www.NaIzletu.Si ™

IZLETIZNAMENITOSTIŽIVALI in RASTLINEPOSEBNOSTI in JASLICE
         
   
- 2700. IZLET - sobota, 10. 10. 2020
   
         
   

- 10. 10. 2020 -

"PTIČARIJADA 2020" (ekipa Mačka, Polhi in Miška)
Velike Poljane - Ortnek - Maršiči - Gašpinovo - Stari grad - Sinovica - Zapotok - Vinice - Nova Štifta - Travna Gora - Zadolje - Izvir Ribnice - Bukovica - Ribnica -
Prigorica - Slovenska Vas - Rožni Studenec - Mahovnik - Kočevje - Rudniško jezero - Mozelj - Koprivnik - Rajhenav - Jama Dobliške Livade - Željne - Ribnica

   
         
   

Tokrat malo drugače – a le malo, saj se udeležimo tekmovanja PTIČARIJADA 2020, pa čeprav za našo ekipo to ni bilo pravo tekmovanje – le lep izlet, si spet ogledali nekaj novega, zraven pa smo še opazovali ptice. Na pot smo se prej skrbno pripravili po Atlasu Slovenije, in si vnaprej označili, kje se bomo ustavili – prvotni plan je bil: Hudi konec, Stari grad, Preska, Sinovica, Zapotok, Nova Štifta, Travna Gora, Zadolje, Bukovica, Ribnica, Sveta Ana nad Ribnico, čez Malo Goro v Gorenje, Klinjo Vas, Željne, okoli Rudniškega jezera, Kočevje, Rožni Studenec in Stojna, Nove Ložine, Dolenja Vas, Kot pri Rakitnici, Rakitnica, Kočevska Reka, Borovec pri Kočevski Reki, Preža, Morava, Štalcerji, Rogati Hrib, Muha Vas, Podlesje, Spodnji Log, Knežja Lipa, Videm, Tanči Vrh, Staro Brezje in cilj Rajhenav, le za cesto Borovec – Preža – Morava, in Štalcerji – Rogati Hrib – Muha Vas nismo bili prepričani, če sta prevozni, a na srečo nam je za obe zmanjkalo časa in smo si pot prilagodili.

N
a pot smo se odpravili ob 7:15, in sicer po Dolenjski cesti mimo Rudnika, Lavrice, Škofljice in naprej po Kočevski magistrali čez Pijavo Gorico, bolj ko smo se bližali Turjaku lepše je postajalo. Na Rašci se je megla povsem razkadila. Nadaljujemo čez Velike Lašče … in prišli smo v RIBNIŠKO OBČINO, kjer se je PTIČARIJADA PRIČELA. Ker je bil dan zelo lep, se odločimo in najprej zavijemo levo na
VELIKE POLJANE, mimo cerkve sv. Jožefa (7:47), potem pa kmalu desno po poljski cesti pod cerkev sv. Tomaža, kjer nas ob 7:50 pričaka lisička. Ob travniku parkiramo in se sprehodimo. Opazujemo veliko sinico, šojo, kanja, srako, cikovta, šmarnico, liščka, pa še nekaj ptic, ki jih ne znamo določiti. Ob 8:27 nadaljujemo eno cesto višje do pokopališke cerkve sv. Tomaža, kjer pred mrliško vežico opazimo mrtvo taščico. Ob 8:40 se spustimo v ORTNEK do lovskega doma (8:46) – kjer opazujemo ptice. Gozdna cesta za Stari grad je preveč »gozdna«, tako da se odločimo, da se vzpnemo kar po glavni cesti. Nadaljujemo v MARŠIČI (8:52), kjer opazujemo domače race – tudi eno pekinško. Ob 9:00 se vzpnemo do križa na GAŠPINOVO, potem pa čez Hojče, kjer opazimo Ščinkovca na Hudi Konec, kjer po slabi makedamski cesti prispemo do vzdignjene zapornice pred Starim gradom – a se spustimo vzvratno – cesta je zaradi dežja preveč razrita – parkiramo. 9:12 vzpon na STARI GRAD in ogled cerkve sv. Jurija – oltar iz te cerkve hranijo v NARODNI GALERIJI. Tu opazimo vrano, črno žolno, čižka in pa tri šoje. Ob spustu pa še enega cikovta. Ob 9:45 se vrnemo do avta in se vračamo čez Hudi Konec. Ob 9:55 se nam v SINOVCE odpre čudovit razgled na Ribniško dolino in Novo Štifto. Ob 10:00 se zaustavimo pri cerkvi sv. Marka v ZAPOTOKU, kjer nas pričaka veliki detelj in pa šmarnica, pred nami kavke in pa sive vrane. Spust na glavno cesto in potem desno, čez VINICE na most, kjer prečkamo reko Bistrico – tu opazimo malega martinca. Nadaljujemo in ob 10:15 smo že pri romarski cerkvi na NOVI ŠTIFTI – razen bele pastirice ni ničesar, si pa ogledamo cerkev. Mimo gasilskega poligona nadaljujemo levo na TRAVNO GORO (10:38), kjer slišimo krokarja, potem pa se po gozdni cesti, kjer srečamo šest jezdecev spustimo v ZADOLJE (10:54), kjer nas pričaka šmarnica že v zimskem perju. Nadaljujemo in kmalu za kamnolomom zavijemo levo na makedam. Ob 11:00 prispemo v pravljično deželo – IZVIR reke RIBNICE, a res je bilo pravljično saj je bila gladina vsaj 1 m višje in vse pod vodo. Nadaljujemo čez BUKOVICO, kjer nas pričakajo srake in vrane. Ob 11:20 pa smo že pred sv. Štefanom v RIBNICI. Velika sinica, šmarnica, golob, brglez, siva žolna, škorci in samo dve mlakarici. Ob 11:40 postanek ob Bistrici v PRIGORICI. V daljavi nekaj ptic. (Sveto Ano nad Ribnico smo spustili). Nadaljujemo po glavni cesti proti Kočevju, a pred njim zavijemo desno v SLOVENSKO VAS in se zaustavimo na mostu čez Rinžo, kjer nas pričakajo mlakarice in dve kanji. Pot nadaljujemo po gozdni cesti, kjer se preganjata črna in zelena žolna, postanek pri ROŽNEM STUDENCU (12:02), potem pa čez MAHOVNIK (12:20) v KOČEVJE (12:30) – dva postanka (razen mlakaric, goloba, vrane in škorca ni ničesar. Ob 12:44 prispemo do Rudniškega jezera – 4 mlakarice, ko pa se zapeljemo še na drugo stran, opazujemo okoli 20 rumenonogih galebov. Čas nas je že kar priganjal … izpustimo Kočevsko Reko in Štalcarje. A pot vseeno nadaljujemo čez Dolgo Vas. V Livodu zavijemo levo in ob 13:15 prispemo v MOZELJ, potem nadaljujemo čez Rajndol in Knežjo Lipo do Bistrice, in mimo Nemške Loke s smeri Koprivnika. Vmes opazujemo krokarja in postovko. Že smo v KOPRIVNIKU (13:40) – še zelo malo časa do zaključka tekmovanja. Prispemo na asfalt in smerokaz za Rajhenau, a kaj ko se pred nami pojavi počasen avto. Ob 13:50 prispemo na cilj – RAJHENAU. Ko se zbere vseh 15 ekip, se tekmovanje zaključi. Naša ekipa je vsega skupaj opazila 33 ptic. In kljub dejstvu, da nismo člani DOPPSa, se s pticami ukvarjamo zgolj skozi fotografijo, se je naša ekipa za nepoznavalce uvrstila dokaj solidno. Niti med fotografiranimi, niti med prepoznanimi vrstami nismo bili zadnji. Ob prijetni družbi osličkov, mačk, belih pastiric, šmarnic, vrabcev in v daljavi krokarjev in mogoče belorepca se za nas ob 15:16 PTIČARIJADA konča. Pot nadaljujemo po gozdni cesti mimo JAME DEBLIŠKE LIVADE, čez ŽELJNE in Kočevje. Še zadnji postanek ob 16:15 v RIBNICI, kjer nas pričaka siva čaplja. Potem pa po Kočevski magistrali proti domu, kamor prispemo ob 17:00. Za nami pa zelo lep izlet in čudovit dan.

VELIKE POLJANE - cerkev sv. Jožefa

 

LJUBLJANA
Ljubljana
Rakovnik
Marija Pomočnica
Lurška votlina
don Boskov park
grad Rakovnik

28-11-18

   
   cerkev sv. Tomaža

lisička je prav zvita zver

in ptice ...

velika sinica


šoja
pogled na cerkev sv. Jurija

mamljive marele, a kaj ko bi bilo treba čez rose poln travnik

cikovtkanja
???

liščki


repnikšmarnicaveč liščkovin še več liščkov in ???

pokopališka cerkev sv. Tomažataščica pred mrliško vežicoORTNEK - lovski dom
MARŠIČI

domače živali

GAŠPINOVO
pogled na Sveti Gregor
admiral


ščinkovec


vzpon na Stari Grad


STARI GRAD

šoje
cerkev sv. JURIJA

zanimive gobecikovt

SINOVICE
ZAPOTOK in veliki detelsiva vranareka BISTRICA

mali martinec v letuNOVA ŠTIFTAbela pastirica

TRAVNA GORA


ZADOLJE in pes čuvaj
šmarnica v zimskem perju


PRAVLJIČNA DEŽELA - izvir reke RIBNICE


miza in klopi pod vodo

BUKOVICA - vrane in srake

pogled na Sveto Ano nad Ribnico

RIBNICA - grad Ribnica in reka Bistrica

velika sinica

šmarnica

golob


celo dve mlakarici
šmarnica in brglez


siva žolna in škorci


PRIGORICA
SLOVENSKA VAS - reka Rinža in mlakarice

kanja

na sliki samo črna žolna, a je bila zraven še zelena

gozdna učna pot ROŽNI STUDENECčez MAHOVNIKKOČEVJE
a ta labod tudi šteje?


RUDNIŠKO JEZEROpribližno 20 rumenonogih galebov


ostanki reke Rinže

MOZELJkrokar


in mogoče postovka

KOPRIVNIK


RAJHENAV - zaključek Ptičarjademogoče belorepec (vsaj po velikosti)
nekje vmes


JAMA DEBLIŠKE LIVADE


ŽELJNE in KOČEVJE

RIBNICA

in siva čapljapotem pa proti domu.

   
   

3 udeleženci tega izleta: Mirko (Sony DSC HX-400V, 50x optični zoom, 4x digitalni zoom) in Lucija (Sony DSC HX-90B, 30x optični zoom, 4x digitalni zoom) ter Marinka

 
avto: Kia Sportage