www.NaIzletu.Si ™

IZLETIZNAMENITOSTIŽIVALI in RASTLINEPOSEBNOSTI in JASLICE
   
SLOVENIJA MESTNA OBČINA LJUBLJANA
   
   
- GOLOVEC -
   
         
   

 

 

 

 

  Golovec je gozdnata vzpetina

Golovec je gozdnata vzpetina jugovzhodno od centra Ljubljane z najvišjim vrhom Mazovnik (450 m). Predstavlja nadaljevanje Šišenskega hriba (Rožnik) in Grajskega griča ter je sestavni del Posavskega hribovja. Golovec je v večini zgrajen iz paleozojskih glinovcev, peščenjakov in laporjev. Preko Golovca sta v smeri sever - jugozahod (preko Črnega vrha - 443 m) speljana tudi Pot spominov in tovarištva in vozna makadamska cesta London - Spodnja Hrušica. Na Golovcu izvira več potokov. Dva največja, Bizoviški in Dolgi potok se izlivata v Ljubljanico. Nekdaj je bila vzpetina večinoma gola, porasla s travo (odtod izhaja njeno ime), načrtno pogozdovanje pa se je pričelo po letu 1890. V času rimske Emone (2. stoletje n. št.) je bil z Golovca v naselbino speljan vodovod.

LJUBLJANA
Golovec
Ljubljana
Rakovnik
Rudnik