www.NaIzletu.Si ™

TEKOČI IZLETI po DATUMUMESTA, KRAJI, VASI, POKRAJINEBAZILIKE, SAMOSTANI, CERKVE, KAPELE, ZNAMENJA, ...GRADOVI, GRAŠČINE, DVORCI, MUZEJI ...PARKI, REZERVATI, ZOO ...ŽIVALI (SESALCI, PTICE, ŽUŽELKE ...)RASTLINE (TRAVE, ROŽE, GOBE, DREVESA)VODE (REKE, JEZERA, SLAPOVI, MORJA ...)POSEBNOSTI - ZANIMIVOSTIJASLICE
AVES PTICE Charadriiformes POBREŽNIKI IN GALEB Charadriidae DeževnikI Pluvialis squatarola ČRNA PROSENKA
(Pluvialis squatarola) - ČRNA PROSENKA 

 SPLOŠNI OPIS
 
 
Podobna zlati prosenki, je pa večja in omejena na obrežja, ustja rek in bližnja močvirja. Zgornja stran je sivo in črno prižasta. Pozimi je spodnja stran bela, s sivimi pegami na prsih. Poleti so trebuh, prsi in obraz črni, z belim robom ob straneh prsi in glave. V letu se vidijo perntna proga, bela trtica in črna pazdušno perje. Noge so daljše kakor pri zlati prosenki in pri letu segajo nekoliko čez rob repa. Na primernih ustjih rek ali morskih obrežjih jih srečamo v velikih jatah.
  pojavljanje: 0–6 po mesecih:
Status ogroženosti:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
LC
3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3
"G" - GNEZDI: G G
1x  
OPIS
tako samec kot samica sta enake barve 
Videz pobrežnika 
Značilnosti  
Posebnosti  
Velikost 28-31 cm 
Habitat ustja rek, obrežja 
Obnašanje brodi, hodi, vzleta in pristaja na vodi ali kopnem 
Družabnost 1-1000 
Let živahen in odločen; premočrten 
Oglašanje dudlajoče "tlaj" 
Hrana nevretenčarji, žuželke, črvi, raki, jagode 
Populacija
v poleti
: 50.000
v pozimi
: 0-100
Status
Navaden zimski gost in preletnik ob vseh obrežjih.
v
 Pri nas je preletnik, opažena na prezimovanju. 
Podobne vrste Zlata prosenka 
   
RAZPOZNAVNOST - DOLOČANJE
ODRASEL tako samec kot samica sta enake barve  
Glava
 sivo in črna; ima črn obraz in prsi
Teme  sivo in črno
Zgornji del sivo in črno pižast 
Trtica bela 
Rep črn in bel; kratek in raven 
Grlo črno,   belo
Prsi črne z belim robom,   rahla progavost, bele
Trebuh   črn,   bel, črne pazduhe
Zrcalce  
Kljun črn, kratek in tanek 
Noge črne dolge 
MLADOSTEN tako samec kot samica sta enake barve   
 
   
ZAROD - GNEZDENJE
Gnezdo kotanja na tleh  
Jajca 4; drap, pikasta 
Valjenje in 23 dni 
Mladiči begavci; puhasti
Poletijo  
Zarod  1; junij-julij
 
 
 
        DATUM

LJUBLJANA
grajska planota
Število slik
 
LEGENDA: 0 - nepoznan, 1 - redek, 2 - ni je lahko najti, 3 - potrebno jo malo iskati, 4 - opazi se jo lahko večino dni v letu, 5 - opazi se jo lahko vsak dan, 6 - nemogoče jo je zgrešiti, - poletje, - zima, - samec, - samica
Status ogroženosti: MANJŠE TVEGANJE: (LC - najmanj ogrožen, NT - potencialno ogrožen, VU - ranljiva), OGROŽENI: (EN - ogrožen, CR - skrajno ogrožen ), IZUMRLE: (EW - v naravi izumrla, EX - izumrla), EC - ptičja direktiva
 
INFORMACIJE