www.NaIzletu.Si ™

TEKOČI IZLETI po DATUMUMESTA, KRAJI, VASI, POKRAJINEBAZILIKE, SAMOSTANI, CERKVE, KAPELE, ZNAMENJA, ...GRADOVI, GRAŠČINE, DVORCI, MUZEJI ...PARKI, REZERVATI, ZOO ...ŽIVALI (SESALCI, PTICE, ŽUŽELKE ...)RASTLINE (TRAVE, ROŽE, GOBE, DREVESA)VODE (REKE, JEZERA, SLAPOVI, MORJA ...)POSEBNOSTI - ZANIMIVOSTIJASLICE
AVES PTICE Charadriiformes POBREŽNIKI IN GALEB Charadriidae DeževnikI Calidris minuta MALI PRODNIK
(Calidris minuta) - MALI PRODNIK

 

 SPLOŠNI OPIS
 
 
Manjši različek spremenljivega prodnika, s kratkim ravnim kljunom. Ob iskanju hrane se nenehno giblje. Poleti so teme in zgornji deli rjavkasti, peresa so na sredini črna, pege ob straneh prsi. Mladostni (najštevilnejši obiskovalci) so zgoraj rjavi, s črnino na sredini peres in dvojnim belim V na hrbtu, ob straneh prsi rjavorumeno progasti. V letu je vidna ozka bela perutna proga in črnina srednjih repnih peres. Prednost dajejo močvirjem, pogosto pa nanje naletimo tudi v rečnih ustjih.
  pojavljanje: 0–6 po mesecih:
Status ogroženosti:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
LC
1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1
"G" - GNEZDI: G G
1x  
OPIS
tako samec kot samica sta enake barve 
Videz pobrežnika  
Značilnosti  
Posebnosti ozka perutna proga 
Velikost 14-15,5 cm 
Habitat  močvirja, ustja rek
Obnašanje brodi, hodi, vzleta z vode ali kopnega 
Družabnost 1-100 
Let živahen in odločen 
Oglašanje v letu se oglaša z "kip" ali "titt"
petje: "svie-svie-svie" 
Hrana žuželke in njihove ličinke, majhni hrošči, maloščetinci, raki, polži in občasno semena 
Populacija reden in številen spomladanski selivec
poleti
: 200 parov
pozimi
: 600 parov
Status
med selitvijo se pojavi na morski obali 
v
 /
Podobne vrste Temminckov prodnik, debelokljuni in temni prodnik. 
   
RAZPOZNAVNOST - DOLOČANJE
ODRASEL tako samec kot samica sta enake barve  
Glava
: rjava in črna; : siva
Teme : rjavo in črno; : sivo
Zgornji del : kostanjevo in črno pižast; : siv
Trtica : rjava in črna; : siva
Rep kratek; :rjav in črn; : siv in črn
Grlo : drap; : bele
Prsi progaste ob strani : rjave; : sive
Trebuh bel
Zrcalce  
Kljun črn; kratek in raven kljun 
Noge  črne, kratke
MLADOSTEN tako samec kot samica sta enake barve   

rjavo in črno teme, zgornji del rjav in črn z dvojnim belim V na hrbtu, rep kratek in zaokrožen 

   
ZAROD - GNEZDENJE
Gnezdo lična skledica na tleh 
Jajca 4 svetloolivna, rjavkasto pegasta 
Valjenje 20-21 dni; vali pretežno samec 
Mladiči begavci, puhasti 
Poletijo  
Zarod  1, junij-julij
 
 
 
        DATUM

LJUBLJANA
grajska planota
Število slik
 
LEGENDA: 0 - nepoznan, 1 - redek, 2 - ni je lahko najti, 3 - potrebno jo malo iskati, 4 - opazi se jo lahko večino dni v letu, 5 - opazi se jo lahko vsak dan, 6 - nemogoče jo je zgrešiti, - poletje, - zima, - samec, - samica
Status ogroženosti: MANJŠE TVEGANJE: (LC - najmanj ogrožen, NT - potencialno ogrožen, VU - ranljiva), OGROŽENI: (EN - ogrožen, CR - skrajno ogrožen ), IZUMRLE: (EW - v naravi izumrla, EX - izumrla), EC - ptičja direktiva
 
INFORMACIJE