www.NaIzletu.Si ™

IZLETIZNAMENITOSTIŽIVALI in RASTLINEPOSEBNOSTI in JASLICE
         
   
- vsi KRAJI v Sloveniji po občinah -
   
       
             
   

Ajdovščina


MESTO Ajdovščina
Batuje
Bela
Brje
Budanje
Cesta
Col
Črniče
Dobravlje
Dolenje
Dolga Poljana
Gaberje
Gojače
Gozd
Grivče
Kamnje
Kovk
Kožmani
Križna gora
Lokavec
Male Žablje
Malo Polje
Malovše
Otlica
Plače
Planina
Podkraj
Potoče
Predmeja
Ravne
Selo
Skrilje
Stomaž
Šmarje
Tevče
Ustje
Velike Žablje
Vipavski Križ
Višnje
Vodice
Vrtovče
Vrtovin
Zavino
Žagolič
Žapuže


Apače

Apače
Črnci
Drobtinci
Grabe
Janhova
Lešane
Lutverci
Mahovci
Nasova
Novi Vrh
Plitvica
Podgorje
Pogled
Segovci
Spodnje Konjišče
Stogovci
Vratja vas
Vratji Vrh
Zgornje Konjišče
Žepovci
Žiberci


Beltinci

Beltinci
Bratonci
Dokležovje
Gančani
Ižakovci
Lipa
Lipovci
Melinci


Benedikt


Benedikt v Slovenskih goricah
Drvanja
Ihova
Ločki Vrh
Negovski Vrh
Obrat
Spodnja Bačkova
Spodnja Ročica
Stara Gora
Sv. Trije Kralji v Slovenskih Goricah
Trotkova
Trstenik
Štajngrova
Ženjak


Bistrica ob Sotli


Bistrica ob Sotli
Dekmanca
Črešnjevec ob Bistrici
Hrastje ob Bistrici
Križan Vrh
Kunšperk
Ples
Polje pri Bistrici
Srebrnik
Trebče
Zagaj


Bled

MESTO Bled
Bodešče
Bohinjska Bela
Koritno
Kupljenik
Obrne
Ribno
Selo pri Bledu
Slamniki
Zasip


Bloke

Andrejčje
Benete
Bočkovo
Fara
Glina
Godičevo
Gradiško
Hiteno
Hribarjevo
Hudi Vrh
Jeršanovo
Kramplje
Lahovo
Lepi Vrh
Lovranovo
Malni
Metulje
Mramorovo pri Lužarjih
Mramorovo pri Pajkovem
Nemška vas na Blokah
Nova vas
Ograda
Polšeče
Radlek
Ravne na Blokah
Ravnik
Rožanče
Runarsko
Sleme
Strmca
Studenec na Blokah
Studeno na Blokah
Sveta Trojica
Sveti Duh
Škrabče
Škufče
Štorovo
Topol
Ulaka
Velike Bloke
Veliki Vrh
Volčje
Zakraj
Zales
Zavrh


Bohinj

Bitnje
Bohinjska Bistrica
Bohinjska Češnjica
Brod
Goreljek
Gorjuše
Jereka
Kamnje
Koprivnik v Bohinju
Laški Rovt
Lepence
Log v Bohinju
Nemški Rovt
Nomenj
Podjelje
Polje
Ravne v Bohinju
Ribčev Laz
Savica
Srednja vas v Bohinju
Stara Fužina
Studor v Bohinju
Ukanc
Žlan


Borovnica

Borovnica
Breg pri Borovnici
Brezovica pri Borovnici
Dol pri Borovnici
Dražica
Laze pri Borovnici
Lašče
Niževec
Ohonica
Pako
Pristava
Zabočevo


Bovec

Bavšica
MESTO Bovec
Čezsoča
Kal Koritnica
Lepena
Log Čezsoški
Log pod Mangartom
Plužna
Soča
Srpenica
Strmec na Predelu
Trenta
Žaga
Zavrzelno


Braslovče

Braslovče
Dobrovlje
Glinje
Gomilsko
Grajska vas
Kamenče
Letuš
Male Braslovče
Orla vas
Parižlje
Podgorje pri Letušu
Podvrh
Poljče
Preserje
Rakovlje
Spodnje Gorče
Šentrupert
Šmatevž
Topovlje
Trnava
Zakl
Zgornje Gorče


Brda

Barbana
Belo
Biljana
Brdice pri Kožbani
Brdice pri Neblem
Breg pri Golem Brdu
Brestje
Brezovk
Ceglo
Dobrovo
Dolnje Cerovo
Drnovk
Fojana
Golo Brdo
Gonjače
Gornje Cerovo
Gradno
Hlevnik
Hruševlje
Hum
Imenje
Kojsko
Kozana
Kozarno
Kožbana
Krasno
Medana
Neblo
Nozno
Plešivo
Podsabotin
Pristavo
Senik
Slapnik
Slavče
Snežatno
Snežeče
Šlovrenc
Šmartno
Vedrijan
Vipolže
Višnjevik
Vrhovlje pri Kojskem
Vrhovlje pri Kožbani
Zali Breg


Brezovica

Brezovica pri Ljubljani
Dolenja Brezovica
Gorenja Brezovica
Goričica pod Krimom
Jezero
Kamnik pod Krimom
Notranje Gorice
Planinca
Plešivica
Podpeč
Podplešivica
Preserje
Prevalje pod Krimom
Rakitna
Vnanje Gorice
Žabnica


Brežice

Arnovo selo
Artiče
Bizeljska vas
Bizeljsko
Blatno
Bojsno
Boršt
Bračna vas
Brezje pri Bojsnem
Brezje pri Veliki Dolini
Brezovica na Bizeljskem
MESTO Brežice
Brvi
Bukošek
Bukovje
Bušeča vas
Cerina
Cerklje ob Krki
Cirnik
Cundrovec
Curnovec
Čatež ob Savi
Čedem
Črešnjice pri Cerkljah
Dečno selo
Dednja vas
Dobeno
Dobova
Dolenja Pirošica
Dolenja vas pri Artičah
Dolenje Skopice
Dramlja
Drenovec pri Bukovju
Dvorce
Gabrje pri Dobovi
Gaj
Gazice
Globočice
Globoko
Glogov Brod
Gorenja Pirošica
Gorenje Skopice
Gornji Lenart
Gregovce
Hrastje pri Cerkljah
Izvir
Jereslavec
Jesenice
Kamence
Kapele
Koritno
Kraška vas
Križe
Krška vas
Laze
Loče
Mala Dolina
Mali Cirnik
Mali Obrež
Mali Vrh
Mihalovec
Mostec
Mrzlava vas
Nova vas ob Sotli
Nova vas pri Mokricah
Obrežje
Oklukova Gora
Orešje na Bizeljskem
Pavlova vas
Pečice
Perišče
Piršenbreg
Pišece
Podgorje pri Pišecah
Podgračeno
Podvinje
Ponikve
Poštena vas
Prilipe
Račja vas
Rajec
Rakovec
Ribnica
Rigonce
Sela pri Dobovi
Silovec
Slogonsko
Slovenska vas
Sobenja vas
Spodnja Pohanca
Sromlje
Stankovo
Stara vas Bizeljsko
Stojanski Vrh
Trebež
Velika Dolina
Velike Malence
Veliki Obrež
Vinji Vrh
Vitna vas
Volčje
Vrhje
Vrhovska vas
Zasap
Zgornja Pohanca
Zgornji Obrež
Žejno
Župeča vas
Župelevec


Cankova

Cankova
Domajinci
Gerlinci
Gornji Črnci
Korovci
Krašči
Skakovci
Topolovci


Celje

Brezova
Bukovžlak
MESTO Celje
Dobrova
Glinsko
Gorica pri Šmartnem
Jezerce pri Šmartnem
Košnica pri Celju
Lahovna
Leskovec
Lipovec pri Škofji vasi
Ljubečna
Loče
Lokrovec
Lopata
Medlog
Osenca
Otemna
Pečovnik
Pepelno
Prekorje
Rožni Vrh
Runtole
Rupe
Slance
Slatina v Rožni dolini
Šentjungert
Škofja vas
Šmarjeta pri Celju
Šmartno v Rožni dolini
Šmiklavž pri Škofji vasi
Teharje
Tremerje
Trnovlje pri Celju
Vrhe
Začret
Zadobrova
Zvodno
Žepina


Cerklje na Gorenjskem

Adergas
Ambrož pod Krvavcem
Apno
Cerkljanska Dobrava
Cerklje na Gorenjskem
Dvorje
Češnjevek
Glinje
Grad
Lahovče
Poženik
Praprotna Polica
Pšata
Pšenična Polica
Ravne
Sidraž
Spodnji Brnik
Stiška vas
Sveti Lenart
Šenturška Gora
Šmartno
Štefanja Gora
Trata pri Velesovem
Vašca
Velesovo
Viševca
Vopovlje
Vrhovje
Zalog pri Cerkljah
Zgornji Brnik,


Cerknica

Beč
Bečaje
Begunje pri Cerknici
Bezuljak
Bločice
Bloška Polica
Brezje
Cajnarje
MESTO Cerknica
Čohovo
Dobec
Dolenja vas
Dolenje Jezero
Dolenje Otave
Gora
Gorenje Jezero
Gorenje Otave
Goričice
Grahovo
Hribljane
Hruškarje
Ivanje selo
Jeršiče
Korošče
Koščake
Kožljek
Kranjče
Kremenca
Krušče
Kržišče
Laze pri Gorenjem Jezeru
Lešnjake
Lipsenj
Mahneti
Martinjak
Milava
Osredek
Otok
Otonica
Pikovnik
Pirmane
Podskrajnik
Podslivnica
Ponikve
Rakek
Rakov Škocjan
Ravne
Reparje
Rudolfovo
Selšček
Slivice
Slugovo
Stražišče
Sveti Vid
Štrukljeva vas
Tavžlje
Topol pri Begunjah
Unec
Zahrib
Zala
Zelše
Zibovnik
Žerovnica
Župeno


Cerkno

Bukovo
Cerkljanski Vrh
Cerkno
Čeplez
Dolenji Novaki
Gorenji Novaki
Gorje
Jagršče
Jazne
Jesenica
Labinje
Lazec
Laznica
Orehek
Otalež
Planina pri Cerknem
Plužnje
Podlanišče
Podpleče
Poče
Police
Poljane
Ravne pri Cerknem
Reka
Straža
Šebrelje
Travnik
Trebenče
Zakojca
Zakriž


Cerkvenjak

Andrenci
Brengova
Cenkova
Cerkvenjak
Cogetinci
Čagona
Grabonoški Vrh
Ivanjski Vrh
Kadrenci
Komarnica
Peščeni Vrh
Smolinci
Stanetinci
Vanetina
Župetinci


Cirkulane

Brezovec
Cirkulane
Dolane
Gradišča
Gruškovec
Mali Okič
Medribnik
Meje
Paradiž
Pohorje
Pristava
Slatina
Veliki Vrh


Črenšovci

Črenšovci
Dolnja Bistrica
Gornja Bistrica
Srednja Bistrica
Trnje
Žižki


Črna na Koroškem

Bistra
Črna na Koroškem
Javorje
Jazbina
Koprivna
Ludranski Vrh
Podpeca
Topla
Žerjav


Črnomelj

Adlešiči
Balkovci
Bedenj
Belčji Vrh
Bistrica
Blatnik pri Črnomlju
Bojanci
Brdarci
Breg pri Sinjem Vrhu
Breznik
Butoraj
Cerkvišče
*M Črnomelj
Dalnje Njive
Damelj
Dečina
Desinec
Deskova vas
Dobliče
Doblička Gora
Dolenja Podgora
Dolenja vas pri Črnomlju
Dolenjci
Dolenji Radenci
Dolenji Suhor pri Vinici
Dolnja Paka
Draga pri Sinjem Vrhu
Dragatuš
Dragovanja vas
Dragoši
Drenovec
Drežnik
Črešnjevec pri Dragatušu
Črnomelj
Čudno selo
Fučkovci
Golek pri Vinici
Golek
Gorenja Podgora
Gorenjci pri Adlešičih
Gorenji Radenci
Gorica
Gornja Paka
Gornji Suhor pri Vinici
Griblje
Grič pri Dobličah
Hrast pri Vinici
Jankoviči
Jelševnik
Jerneja vas
Kanižarica
Knežina
Kot ob Kolpi
Kovača vas
Kovačji Grad
Kvasica
Lokve
Mala Lahinja
Mala sela
Mali Nerajec
Marindol
Mavrlen
Mihelja vas
Miklarji
Miliči
Močile
Naklo
Nova Lipa
Obrh pri Dragatušu
Ogulin
Otovec
Paunoviči
Perudina
Petrova vas
Pobrežje
Podklanec
Podlog
Prelesje
Preloka
Pribinci
Purga
Pusti Gradec
Rodine
Rožanec
Rožič Vrh
Ručetna vas
Sečje selo
Sela pri Dragatušu
Sela pri Otovcu
Sinji Vrh
Sodevci
Srednji Radenci
Stara Lipa
Stari trg ob Kolpi
Stražnji Vrh
Svibnik
Šipek
Špeharji
Talčji Vrh
Tanča Gora
Tribuče
Tušev Dol
Učakovci
Velika Lahinja
Velika sela
Veliki Nerajec
Vinica
Vojna vas
Vranoviči
Vrhovci
Vukovci
Zagozdac
Zajčji Vrh
Zapudje
Zastava
Zilje
Zorenci
Žuniči


Destrnik

Desenci
Destrnik
Dolič
Drstelja
Gomila
Gomilci
Janežovci
Janežovski Vrh
Jiršovci
Levanjci
Ločki Vrh
Placar
Strmec pri Destrniku
Svetinci
Vintarovci
Zasadi
Zgornji Velovlek


Divača

Barka
Betanja
Brežec pri Divači
Dane pri Divači
Divača
Dolenja vas
Dolnje Ležeče
Dolnje Vreme
Famlje
Gabrče
Goriče pri Famljah
Gornje Ležeče
Gornje Vreme
Gradišče pri Divači
Kačiče-Pared
Kozjane
Laže
Matavun
Misliče
Naklo
Otošče
Podgrad pri Vremah
Potoče
Senadole
Senožeče
Vareje
Vatovlje
Vremski Britof
Zavrhek
Škocjan
Škoflje


Dobje

Brezje pri Dobjem
Dobje pri Planini
Gorica pri Dobjem
Jezerce pri Dobjem
Lažiše
Presečno
Ravno
Repuš
Slatina pri Dobjem
Suho
Škarnice
Večje Brdo
Završe pri Dobjem


Dobrepolje

Bruhanja vas
Cesta
Četež pri Strugah
Hočevje
Kolenča vas
Kompolje
Lipa
Mala vas
Paka
Podgora
Podgorica
Podpeč
Podtabor
Ponikve
Potiskavec
Predstruge
Pri Cerkvi-Struge
Rapljevo
Tisovec
Tržič
Videm
Vodice
Zagorica
Zdenska vas


Dobrna

Brdce nad Dobrno
Dobrna
Klanc
Loka pri Dobrni
Lokovina
Parož
Pristova
Strmec nad Dobrno
Vinska Gorica
Vrba
Zavrh nad Dobrno


Dobrova - Polhov Gradec

Babna Gora
Belica
Brezje pri Dobrovi
Briše pri Polhovem Gradcu
Butajnova
Črni Vrh
Dobrova
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu
Draževnik
Dvor pri Polhovem Gradcu
Gabrje
Hrastenice
Hruševo
Komanija
Log pri Polhovem Gradcu
Osredek pri Dobrovi
Planina nad Horjulom
Podreber
Podsmreka
Polhov Gradec
Praproče
Pristava pri Polhovem Gradcu
Razori
Rovt
Selo nad Polhovim Gradcem
Setnica
Setnik
Smolnik
Srednja vas pri Polhovem Gradcu
Srednji Vrh
Šentjošt nad Horjulom
Stranska vas
Šujica


Dobrovnik

Dobrovnik
Strehovci
Žitkovci


Dol pri Ljubljani

Beričevo
Brinje
Dol pri Ljubljani
Dolsko
Kamnica
Kleče pri Dolu
Klopce
Križevska vas
Laze pri Dolskem
Osredke
Petelinje
Podgora pri Dolskem
Senožeti
Videm
Vinje
Vrh pri Dolskem
Zaboršt pri Dolu
Zagorica pri Dolskem
Zajelše


Dolenjske Toplice

Bušinec
Cerovec
Dobindol
Dolenje Gradišče
Dolenje Polje
Dolenje Sušice
Dolenjske Toplice
Drenje
Gabrje pri Soteski
Gorenje Gradišče
Gorenje Polje
Gorenje Sušice
Kočevske Poljane
Loška vas
Mali Rigelj
Meniška vas
Nova Gora
Občice
Obrh
Podhosta
Podstenice
Podturn pri Dolenjskih Toplicah
Sela pri Dolenjskih Toplicah
Selišče
Soteska
Stare Žage
Suhor pri Dolenjskih Toplicah
Veliki Rigelj
Verdun pri Uršnih selih


Domžale

Bišče
Brdo
Brezje pri Dobu
Brezovica pri Dobu
Češenik
Depala vas
Dob
Dobovlje
Dolenje
MESTO Domžale
Dragomelj
Goričica pri Ihanu
Gorjuša
Groblje
Homec
Hudo
Ihan
Jasen
Kokošnje
Količevo
Kolovec
Krtina
Laze pri Domžalah
Mala Loka
Nožice
Podrečje
Prelog
Preserje pri Radomljah
Pšata
Rača
Račni Vrh
Radomlje
Rodica
Rova
Selo pri Ihanu
Spodnje Jarše
Srednje Jarše
Studenec pri Krtini
Sv. Trojica
Šentpavel pri Domžalah
Škocjan
Škrjančevo
Turnše
Vir
Zaboršt
Zagorica pri Rovah
Zalog pod Sv. Trojico
Zgornje Jarše
Žeje
Želodnik
Žiče


Dornava

Bratislavci
Brezovci
Dornava
Lasigovci
Mezgovci ob Pesnici
Polenci
Polenšak
Prerad
Slomi
Strejaci
Strmec pri Polenšaku
Žamenci


Dravograd

Bukovska vas
Dobrova pri Dravogradu
MESTO Dravograd
Črneče
Črneška Gora
Gorče
Goriški Vrh
Kozji Vrh nad Dravogradom
Libeliče
Libeliška Gora
Ojstrica
Otiški Vrh
Podklanc
Selovec
Sv. Boštjan
Dravograd
Sv. Danijel
Dravograd
Sv. Duh
Šentjanž pri Dravogradu
Tolsti Vrh
Trbonje
Tribej
Velka
Vič
Vrata


Duplek

Ciglence
Dvorjane
Jablance
Spodnja Korena
Spodnji Duplek
Vurberk
Zgornja Korena
Zgornji Duplek
Zimica
Žikarce


Gorenja vas - Poljane

Bačne
Brebovnica
Bukov Vrh
Čabrače
Četena Ravan
Debeni
Delnice
Dobje
Dobravšce
Dolenčice
Dolenja Dobrava
Dolenja Ravan
Dolenja Žetina
Dolenje Brdo
Dolge Njive
Fužine
Goli Vrh
Gorenja Dobrava
Gorenja Ravan
Gorenja vas
Gorenja Žetina
Gorenje Brdo
Hlavče Njive
Hobovše pri Stari Oselici
Hotavlje
Hotovlja
Jarčje Brdo
Javorje
Javorjev Dol
Jazbine
Jelovica
Kladje
Kopačnica
Kremenik
Krivo Brdo
Krnice pri Novakih
Lajše
Laniše
Laze
Leskovica
Lom nad Volčo
Lovsko Brdo
Lučine
Malenski Vrh
Mlaka nad Lušo
Murave
Nova Oselica
Podgora
Podjelovo Brdo
Podobeno
Podvrh
Poljane nad Škofjo Loko
Predmost
Prelesje
Robidnica
Smoldno
Sovodenj
Srednja vas Poljane
Srednje Brdo
Stara Oselica
Studor
Suša
Todraž
Trebija
Vinharje
Volaka
Volča
Zadobje
Zakobiljek
Zapreval
Žabja vas
Žirovski Vrh Sv. Antona
Žirovski Vrh Sv. Urbana


Gorišnica

Cunkovci
Formin
Gajevci
Gorišnica
Mala vas
Moškanjci
Muretinci
Placerovci
Tibolci
Zagojiči
Zamušani


Gorje

Grabče
Krnica
Mevkuž
Perniki
Podhom
Poljšica pri Gorjah
Radovna
Spodnje Gorje
Spodnje Laze
Višelnica
Zgornje Gorje
Zgornje Laze


Gornja Radgona

Aženski Vrh
Črešnjevci
MESTO Gornja Radgona
Gornji Ivanjci
Hercegovščak
Ivanjski Vrh
Ivanjševci ob Ščavnici
Ivanjševski Vrh
Kunova
Lastomerci
Lokavci
Lomanoše
Mele
Negova
Norički Vrh
Očeslavci
Orehovci
Orehovski Vrh
Plitvički Vrh
Podgrad
Police
Ptujska Cesta
Radvenci
Rodmošci
Spodnja Ščavnica
Spodnji Ivanjci
Stavešinci
Stavešinski Vrh
Zagajski Vrh
Zbigovci


Gornji Grad

Bočna
Dol
Florjan pri Gornjem Gradu
Gornji Grad
Lenart pri Gornjem Gradu
Šmiklavž
Tirosek,


Gornji Petrovci

Adrijanci
Boreča
Gornji Petrovci
Košarovci
Križevci
Kukeč
Lucova
Martinje
Neradnovci
Panovci
Peskovci
Stanjevci
Šulinci
Ženavlje


Grad

Dolnji Slaveči
Grad
Kovačevci
Kruplivnik
Motovilci
Radovci
Vidonci


Grosuplje

Bičje
Blečji Vrh
Brezje pri Grosupljem
Brvace
Cerovo
Cikava
Čušperk
Dobje
Dole pri Polici
Dolenja vas pri Polici
Gabrje pri Ilovi Gori
Gajniče
Gatina
Gorenja vas pri Polici
Gornji Rogatec
Gradišče
MESTO Grosuplje
Hrastje pri Grosupljem
Huda Polica
Kožljevec
Lobček
Luče
Mala Ilova Gora
Mala Loka pri Višnji Gori
Mala Račna
Mala Stara vas
Mala vas pri Grosupljem
Male Lipljene
Mali Konec
Mali Vrh pri Šmarju
Malo Mlačevo
Medvedica
Paradišče
Pece
Peč
Plešivica pri Žalni
Podgorica pri Podtaboru
Podgorica pri Šmarju
Polica
Ponova vas
Praproče pri Grosupljem
Predole
Rožnik
Sela pri Šmarju
Spodnja Slivnica
Spodnje Blato
Spodnje Duplice
Sv. Jurij
Škocjan
Šmarje-Sap
Tlake
Troščine
Udje
Velika Ilova Gora
Velika Loka
Velika Račna
Velika Stara vas
Velike Lipljene
Veliki Vrh pri Šmarju
Veliko Mlačevo
Vino
Vrbičje
Zagradec pri Grosupljem
Zgornja Slivnica
Zgornje Duplice
Žalna
Železnica


Hajdina


Draženci
Gerečja vas
Hajdoše
Skorba
Slovenja vas
Spodnja Hajdina
Zgornja Hajdina


Hoče - Slivnica

Bohova
Čreta
Hočko Pohorje
Hotinja vas
Orehova vas
Pivola
Polana
Radizel
Rogoza
Slivnica pri Mariboru
Slivniško Pohorje
Spodnje Hoče
Zgornje Hoče


Hodoš

Hodoš
Krplivnik


Horjul

Horjul
Koreno nad Horjulom
Lesno Brdo
Ljubgojna
Podolnica
Samotorica
Vrzdenec
Zaklanec
Žažar


Hrastnik

Boben
Brdce
Brnica
Dol pri Hrastniku
Čeče
Gore
MESTO Hrastnik
Kal
Kovk
Krištandol
Krnice
Marno
Plesko
Podkraj
Prapretno pri Hrastniku
Studence
Šavna Peč
Turje
Unično


Hrpelje - Kozina

Artviže
Bač pri Materiji
Beka
Brezovica
Brezovo Brdo
Golac
Gradišče pri Materiji
Gradišica
Hotična
Hrpelje
Javorje
Klanec pri Kozini
Kovčice
Kozina
Krvavi Potok
Markovščina
Materija
Mihele
Mrše
Nasirec
Obrov
Ocizla
Odolina
Orehek pri Materiji
Petrinje
Poljane pri Podgradu
Povžane
Prešnica
Ritomeče
Rodik
Rožice
Skadanščina
Slivje
Slope
Tatre
Tublje pri Hrpeljah
Velike Loče
Vrhpolje


Idrija

Dole
Čekovnik
Črni Vrh
Godovič
Gore
Gorenja Kanomlja
Gorenji Vrsnik
Govejk
MESTO Idrija
Idrijska Bela
Idrijske Krnice
Idrijski Log
Idršek
Javornik
Jelični Vrh
Kanji Dol
Korita
Ledine
Ledinske Krnice
Lome
Masore
Mrzli Log
Mrzli Vrh
Pečnik
Potok
Predgriže
Spodnja Idrija
Spodnja Kanomlja
Spodnji Vrsnik
Srednja Kanomlja
Strmec
Vojsko
Zadlog
Zavratec
Žirovnica


Ig

Brest
Dobravica
Golo
Gornji Ig
Hauptmanca
Ig
Iška
Iška Loka
Iška vas
Iški Vintgar
Kot
Kremenica
Kurešček
Matena
Rogatec nad Želimljami
Sarsko
Selnik
Staje
Strahomer
Škrilje
Tomišelj
Visoko
Vrbljene
Zapotok.


Ilirska Bistrica

Bač
Brce
Dobro Polje
Dolenje pri Jelšanah
Dolnja Bitnja
Dolnji Zemon
Čelje
Fabci
Gabrk
Gornja Bitnja
Gornji Zemon
Harije
Hrušica
Huje
Ilirska Bistrica
Jablanica
Janeževo Brdo
Jasen
Jelšane
Kilovče
Knežak
Koritnice
Koseze
Kuteževo
Mala Bukovica
Male Loče
Mereče
Nova vas pri Jelšanah
Novokračine
Ostrožno Brdo
Pavlica
Podbeže
Podgrad
Podgraje
Podstenje
Podstenjšek
Podtabor
Pregarje
Prelože
Prem
Račice
Ratečevo Brdo
Rečica
Rjavče
Sabonje
Smrje
Snežnik
Soze
Starod
Studena Gora
Sušak
Šembije
Tominje
Topolc
Trpčane
Velika Bukovica
Veliko Brdo
Vrbica
Vrbovo
Zabiče
Zajelšje
Zarečica
Zarečje


Ivančna Gorica

Ambrus
Artiža vas
Bakrc
Boga vas
Bojanji Vrh
Bratnice
Breg pri Dobu
Breg pri Temenici
Breg pri Zagradcu
Brezovi Dol
Bukovica
Debeče
Dedni Dol
Dečja vas pri Zagradcu
Dob pri Šentvidu
Dobrava pri Stični
Dolenja vas pri Temenici
Čagošče
Češnjice pri Zagradcu
Fužina
Gabrje pri Stični
Gabrovčec
Gabrovka pri Zagradcu
Glogovica
Gorenja vas
Gorenje Brezovo
Gradiček
Grintovec
Griže
Grm
Hrastov Dol
Ivančna Gorica
Kal
Kamni Vrh pri Ambrusu
Kamno Brdo
Kitni Vrh
Kriška vas
Krka
Krška vas
Kuželjevec
Laze nad Krko
Leskovec
Leščevje
Lučarjev Kal
Mala Dobrava
Mala Goričica
Male Dole pri Temenici
Male Češnjice
Male Kompolje
Male Lese
Male Pece
Male Rebrce
Male Vrhe
Mali Kal
Mali Korinj
Malo Črnelo
Malo Globoko
Malo Hudo
Marinča vas
Mekinje nad Stično
Metnaj
Mevce
Mleščevo
Mrzlo Polje
Muljava
Nova vas
Obolno
Oslica
Osredek nad Stično
Petrušnja vas
Peščenik
Planina
Podboršt
Podbukovje
Podsmreka pri Višnji Gori
Pokojnica
Poljane pri Stični
Polje pri Višnji Gori
Potok pri Muljavi
Praproče pri Temenici
Primča vas
Pristava nad Stično
Pristava pri Višnji Gori
Pristavlja vas
Pungert
Pusti Javor
Radanja vas
Radohova vas
Ravni Dol
Rdeči Kal
Sad
Sela pri Dobu
Sela pri Sobračah
Sela pri Višnji Gori
Selo pri Radohovi Vasi
Sobrače
Spodnja Draga
Spodnje Brezovo
Stari trg
Stična
Stranska vas ob Višnjici
Sušica
Šentjurje
Šentpavel na Dolenjskem
Šentvid pri Stični
Škoflje
Škrjanče
Temenica
Tolčane
Trebež
Trebnja Gorica
Trnovica
Valična vas
Velika Dobrava
Velike Dole pri Temenici
Velike Češnjice
Velike Kompolje
Velike Lese
Velike Pece
Velike Rebrce
Velike Vrhe
Veliki Kal
Veliki Korinj
Veliko Črnelo
Veliko Globoko
Videm pri Temenici
Vir pri Stični
MESTO Višnja Gora
Višnje
Vrh pri Sobračah
Vrh pri Višnji Gori
Vrhpolje pri Šentvidu
Zaboršt pri Šentvidu
Zagradec
Zavrtače
Zgornja Draga
Znojile pri Krki


Izola

Baredi
Cetore
Dobrava
MESTO Izola
Jagodje
Korte
Malija
Nožed
Šared


Jesenice

Blejska Dobrava
Hrušica
Javorniški Rovt
MESTO Jesenice
Kočna
Koroška Bela
Lipce
Planina pod Golico
Plavški Rovt
Podkočna
Potoki
Prihodi
Slovenski Javornik


Jezersko

Spodnje Jezersko
Zgornje Jezersko


Juršinci

Bodkovci
Dragovič
Gabrnik
Gradiščak
Grlinci
Hlaponci
Juršinci
Kukava
Mostje
Rotman
Sakušak
Senčak pri Juršincih
Zagorci


Kamnik

Bela Peč
Bela
Bistričica
Brezje nad Kamnikom
Briše
Buč
Cirkuše v Tuhinju
Češnjice v Tuhinju
Črna pri Kamniku
Črni Vrh v Tuhinju
Gabrovnica
Godič
Golice
Gozd
Gradišče v Tuhinju
Hrib pri Kamniku
Hruševka
Jeranovo
Kališe
MESTO Kamnik
Kamniška Bistrica
Klemenčevo
Kostanj
Košiše
Kregarjevo
Krivčevo
Kršič
Laniše
Laseno
Laze v Tuhinju
Liplje
Loke v Tuhinju
Mali Hrib
Mali Rakitovec
Markovo
Mekinje
Motnik
Nevlje
Okrog pri Motniku
Okroglo
Oševek
Pirševo
Podbreg
Podgorje
Podhruška
Podjelše
Podlom
Podstudenec
Poljana
Poreber
Potok v Črni
Potok
Praproče v Tuhinju
Pšajnovica
Ravne pri Šmartnem
Rožično
Rudnik pri Radomljah
Sela pri Kamniku
Sidol
Smrečje v Črni
Snovik
Soteska
Sovinja Peč
Spodnje Palovče
Spodnje Stranje
Srednja vas pri Kamniku
Stahovica
Stara Sela
Stebljevek
Stolnik
Studenca
Šmarca
Šmartno v Tuhinju
Špitalič
Trebelno pri Palovčah
Trobelno
Tučna
Tunjice
Tunjiška Mlaka
Vaseno
Velika Lašna
Velika Planina
Veliki Hrib
Veliki Rakitovec
Vir pri Nevljah
Vodice nad Kamnikom
Volčji Potok
Vranja Peč
Vrhpolje pri Kamniku
Zagorica nad Kamnikom
Zajasovnik
Zakal
Zavrh pri Črnivcu
Zduša
Zgornje Palovče
Zgornje Stranje
Zgornji Motnik
Zgornji Tuhinj
Znojile
Žaga
Žubejevo
Županje Njive


Kanal ob Soči

Ajba
Anhovo
Avče
Bodrež
Deskle
Doblar
Gorenja vas
Kal nad Kanalom
Kambreško
Kanal
Kanalski Vrh
Kostanjevica pri Ligu
Krestenica
Levpa
Lig
Ložice
Morsko
Plave
Ročinj
Seniški Breg
Ukanje
Zapotok


Kidričevo

Apače
Cirkovce
Dragonja vas
Kidričevo
Kungota pri Ptuju
Lovrenc na Dravskem polju
Mihovce
Njiverce
Pleterje
Pongrce
Spodnje Jablane
Spodnji Gaj pri Pragerskem
Starošince
Stražgonjca
Strnišče
Šikole
Zgornje Jablane
Župečja vas


Kobarid

Avsa
Borjana
Breginj
Drežnica
Drežniške Ravne
Homec
Idrsko
Jevšček
Jezerca
Kobarid
Koseč
Kred
Krn
Ladra
Libušnje
Livek
Livške Ravne
Logje
Magozd
Mlinsko
Perati
Podbela
Potoki
Robidišče
Robič
Sedlo
Smast
Stanovišče
Staro selo
Sužid
Svino
Trnovo ob Soči
Vrsno


Kobilje

Kobilje


Kočevje

Borovec pri Kočevski Reki
Breg pri Kočevju
Brezovica pri Predgradu
Bukova Gora
Cvišlerji
Dol
Dolga vas
Dolnja Briga
Dolnje Ložine
Čeplje
Črni Potok pri Kočevju
Gorenje
Gornja Briga
Gornje Ložine
Gotenica
Jelenja vas
Kačji Potok
Klinja vas
Knežja Lipa
Koblarji
Kočarji
Koče
MESTO Kočevje
Kočevska Reka
Konca vas
Koprivnik
Kralji
Laze pri Oneku
Laze pri Predgradu
Livold
Mačkovec
Mahovnik
Mala Gora
Mlaka pri Kočevju
Mlaka pri Kočevski Reki
Morava
Mozelj
Mrtvice
Nemška Loka
Nove Ložine
Novi Lazi
Onek
Paka pri Predgradu
Podlesje
Polom
Predgrad
Primoži
Rajhenav
Rajndol
Rogati Hrib
Seč
Slovenska vas
Smuka
Spodnja Bilpa
Spodnji Log
Stara Cerkev
Stari Breg
Stari Log
Staro Brezje
Šalka vas
Štalcerji
Trnovec
Vimolj pri Predgradu
Vrbovec
Vrt
Zajčje Polje
Zdihovo
Željne


Komen

Brestovica pri Komnu
Brje pri Komnu
Coljava
Divči
Dolanci
Čehovini
Čipnje
Gabrovica pri Komnu
Gorjansko
Hruševica
Ivanji Grad
Klanec pri Komnu
Kobdilj
Kobjeglava
Koboli
Kodreti
Komen
Lisjaki
Lukovec
Mali Dol
Nadrožica
Preserje pri Komnu
Rubije
Sveto
Šibelji
Škofi
Škrbina
Štanjel
Tomačevica
Trebižani
Tupelče
Vale
Večkoti
Volčji Grad
Zagrajec


Komenda

Breg pri Komendi
Gmajnica
Gora pri Komendi
Klanec
Komenda
Komendska Dobrava
Križ
Mlaka
Moste
Nasovče
Podboršt pri Komendi
Potok pri Komendi
Suhadole
Žeje pri Komendi


Koper

Abitanti
Ankaran
Babiči
Barizoni
Belvedur
Bertoki
Bezovica
Bočaji
Bonini
Boršt
Bošamarin
Brezovica pri Gradinu
Brežec pri Podgorju
Brič
Butari
Cepki
Cerej
Dekani
Dilici
Dol pri Hrastovljah
Dvori
Čentur
Čežarji
Črni Kal
Črnotiče
Fijeroga
Gabrovica pri Črnem Kalu
Galantiči
Gažon
Glem
Gradin
Gračišče
Grinjan
Grintovec
Hrastovlje
Hrvatini
Jelarji
Kampel
Karli
Kastelec
Kolomban
MESTO Koper
Koromači-Boškini
Kortine
Kozloviči
Koštabona
Krkavče
Krnica
Kubed
Labor
Loka
Lopar
Lukini
Manžan
Marezige
Maršiči
Močunigi
Montinjan
Movraž
Olika
Osp
Peraji
Pisari
Plavje
Pobegi
Podgorje
Podpeč
Poletiči
Pomjan
Popetre
Prade
Praproče
Predloka
Pregara
Premančan
Puče
Rakitovec
Rižana
Rožar
Sirči
Smokvica
Socerb
Sočerga
Sokoliči
Spodnje Škofije
Srgaši
Stepani
Šalara
Šeki
Škocjan
Šmarje
Sv. Anton
Tinjan
Topolovec
Trebeše
Triban
Trsek
Truške
Tuljaki
Vanganel
Zabavlje
Zanigrad
Zazid
Zgornje Škofije
Župančiči
Kostanjevica na Krki

Avguštine
Dobe
Dobrava pri Kostanjevici
Dolnja Prekopa
Dolšce
Črešnjevec pri Oštrcu
Črneča vas
Globočice pri Kostanjevici
Gornja Prekopa
Grič
Ivanjše
Jablance
Karlče
Kočarija
Koprivnik
Kostanjevica na Krki
Male Vodenice
Malence
Orehovec
Oštrc
Podstrm
Ržišče
Sajevce
Slinovce
Velike Vodenice
Vrbje
Vrtača
Zaboršt


Kostel

Ajbelj
Banja Loka
Briga
Brsnik
Colnarji
Delač
Dolenji Potok
Dren
Drežnik
Fara
Gladloka
Gorenja Žaga
Gorenji Potok
Gotenc
Grgelj
Grivac
Hrib pri Fari
Jakšiči
Jesenov Vrt
Kaptol
Kostel
Krkovo nad Faro
Kuželj
Laze pri Kostelu
Lipovec pri Kostelu
Mavrc
Nova Sela
Oskrt
Padovo pri Fari
Petrina
Pirče
Planina
Poden
Podstene pri Kostelu
Potok
Puc
Rajšele
Rake
Sapnik
Selo pri Kostelu
Slavski Laz
Srednji Potok
Srobotnik ob Kolpi
Stelnik
Stružnica
Suhor
Štajer
Tišenpolj
Vas
Vimolj
Vrh pri Fari
Zapuže pri Kostelu


Kozje

Bistrica
Buče
Dobležiče
Drensko Rebro
Gorjane
Gradišče
Gubno
Ješovec pri Kozjem
Klake
Kozje
Lesično
Ortnice
Osredek pri Podsredi
Pilštanj
Podsreda
Poklek pri Podsredi
Topolovo
Vetrnik
Vojsko
Vrenska Gorca
Zagorje
Zdole
Zeče pri Bučah


Kranj

Babni Vrt
Bobovek
Breg ob Savi
Britof
Čadovlje
Čepulje
Golnik
Goriče
Hrastje
Ilovka
Jama
Jamnik
Javornik
Kokrica
+++ Kranj
Lavtarski Vrh
Letenice
Mavčiče
Meja
Mlaka pri Kranju
Nemilje
Njivica
Orehovlje
Pangršica
Planica
Podblica
Podreča
Povlje
Praše
Predoslje
Pševo
Rakovica
Spodnja Besnica
Spodnje Bitnje
Srakovlje
Srednja vas Goriče
Srednje Bitnje
Suha pri Predosljah
Sveti Jošt nad Kranjem
Šutna
Tatinec
Tenetiše
Trstenik
Zabukovje
Zalog
Zgornja Besnica
Zgornje Bitnje
Žabnica
Žablje


Kranjska Gora

Belca
Dovje
Gozd Martuljek
Kranjska Gora
Log
Mojstrana
Podkoren
Rateče
Srednji vrh
Zgornja Radovna


Križevci

Berkovci
Berkovski Prelogi
Boreci
Bučečovci
Dobrava
Gajševci
Grabe pri Ljutomeru
Iljaševci
Ključarovci pri Ljutomeru
Kokoriči
Križevci pri Ljutomeru
Logarovci
Lukavci
Stara Nova vas
Vučja vas
Zasadi


Krško

Anovec
Anže
Apnenik pri Velikem Trnu
Ardro pod Velikim Trnom
Ardro pri Raki
Armeško
Brege
Brestanica
Brezje pri Dovškem
Brezje pri Raki
Brezje pri Senušah
Brezje v Podbočju
Brezovica v Podbočju
Brezovska Gora
Brlog
Brod v Podbočju
Bučerca
Celine
Cesta
Cirje
Črešnjice nad Pijavškim
Čretež pri Krškem
Dalce
Dedni Vrh
Dobrava ob Krki
Dobrava pod Rako
Dobrova
Dol
Dolenja Lepa vas
Dolenja vas pri Krškem
Dolenja vas pri Raki
Dolenji Leskovec
Dolga Raka
Dovško
Drenovec pri Leskovcu
Drnovo
Dunaj
Frluga
Gmajna
Golek
Goli Vrh
Gora
Gorenja Lepa vas
Gorenja vas pri Leskovcu
Gorenje Dole
Gorenji Leskovec
Gorica pri Raztezu
Gorica
Gornje Pijavško
Gradec
Gradišče pri Raki
Gradnje
Gržeča vas
Gunte
Hrastek
Ivandol
Jelenik
Jelše
Jelševec
Kalce
Kalce-Naklo
Kališovec
Kobile
Kočno
Koprivnica
Koritnica
Kostanjek
Kremen
MESTO Krško
Kržišče
Leskovec pri Krškem
Libelj
Libna
Loke
Lokve
Lomno
Mali Kamen
Mali Koren
Mali Podlog
Mali Trn
Malo Mraševo
Mikote
Mladje
Mrčna sela
Mrtvice
Nemška Gora
Nemška vas
Nova Gora
Osredek pri Trški Gori
Pesje
Pijana Gora
Planina pri Raki
Planina v Podbočju
Pleterje
Podbočje
Podlipa
Podulce
Površje
Premagovce
Presladol
Pristava ob Krki
Pristava pod Rako
Pristava pri Leskovcu
Prušnja vas
Raka
Ravne pri Zdolah
Ravni
Ravno
Raztez
Reštanj
Rožno
Sela pri Raki
Selce pri Leskovcu
Selo
Senovo
Senožete
Senuše
Slivje
Smečice
Smednik
Spodnja Libna
Spodnje Dule
Spodnje Pijavško
Spodnji Stari Grad
Srednje Arto
Srednje Pijavško
Sremič
Stari Grad v Podbočju
Stari Grad
Stolovnik
Stranje
Straža pri Krškem
Straža pri Raki
Strmo Rebro
Šedem
Šutna
Trška Gora
Velika vas pri Krškem
Veliki Dol
Veliki Kamen
Veliki Podlog
Veliki Trn
Veliko Mraševo
Veniše
Videm
Vihre
Volovnik
Vrbina
Vrh pri Površju
Vrhulje
Zabukovje pri Raki
Zaloke
Zdole
Žabjek v Podbočju
Žadovinek
ŽenjeKungota

Ciringa
Gradiška
Grušena
Jedlovnik
Jurski Vrh
Kozjak nad Pesnico
Pesnica
Plač
Plintovec
Podigrac
Rošpoh
Slatina
Slatinski Dol
Spodnje Vrtiče
Svečina
Špičnik
Vršnik
Zgornja Kungota
Zgornje Vrtiče


Kuzma

Dolič
Gornji Slaveči
Kuzma
Matjaševci
Trdkova


Laško

Belovo
Blatni Vrh
Brezno
Brodnice
Brstnik
Brstovnica
Bukovca
Curnovec
Debro
Doblatina
Dol pri Laškem
Gabrno
Globoko
Govce
Gozdec
Gračnica
Harje
Huda Jama
Jagoče
Jurklošter
Kladje
Klenovo
Konc
Kuretno
Lahomno
Lahomšek
Lahov Graben
Laška vas
MESTO Laško
Laziše
Leskovca
Lipni Dol
Lokavec
Lože
Mačkovec
Mala Breza
Male Grahovše
Marija Gradec
Marijina vas
Modrič
Mrzlo Polje
Obrežje pri Zidanem Mostu
Ojstro
Olešče
Padež
Paneče
Plazovje
Polana
Povčeno
Požnica
Radoblje
Reka
Rifengozd
Rimske Toplice
Sedraž
Selo nad Laškim
Senožete
Sevce
Slivno
Spodnja Rečica
Stopce
Strensko
Strmca
Suhadol
Šentrupert
Širje
Škofce
Šmihel
Šmohor
Tevče
Tovsto
Trnov Hrib
Trnovo
Trobni Dol
Trojno
Udmat
Velike Gorelce
Velike Grahovše
Veliko Širje
Vodiško
Vrh nad Laškim
Zabrež
Zgornja Rečica
Zidani Most
Žigon


Lenart

Črmljenšak
Dolge Njive
Gradenšak
Hrastovec v Slovenskih Goricah
Lenart v Slovenskih goricah
Lormanje
Močna
Nadbišec
Radehova
Rogoznica
Selce
Spodnja Voličina
Spodnje Partinje
Spodnji Porčič
Spodnji Žerjavci
Straže
Šetarova
Vinička vas
Zamarkova
Zavrh
Zgornja Voličina
Zgornji Žerjavci

 


Lendava

Banuta
Benica
Brezovec
Dolga vas
Dolgovaške Gorice
Dolina pri Lendavi
Dolnji Lakoš
Čentiba
Gaberje
Genterovci
Gornji Lakoš
Hotiza
Kamovci
Kapca
Kot
MESTO Lendava
Lendavske Gorice
Mostje
Petišovci
Pince
Pince-Marof
Radmožanci
Trimlini


Litija

Berinjek
Bistrica
Bitiče
Boltija
Borovak pri Polšniku
Breg pri Litiji
Brezje pri Kumpolju
Brezovo
Brglez
Cirkuše
Čateška Gora
Čeplje
Dobje
Dobovica
Dole pri Litiji
Dolgo Brdo
Gabrovka
Gabrska Gora
Gobnik
Golišče
Gorenje Jelenje
Gornje Ravne
Hohovica
Hude Ravne
Javorje pri Gabrovki
Jelenska Reber
Jesenje
Jevnica
Ježevec
Kal pri Dolah
Kamni Vrh
Kandrše
Klanec pri Gabrovki
Klenik
Konj
Konjšica
Kresnice
Kresniške Poljane
Kresniški Vrh
Kržišče pri Čatežu
Kumpolje
Laze pri Gobniku
Laze pri Vačah
Leše
MESTO Litija
Ljubež v Lazih
Lukovec
Magolnik
Mala Goba
Mala Sela
Mamolj
Moravče pri Gabrovki
Moravška Gora
Nova Gora
Okrog
Pečice
Podbukovje pri Vačah
Podpeč pod Skalo
Podšentjur
Pogonik
Polšnik
Ponoviče
Potok pri Vačah
Prelesje
Prevale
Preveg
Preženjske Njive
Radgonica
Ravne
Renke
Ribče
Ržišče
Sava
Selce
Slavina
Slivna
Sopota
Spodnje Jelenje
Spodnji Hotič
Spodnji Log
Stranski Vrh
Strmec
Suhadole
Širmanski Hrib
Široka Set
Šumnik
Tenetiše
Tepe
Tihaboj
Tlaka
Tolsti Vrh
Vače
Velika Goba
Velika Preska
Veliki Vrh pri Litiji
Vernek
Vodice pri Gabrovki
Vovše
Zagorica
Zagozd
Zapodje
Zavrh
Zglavnica
Zgornja Jevnica
Zgornji Hotič
Zgornji Log


Ljubljana

Besnica
Brezje pri Lipoglavu
Dolgo Brdo
Dvor
Češnjica
Črna vas
Gabrje pri Jančah
Janče
Javor
Lipe
MESTO Ljubljana
- Bežigrad
-Center
-Črnuče
-Dravlje
-Golovec
-Jarše
-Moste
-Polje
-Posavje
-Rožnik
-Rudnik
-Sostro
-Šentvid
-Šiška
-Šmarna gora
-Trnovo
-Vič
Mali Lipoglav
Mali Vrh pri Prežganju
Malo Trebeljevo
Medno
Pance
Podgrad
Podlipoglav
Podmolnik
Prežganje
Ravno Brdo
Rašica
Repče
Sadinja vas
Selo pri Pancah
Spodnje Gameljne
Srednje Gameljne
Stanežiče
Šentpavel
Toško Čelo
Tuji Grm
Veliki Lipoglav
Veliko Trebeljevo
Vnajnarje
Volavlje
Zagradišče
Zgornja Besnica
Zgornje Gameljne.


Ljubno

Juvanje
Ljubno ob Savinji
Meliše
Okonina
Planina
Primož pri Ljubnem
Radmirje
Savina
Ter


Ljutomer

Babinci
Bodislavci
Branoslavci
Bučkovci
Cezanjevci
Cuber
Cven
Desnjak
Drakovci
Globoka
Godemarci
Gresovščak
Grlava
Ilovci
Jeruzalem
Krapje
Krištanci
Kuršinci
MESTO Ljutomer
Mala Nedelja
Mekotnjak
Moravci v Slovenskih Goricah
Mota
Noršinci pri Ljutomeru
Nunska Graba
Plešivica
Podgradje
Precetinci
Presika
Pristava
Radomerje
Radomerščak
Radoslavci
Rinčetova Graba
Sitarovci
Slamnjak
Spodnji Kamenščak
Stara Cesta
Stročja vas
Šalinci
Vidanovci
Vogričevci
Zgornji Kamenščak
Železne Dveri


Log - Dragomer

Dragomer
Lukovica pri Brezovici
Log pri Brezovici


Logatec

Grčarevec
Hleviše
Hlevni Vrh
Hotedršica
Jakovica
Kalce
Lavrovec
Laze
MESTO Logatec
Medvedje Brdo
Novi Svet
Petkovec
Praprotno Brdo
Ravnik pri Hotedršici
Rovtarske Žibrše
Rovte
Vrh sv. Treh Kraljev
Zaplana
Žibrše


Loška Dolina

Babna Polica
Babno Polje
Dane
Dolenje Poljane
Iga vas
Klance
Knežja Njiva
Kozarišče
Lož
Markovec
Nadlesk
Podcerkev
Podgora pri Ložu
Podlož
Pudob
Stari trg pri Ložu
Sveta Ana pri Ložu
Šmarata
Viševek
Vrh
Vrhnika pri Ložu


Loški Potok

Črni Potok pri Dragi
Draga
Glažuta
Hrib Loški Potok
Lazec
Mali Log
Novi Kot
Podplanina
Podpreska
Pungert
Retje
Srednja vas pri Dragi
Srednja vas Loški Potok
Stari Kot
Šegova vas
Trava
Travnik


Lovrenc na Pohorju

Činžat
Kumen
Lovrenc na Pohorju
Puščava
Rdeči Breg
Recenjak
Ruta


Luče

Konjski Vrh
Krnica
Luče
Podveža
Podvolovljek
Raduha
Strmec


Lukovica

Blagovica
Brdo pri Lukovici
Brezovica pri Zlatem Polju
Bršlenovica
Dupeljne
Čeplje
Češnjice
Gabrje pod Špilkom
Golčaj
Gorenje
Gradišče pri Lukovici
Hribi
Imovica
Javorje pri Blagovici
Jelša
Kompolje
Koreno
Korpe
Krajno Brdo
Krašnja
Lipa
Log
Lukovica pri Domžalah
Mala Lašna
Mali Jelnik
Obrše
Podgora pri Zlatem Polju
Podmilj
Podsmrečje
Poljane nad Blagovico
Preserje pri Lukovici
Preserje pri Zlatem Polju
Prevalje
Prevoje pri Šentvidu
Prevoje
Prilesje
Prvine
Rafolče
Selce
Spodnje Koseze
Spodnje Loke
Spodnje Prapreče
Spodnji Petelinjek
Straža
Suša
Šentvid pri Lukovici
Trnjava
Trnovče
Trojane
Učak
V Zideh
Veliki Jelnik
Videm pri Lukovici
Vošce
Vranke
Vrba
Vrh nad Krašnjo
Vrhovlje
Zavrh pri Trojanah
Zgornje Loke
Zgornje Prapreče
Zgornji Petelinjek
Zlatenek
Zlato Polje
Šentožbolt
Žirovše


Majšperk

Bolečka vas
Breg
Doklece
Dol pri Stopercah
Grdina
Janški Vrh
Jelovice
Koritno
Kupčinji Vrh
Lešje
Majšperk
Medvedce
Naraplje
Planjsko
Podlože
Preša
Ptujska Gora
Sestrže
Sitež
Skrblje
Slape
Spodnja Sveča
Stanečka vas
Stogovci
Stoperce
Zgornja Sveča


Makole

Dežno pri Makolah
Jelovec pri Makolah
Ložnica
Makole
Mostečno
Pečke
Savinsko
Stari Grad
Stopno
Stranske Makole
Strug
Štatenberg
Varoš


Maribor

Bresternica
Celestrina
Dogoše
Gaj nad Mariborom
Grušova
Hrastje
Hrenca
Jelovec
Kamnica
Košaki
Laznica
Limbuš
Malečnik
MESTO Maribor
Meljski Hrib
Metava
Nebova
Pekel
Pekre
Počehova
Razvanje
Ribniško selo
Rošpoh
Ruperče
Srednje
Šober
Trčova
Vinarje
Vodole
Vrhov Dol
Za Kalvarijo
Zgornji Slemen l
Zrkovci


Markovci

Borovci
Bukovci
Markovci
Nova vas pri Markovcih
Prvenci
Sobetinci
Stojnci
Strelci
Zabovci


Medvode

Belo
Brezovica pri Medvodah
Dol
Dragočajna
Golo Brdo
Goričane
Hraše
Ladja
MESTO Medvode
Moše
Osolnik
Preska
Rakovnik
Seničica
Setnica
Smlednik
Sora
Spodnja Senica
Spodnje Pirniče
Studenčice
Tehovec
Topol pri Medvodah
Trnovec
Valburga
Vaše
Verje
Vikrče
Zavrh pod Šmarno Goro
Zbilje
Zgornja Senica
Zgornje Pirniče
Žlebe


Mengeš

Dobeno
Loka pri Mengšu
MESTO Mengeš
Topole


Metlika

Bereča vas
Boginja vas
Bojanja vas
Boldraž
Boršt
Božakovo
Božič Vrh
Brezovica pri Metliki
Bušinja vas
Dole
Dolnja Lokvica
Dolnje Dobravice
Dolnji Suhor pri Metliki
Drage
Dragomlja vas
Drašiči
Čurile
Geršiči
Gornja Lokvica
Gornje Dobravice
Gornji Suhor pri Metliki
Grabrovec
Gradac
Grm pri Podzemlju
Hrast pri Jugorju
Jugorje pri Metliki
Kamenica
Kapljišče
Klošter
Krasinec
Krašnji Vrh
Krivoglavice
Križevska vas
Krmačina
Mačkovec pri Suhorju
Malo Lešče
MESTO Metlika
Mlake
Okljuka
Okno
Otok
Podzemelj
Prilozje
Primostek
Radovica
Radoviči
Radoši
Rakovec
Ravnace
Rosalnice
Sela pri Jugorju
Slamna vas
Svržaki
Škemljevec
Škrilje
Trnovec
Vidošiči
Zemelj
Želebej
Železniki


Mežica

Breg
Lom
MESTO Mežica
Onkraj Meže
Plat
Podkraj pri Mežici


Miklavž na Dravskem polju

Dobrovce
Dravski Dvor
Miklavž na Dravskem polju
Skoke


Miren - Kostanjevica

Bilje
Hudi Log
Korita na Krasu
Kostanjevica na Krasu
Lipa
Lokvica
Miren
Nova vas
Novelo
Opatje selo
Orehovlje
Segeti
Sela na Krasu
Temnica
Vojščica
Vrtoče


Mirna Peč

Biška vas
Čemše
Dolenja vas pri Mirni Peči
Dolenji Globodol
Dolenji Podboršt
Globočdol
Golobinjek
Gorenji Globodol
Gorenji Podboršt
Goriška vas
Grč Vrh
Hmeljčič
Hrastje pri Mirni Peči
Jablan
Jelše
Jordankal
Malenska vas
Mali Kal
Mali Vrh
Mirna Peč
Orkljevec
Poljane pri Mirni Peči
Selo pri Zagorici
Srednji Globodol
Šentjurij na Dolenjskem
Veliki Kal
Vrhovo pri Mirni Peči
Vrhpeč.


Mislinja

Dovže
Gornji Dolič
Kozjak
Mala Mislinja
Mislinja
Paka
Razborca
Srednji Dolič
Šentilj pod Turjakom
Tolsti Vrh pri Mislinji
Završe


Mokronog - Trebelno

Beli Grič
Bitnja vas
Bogneča vas
Brezje pri Trebelnem
Brezovica pri Trebelnem
Bruna vas
Cerovec pri Trebelnem
Cikava
Dolenje Laknice
Dolenje Zabukovje
Drečji Vrh
Češnjice pri Trebelnem
Čilpah
Čužnja vas
Gorenja vas pri Mokronogu
Gorenje Laknice
Gorenje Zabukovje
Gorenji Mokronog
Hrastovica
Jagodnik
Jelševec
Križni Vrh
Log
Maline
Martinja vas pri Mokronogu
Mirna vas
Mokronog
Most
Ornuška vas
Ostrožnik
Podturn
Pugled pri Mokronogu
Puščava
Radna vas
Ribjek
Roje pri Trebelnem
Slepšek
Srednje Laknice
Sv. Vrh
Štatenberk
Trebelno
Velika Strmica
Vrh pri Trebelnem


Moravče

Dešen
Dole pod Sv. Trojico
Dole pri Krašcah
Drtija
Dvorje
Češnjice pri Moravčah
Gabrje pod Limbarsko Goro
Gora pri Pečah
Gorica
Goričica pri Moravčah
Hrastnik
Hrib nad Ribčami
Imenje
Katarija
Krašce
Križate
Limbarska Gora
Moravče
Mošenik
Negastrn
Peče
Ples
Podgorica pri Pečah
Podstran
Pogled
Pretrž
Prikrnica
Rudnik pri Moravčah
Selce pri Moravčah
Selo pri Moravčah
Serjuče
Soteska pri Moravčah
Spodnja Dobrava pri Moravčah
Spodnja Javoršica
Spodnji Prekar
Spodnji Tuštanj
Stegne
Straža pri Moravčah
Sveti Andrej
Velika vas
Vinje pri Moravčah
Vrhpolje pri Moravčah
Zalog pri Kresnicah
Zalog pri Moravčah
Zgornja Dobrava
Zgornja Javoršica
Zgornje Koseze
Zgornji Prekar
Zgornji Tuštanj


Moravske Toplice

Andrejci
Berkovci
Bogojina
Bukovnica
Čikečka vas
Filovci
Fokovci
Ivanci
Ivanjševci
Ivanovci
Kančevci
Krnci
Lončarovci
Lukačevci
Martjanci
Mlajtinci
Moravske Toplice
Motvarjevci
Noršinci
Pordašinci
Prosenjakovci
Ratkovci
Sebeborci
Selo
Središče
Suhi Vrh
Tešanovci
Vučja Gomila


Mozirje

Brezje
Dobrovlje pri Mozirju
Lepa Njiva
Ljubija
Loke pri Mozirju
Mozirje
Radegunda
Šmihel nad Mozirjem


Murska Sobota

Bakovci
Černelavci
Krog
Kupšinci
Markišavci
MESTO Murska Sobota
Nemčavci
Polana
Pušča
Rakičan
Satahovci
Veščica


Muta

Gortina
Mlake
Muta
Pernice
Sv. Jernej nad Muto
Sv. Primož nad Muto


Naklo

Bistrica
Cegelnica
Gobovce
Malo Naklo
Naklo
Okroglo
Podbrezje
Polica
Spodnje Duplje
Strahinj
Zadraga
Zgornje Duplje
Žeje


Nazarje

Brdo
Dobletina
Čreta pri Kokarjah
Kokarje
Lačja vas
Nazarje
Potok
Prihova
Pusto Polje
Rovt pod Menino
Spodnje Kraše
Šmartno ob Dreti
Volog
Zavodice
Žlabor


Nova Gorica

Ajševica
Banjšice
Bate
Branik
Brdo
Budihni
Čepovan
Dornberk
Draga
Dragovica
Gradišče nad Prvačino
Grgar
Grgarske Ravne
Kromberk
Lazna
Loke
Lokovec
Lokve
Nemci
MESTO Nova Gorica
Osek
Ozeljan
Podgozd
Potok pri Dornberku
Preserje
Pristava
Prvačina
Ravnica
Rožna Dolina
Saksid
Solkan
Spodnja Branica
Stara Gora
Steske
Sveta Gora
Šempas
Šmaver
Šmihel
Tabor
Trnovo
Vitovlje
Voglarji
Zalošče


Novo mesto

Birčna vas
Boričevo
Brezje
Brezovica pri Stopičah
Češča vas
Črešnjice
Črmošnjice pri Stopičah
Daljni Vrh
Dobovo
Dolenja vas
Dolenje Grčevje
Dolenje Kamenje
Dolenje Karteljevo
Dolenje Lakovnice
Dolenji Suhadol
Dolnja Težka Voda
Dolž
Gabrje
Golušnik
Gorenje Grčevje
Gorenje Kamence
Gorenje Kamenje
Gorenje Karteljevo
Gorenje Kronovo
Gorenje Lakovnice
Gorenje Mraševo
Gorenji Suhadol
Gornja Težka Voda
Gumberk
Herinja vas
Hrib pri Orehku
Hrušica
Hudo
Iglenik
Jama
Jelše pri Otočcu
Jugorje
Jurna vas
Konec
Koroška vas
Koti
Križe
Kuzarjev Kal
Laze
Leskovec
Lešnica
Lutrško Selo
Mala Cikava
Male Brusnice
Mali Cerovec
Mali Orehek
Mali Podljuben
Mali Slatnik
Mihovec
MESTO Novo mesto
Otočec
Paha
Pangrč Grm
Petane
Petelinjek
Plemberk
Podgrad
Potov Vrh
Prečna
Pristava
Rajnovšče
Rakovnik pri Birčni Vasi
Ratež
Sela pri Ratežu
Sela pri Zajčjem Vrhu
Sela pri Štravberku
Sevno
Smolenja vas
Srebrniče
Srednje Grčevje
Stopiče
Stranska vas
Suhor
Šentjošt
Škrjanče pri Novem mestu
Štravberk
Travni Dol
Trška Gora
Uršna sela
Velike Brusnice
Veliki Cerovec
Veliki Orehek
Veliki Podljuben
Veliki Slatnik
Verdun
Vinja vas
Vrh pri Ljubnu
Vrh pri Pahi
Vrhe
Zagrad pri Otočcu
Zajčji Vrh pri Stopičah
Ždinja vas
Žihovo Selo


Odranci

Odranci


Oplotnica

Božje
Brezje pri Oplotnici
Dobriška vas
Dobrova pri Prihovi
Čadram
Gorica pri Oplotnici
Koritno
Kovaški Vrh
Lačna Gora
Malahorna
Markečica
Okoška Gora
Oplotnica
Pobrež
Prihova
Raskovec
Straža pri Oplotnici
Ugovec
Zgornje Grušovje
Zlogona Gora
Zlogona vas


Ormož

Bresnica
Cerovec Stanka Vraza
Cvetkovci
Dobrava
Dobrovščak
Drakšl
Frankovci
Gomila pri Kogu
Hajndl
Hardek
Hermanci
Hujbar
Hum pri Ormožu
Ivanjkovci
Jastrebci
Kajžar
Kog
Krčevina
Lačaves
Lahonci
Lešnica
Lešniški Vrh
Libanja
Litmerk
Loperšice
Lunovec
Mala vas pri Ormožu
Mali Brebrovnik
Mihalovci
Mihovci pri Veliki Nedelji
Miklavž pri Ormožu
MESTO Ormož
Osluševci
Pavlovci
Pavlovski Vrh
Podgorci
Preclava
Pušenci
Ritmerk
Runeč
Senešci
Sodinci
Spodnji Ključarovci
Stanovno
Strezetina
Strjanci
Strmec pri Ormožu
Šardinje
Trgovišče
Veličane
Velika Nedelja
Veliki Brebrovnik
Vičanci
Vinski Vrh
Vitan
Vodranci
Vuzmetinci
Zasavci
Žerovinci
Žvab


Osilnica

Belica
Bezgarji
Bezgovica
Bosljiva Loka
Grintovec pri Osilnici
Križmani
Ložec
Malinišče
Mirtoviči
Osilnica
Padovo pri Osilnici
Papeži
Podvrh
Ribjek
Sela
Spodnji Čačič
Strojiči
Zgornji Čačič
Žurge


Pesnica

Dolnja Počehova
Dragučova
Drankovec
Flekušek
Gačnik
Jareninski Dol
Jareninski Vrh
Jelenče
Kušernik
Ložane
Mali Dol
Pernica
Pesnica pri Mariboru
Pesniški Dvor
Počenik
Polička vas
Polički Vrh
Ranca
Ročica
Slatenik
Spodnje Dobrenje
Spodnje Hlapje
Spodnji Jakobski Dol
Vajgen
Vosek
Vukovje
Vukovski Dol
Vukovski Vrh
Zgornje Hlapje
Zgornji Jakobski Dol


Piran

Dragonja
Lucija
Nova vas
Padna
Parecag
MESTO Piran
Portorož
Seča
Sečovlje
Strunjan
Sveti Peter


Pivka

Buje
Dolnja Košana
Drskovče
Čepno
Gornja Košana
Gradec
Jurišče
Kal
Klenik
Mala Pristava
Nadanje selo
Narin
Neverke
Nova Sušica
Palčje
Parje
Petelinje
Pivka
Ribnica
Selce
Slovenska vas
Stara Sušica
Suhorje
Šilentabor
Šmihel
Trnje
Velika Pristava
Volče
Zagorje


Podčetrtek

Brezovec pri Polju
Cmereška Gorca
Golobinjek ob Sotli
Gostinca
Imeno
Imenska Gorca
Jerčin
Lastnič
Nezbiše
Olimje
Pecelj
Podčetrtek
Polje ob Sotli
Prelasko
Pristava pri Lesičnem
Pristava pri Mestinju
Roginska Gorca
Rudnica
Sedlarjevo
Sela
Sodna vas
Sv. Ema
Verače
Vidovica
Virštanj
Vonarje


Podlehnik

Dežno pri Podlehniku
Gorca
Jablovec
Kozminci
Ložina
Podlehnik
Rodni Vrh
Sedlašek
Spodnje Gruškovje
Stanošina
Strajna
Zakl
Zgornje Gruškovje


Podvelka

Brezno
Janževski Vrh
Javnik
Kozji Vrh
Lehen na Pohorju
Ožbalt
Podvelka
Rdeči Breg
Kapla na Kozjaku
- Zgornja Kapla
- Spodnja Kapla
Vurmat


Poljčane

Brezje pri Poljčanah
Čadramska vas
Globoko ob Dravinji
Hrastovec pod Bočem
Krasna
Križeča vas
Ljubično
Lovnik
Lušečka vas
Modraže
Novake
Podboč
Poljčane
Spodnja Brežnica
Spodnje Poljčane
Stanovsko
Studenice
Zgornje Poljčane


Polzela

Andraž nad Polzelo
Breg pri Polzeli
Dobrič
Ločica ob Savinji
Orova vas
Podvin pri Polzeli
Polzela
Založe


Postojna

Belsko
Brezje pod Nanosom
Bukovje
Dilce
Gorenje
Goriče
Grobišče
Hrašče
Hrenovice
Hruševje
Koče
Landol
Liplje
Lohača
Mala Brda
Mali Otok
Malo Ubeljsko
Matenja vas
Orehek
Planina
MESTO Postojna
Predjama
Prestranek
Rakitnik
Rakulik
Razdrto
Sajevče
Slavina
Slavinje
Stara vas
Strane
Strmca
Studenec
Studeno
Šmihel pod Nanosom
Velika Brda
Veliki Otok
Veliko Ubeljsko
Zagon
Žeje


Prebold

Dolenja vas
Kaplja vas
Latkova vas
Marija Reka
Matke
Prebold
Sv. Lovrenc
Šešče pri Preboldu


Preddvor

Bašelj
Breg ob Kokri
Hraše pri Preddvoru
Hrib
Kokra
Mače
Možjanca
Nova vas
Potoče
Preddvor
Spodnja Bela
Srednja Bela
Tupaliče
Zgornja Bela


Prevalje

Belšak
Breznica
Dolga Brda
Jamnica
Kot pri Prevaljah
Leše
Lokovica
Poljana
MESTO Prevalje
Suhi Vrh
Šentanel
Zagrad


Ptuj

Grajena
Grajenščak
Kicar
Krčevina pri Vurbergu
Mestni Vrh
Pacinje
Podvinci
MESTO Ptuj
Spodnji Velovlek
Spuhlja


Puconci

Beznovci
Bodonci
Bokrači
Brezovci
Dankovci
Dolina
Gorica
Kuštanovci
Lemerje
Mačkovci
Moščanci
Otovci
Pečarovci
Poznanovci
Predanovci
Prosečka vas
Puconci
Puževci
Strukovci
Šalamenci
Vadarci
Vaneča
Zenkovci


Rače - Fram

Brezula
Fram
Ješenca
Kopivnik
Loka pri Framu
Morje
Planica
Podova
Požeg
Rače
Ranče
Spodnja Gorica
Zgornja Gorica


Radeče

Brunk
Brunška Gora
Dobrava
Čimerno
Goreljce
Hotemež
Jagnjenica
Jelovo
Log pri Vrhovem
Loška Gora
Močilno
Njivice
Obrežje
Počakovo
Prapretno
MESTO Radeče
Rudna vas
Stari Dvor
Svibno
Vrhovo
Zagrad
Zavrate
Žebnik


Radenci

Boračeva
Hrastje-Mota
Hrašenski Vrh
Janžev Vrh
Kapelski Vrh
Kobilščak
Kocjan
Melanjski Vrh
Murski Vrh
Murščak
Okoslavci
Paričjak
Radenci
Radenski Vrh
Rački Vrh
Rihtarovci
Spodnji Kocjan
Šratovci
Turjanci
Turjanski Vrh
Zgornji Kocjan
Žrnova


Radlje ob Dravi

Brezni Vrh
Dobrava
Radelca
Radlje ob Dravi
Remšnik
Spodnja Orlica
Spodnja Vižinga
Sv. Anton na Pohorju
Sv. Trije Kralji
Št. Janž pri Radljah
Vas
Vuhred
Zgornja Vižinga
Zgornji Kozji Vrh


Radovljica

Begunje na Gorenjskem
Brda
Brezje
Brezovica
Dobravica
Dobro Polje
Dvorska vas
Češnjica pri Kropi
Črnivec
Globoko
Gorica
Hlebce
Hraše
Kamna Gorica
Kropa
Lancovo
Lesce
Lipnica
Ljubno
Mišače
Mlaka
Mošnje
Nova vas pri Lescah
Noše
Otoče
Ovsiše
Peračica
Podnart
Poljče
Poljšica pri Podnartu
Posavec
Praproše
Prezrenje
MESTO Radovljica
Ravnica
Rovte
Slatna
Spodnja Dobrava
Spodnja Lipnica
Spodnji Otok
Srednja Dobrava
Srednja vas
Studenčice
Vošče
Vrbnje
Zadnja vas
Zaloše
Zapuže
Zgornja Dobrava
Zgornja Lipnica
Zgornji Otok
Zgoša


Ravne
na Koroškem


Brdinje
Dobja vas
Dobrije
Koroški Selovec
Kotlje
Navrški Vrh
Podgora
Podkraj
Preški Vrh
MESTO Ravne na Koroškem
Sele
Stražišče
Strojna
Tolsti Vrh
Uršlja Gora
Zelen Breg


Razkrižje

Gibina
Kopriva
Razkrižje
Šafarsko
Šprinc
Veščica


Rečica ob Savinji

Dol-Suha
Grušovlje
Homec
Nizka
Poljane
Rečica ob Savinji
Spodnja Rečica
Spodnje Pobrežje
Šentjanž
Trnovec
Varpolje
Zgornje Pobrežje


Renče - Vogrsko

Bukovica
Dombrava
Oševljek
Renče
Vogrsko
Volčja Draga


Ribnica

Andol
Blate
Breg pri Ribnici
Breže
Brinovščica
Bukovec pri Poljanah
Bukovica
Dane
Dolenja vas
Dolenje Podpoljane
Dolenji Lazi
Dule
Črnec
Črni Potok pri Velikih Laščah
Finkovo
Gašpinovo
Gorenje Podpoljane
Gorenji Lazi
Goriča vas
Graben
Grčarice
Grčarske Ravne
Grebenje
Grič
Hojče
Hrovača
Hudi Konec
Jelenov Žleb
Junčje
Jurjevica
Kot pri Rakitnici
Kot pri Ribnici
Krnče
Levstiki
Lipovec
Makoše
Marolče
Maršiči
Nemška vas
Ortnek
Otavice
Perovo
Praproče
Prigorica
Pugled pri Karlovici
Pusti Hrib
Rakitnica
MESTO Ribnica
Rigelj pri Ortneku
Sajevec
Slatnik
Sušje
Sv. Gregor
Velike Poljane
Vintarji
Vrh pri Poljanah
Zadniki
Zadolje
Zapuže pri Ribnici
Zlati rep
Škrajnek
Žlebič
Žukovo


Ribnica na Pohorju

Hudi Kot
Josipdol
Ribnica na Pohorju
Zgornja Orlica
Zgornji Janževski Vrh
Zgornji Lehen na Pohorju


Rogaška Slatina

Brestovec
Brezje pri Podplatu
Cerovec pod Bočem
Ceste
Čača vas
Drevenik
Gabrce
Gabrovec pri Kostrivnici
Gradiški Dol
Irje
Kačji Dol
Kamence
Kamna Gorca
Male Rodne
Nimno
Plat
Podplat
Podturn
Pristavica
Prnek
Rajnkovec
Ratanska vas
Rjavica
MESTO Rogaška Slatina
Spodnja Kostrivnica
Spodnje Negonje
Spodnje Sečovo
Spodnji Gabrnik
Strmec pri Sv. Florijanu
Sv. Florijan
Tekačevo
Topole
Tržišče
Tuncovec
Velike Rodne
Vinec
Zagaj pod Bočem
Zgornja Kostrivnica
Zgornje Negonje
Zgornje Sečovo
Zgornji Gabrnik


Rogašovci

Fikšinci
Kramarovci
Nuskova
Ocinje
Pertoča
Rogašovci
Ropoča
Serdica
Sotina
Sveti Jurij
Večeslavci


Rogatec

Brezovec pri Rogatcu
Dobovec pri Rogatcu
Donačka Gora
Log
Rogatec
Sv. Jurij
Tlake
Trlično
Žahenberc


Ruše

Bezena
Bistrica ob Dravi
Fala
Lobnica
Log
MESTO Ruše
Smolnik


Selnica ob Dravi

Črešnjevec ob Dravi
Fala
Gradišče na Kozjaku
Janževa Gora
Selnica ob Dravi
Spodnja Selnica
Spodnji Boč
Spodnji Slemen
Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Veliki Boč
Vurmat
Zgornja Selnica
Zgornji Boč
Zgornji Slemen


Semič

Blatnik pri Črmošnjicah
Brezje pri Rožnem Dolu
Brezje pri Vinjem Vrhu
Brezova Reber
Brezovica pri Črmošnjicah
Brstovec
Cerovec pri Črešnjevcu
Coklovca
Črešnjevec pri Semiču
Črmošnjice
Gornje Laze
Gradnik
Hrib pri Cerovcu
Hrib pri Rožnem Dolu
Kal
Komarna vas
Kot pri Semiču
Krupa
Krvavčji Vrh
Lipovec
Maline pri Štrekljevcu
Moverna vas
Nestoplja vas
Omota
Oskoršnica
Osojnik
Planina
Podreber
Potoki
Praproče
Praprot
Preloge
Pribišje
Pugled
Rožni Dol
Sela pri Vrčicah
Semič
Sodji Vrh
Sredgora
Srednja vas
Starihov Vrh
Stranska vas pri Semiču
Trebnji Vrh
Vinji Vrh pri Semiču
Vrčice
Štrekljevec


Sevnica

Apnenik pri Boštanju
Arto
Birna vas
Blanca
Boštanj
Breg
Brezovo
Budna vas
Cerovec
Dedna Gora
Dolenji Boštanj
Dolnje Brezovo
Dolnje Impolje
Dolnje Orle
Drožanje
Drušče
Čanje
Čelovnik
Češnjice
Gabrijele
Gabrje
Gornje Brezovo
Gornje Impolje
Gornje Orle
Goveji Dol
Hinje
Hudo Brezje
Jablanica
Jelovec
Jeperjek
Kal pri Krmelju
Kamenica
Kaplja vas
Kladje nad Blanco
Kladje pri Krmelju
Koludrje
Kompolje
Konjsko
Krajna Brda
Križ
Krmelj
Krsinji Vrh
Laze pri Boštanju
Ledina
Leskovec v Podborštu
Log
Loka pri Zidanem Mostu
Lončarjev Dol
Lukovec
Mala Hubajnica
Malkovec
Metni Vrh
Mrtovec
Mrzla Planina
Novi Grad
Okroglice
Orehovo
Orešje nad Sevnico
Osredek pri Hubajnici
Osredek pri Krmelju
Otavnik
Pavla vas
Pečje
Pijavice
Podboršt
Podgorica
Podgorje ob Sevnični
Podvrh
Poklek nad Blanco
Polje pri Tržišču
Ponikve pri Studencu
Preska
Prešna Loka
Primož
Radež
Radna
Račica
Razbor
Rogačice
Rovišče pri Studencu
Selce nad Blanco
MESTO Sevnica
Skrovnik
Slančji Vrh
Slap
Spodnje Mladetiče
Spodnje Vodale
Srednik
Stržišče
Studenec
Svinjsko
Šentjanž
Šentjur na Polju
Škovec
Šmarčna
Štajngrob
Telče
Telčice
Trnovec
Trščina
Tržišče
Velika Hubajnica
Veliki Cirnik
Vranje
Vrh pri Boštanju
Vrhek
Zabukovje nad Sevnico
Zavratec
Zgornje Mladetiče
Zgornje Vodale
Znojile pri Studencu
Žigrski Vrh
Žirovnica
Žurkov Dol


Sežana

Avber
Bogo
Brestovica pri Povirju
Brje pri Koprivi
Dane pri Sežani
Dobravlje
Dol pri Vogljah
Dolenje
Dutovlje
Filipčje Brdo
Godnje
Gorenje pri Divači
Gradišče pri Štjaku
Gradnje
Grahovo Brdo
Griže
Hribi
Jakovce
Kazlje
Kopriva
Kosovelje
Krajna vas
Kregolišče
Kreplje
Križ
Krtinovica
Lipica
Lokev
Mahniči
Majcni
Merče
Nova vas
Orlek
Plešivica
Pliskovica
Podbreže
Poljane pri Štjaku
Ponikve
Povir
Prelože pri Lokvi
Pristava
Raša
Ravnje
Razguri
Sela
Selo
Senadolice
MESTO Sežana
Skopo
Stomaž
Šepulje
Šmarje pri Sežani
Štjak
Štorje
Tabor
Tomaj
Tublje pri Komnu
Utovlje
Veliki Dol
Veliko Polje
Voglje
Vrabče
Vrhovlje
Žirje


Slovenj Gradec

Brda
Gmajna
Golavabuka
Gradišče
Graška Gora
Legen
Mislinjska Dobrava
Pameče
Podgorje
Raduše
Sele
MESTO Slovenj Gradec
Spodnji Razbor
Stari trg
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Šmiklavž
Tomaška vas
Troblje
Turiška vas
Vodriž
Vrhe
Zgornji Razbor


Slovenska Bistrica

Bojtina
Brezje pri Slovenski Bistrici
Bukovec
Cezlak
Cigonca
Devina
Dolgi Vrh
Drumlažno
Črešnjevec
Farovec
Fošt
Frajhajm
Gabernik
Gaj
Gladomes
Hošnica
Ješovec
Jurišna vas
Kalše
Kebelj
Klopce
Kočno ob Ložnici
Kočno pri Polskavi
Korplje
Kostanjevec
Kot na Pohorju
Kovača vas
Križni Vrh
Laporje
Leskovec
Levič
Lokanja vas
Lukanja
Malo Tinje
Modrič
Nadgrad
Ogljenšak
Ošelj
Planina pod Šumikom
Podgrad na Pohorju
Pokoše
Pragersko
Preloge
Prepuž
Pretrež
Razgor pri Žabljeku
Rep
Ritoznoj
Sele pri Polskavi
Sevec
MESTO Slovenska Bistrica
Smrečno
Spodnja Ložnica
Spodnja Nova vas
Spodnja Polskava
Spodnje Prebukovje
Stari Log
Šentovec
Tinjska Gora
Trnovec pri Slovenski Bistrici
Turiška vas na Pohorju
Urh
Veliko Tinje
Videž
Vinarje
Visole
Vrhloga
Vrhole pri Laporju
Vrhole pri Slovenskih Konjicah
Zgornja Bistrica
Zgornja Brežnica
Zgornja Ložnica
Zgornja Nova vas
Zgornja Polskava
Zgornje Prebukovje
Šmartno na Pohorju
Žabljek


Slovenske Konjice

Bezina
Blato
Brdo
Breg pri Konjicah
Brezje pri Ločah
Dobrava pri Konjicah
Dobrnež
Draža vas
Gabrovlje
Gabrovnik
Kamna Gora
Klokočovnik
Koble
Kolačno
Konjiška vas
Kraberk
Ličenca
Lipoglav
Loče pri Poljčanah
Mali Breg
Mlače
Nova vas pri Konjicah
Novo Tepanje
Ostrožno pri Ločah
Penoje
Perovec
Petelinjek pri Ločah
Podob
Podpeč ob Dravinji
Polene
Preloge pri Konjicah
Prežigal
Selski Vrh
MESTO Slovenske Konjice
Sojek
Spodnja Pristava
Spodnje Grušovje
Spodnje Laže
Spodnje Preloge
Spodnji Jernej
Stare Slemene
Strtenik
Suhadol
Sveti Jernej
Škalce
Škedenj
Špitalič pri Slovenski Konjicah
Štajerska vas
Tepanje
Tepanjski Vrh
Tolsti Vrh
Vešenik
Zbelovo
Zbelovska Gora
Zeče
Zgornja Pristava
Zgornje Laže
Žiče


Sodražica

Betonovo
Globel
Janeži
Jelovec
Kotel
Kračali
Kržeti
Lipovšica
Male Vinice
Nova Štifta
Novi Pot
Petrinci
Podklanec
Preska
Ravni Dol
Sinovica
Sodražica
Travna Gora
Vinice
Zamostec
Zapotok
Žimarice


Solčava

Logarska Dolina
Podolševa
Robanov Kot
Solčava


Središče ob Dravi

Godeninci
Grabe
Obrež
Središče ob Dravi
Šalovci


Starše

Brunšvik
Loka
Marjeta na Dravskem Polju
Prepolje
Rošnja
Starše
Trniče
Zlatoličje


Straža

Dolnje Mraševo
Drganja sela
Jurka vas
Loke
Podgora
Potok
Prapreče pri Straži
Rumanja vas
Straža
Vavta vas in Zalog.


Sveta Ana

Dražen Vrh
Froleh
Kremberk
Krivi Vrh
Ledinek
Rožengrunt
Sv. Ana v Slovenskih Goricah
Zgornja Bačkova
Zgornja Ročica
Zgornja Ščavnica
Žice


Sveta Trojica
v Slovenskih goricah


Gočova
Osek
Spodnja Senarska
Spodnje Verjane
Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Zgornja Senarska
Zgornje Verjane
Zgornji Porčič


Sveti Andraž
v Slovenskih goricah


Drbetinci
Gibina
Hvaletinci
Novinci
Rjavci
Slavšina
Vitomarci


Sveti Jurij ob Ščavnici

Biserjane
Blaguš
Bolehnečici
Brezje
Čakova
Dragotinci
Gabrc
Galušak
Grabonoš
Grabšinci
Jamna
Kočki Vrh
Kokolajnščak
Kraljevci
Kupetinci
Kutinci
Mali Moravščak
Rožički Vrh
Selišči
Slaptinci
Sovjak
Stanetinci
Stara Gora
Sveti Jurij ob Ščavnici
Terbegovci
Ženik
Žihlava


Sveti Jurij
v Slovenskih goricah


Jurovski Dol
Malna
Spodnji Gasteraj
Srednji Gasteraj
Varda
Zgornje Partinje
Zgornji Gasteraj
Žitence


Sveti Tomaž

Bratonečice
Gornji Ključarovci
Gradišče pri Ormožu
Hranjigovci
Koračice
Mala vas pri Ormožu
Mezgovci
Pršetinci
Rakovci
Rucmanci
Savci
Sejanci
Senčak
Senik
Sveti Tomaž
Trnovci in Zagorje.


Šalovci

Budinci
Čepinci
Dolenci
Domanjševci
Markovci
Šalovci


Šempeter - Vrtojba

MESTO Šempeter pri Gorici
Vrtojba


Šenčur

Hotemaže
Luže
Milje
Olševek
Prebačevo
Srednja vas pri Šenčurju
Šenčur
Trboje
Visoko
Voglje
Voklo
Žerjavka


Šentilj

Ceršak
Cirknica
Dražen Vrh
Jurjevski Dol
Kaniža
Kozjak pri Ceršaku
Kresnica
Plodršnica
Selnica ob Muri
Sladki Vrh
Spodnja Velka
Srebotje
Stara Gora pri Šentilju
Svečane
Šentilj v Slovenskih goricah
Šomat
Štrihovec
Trate
Vranji Vrh
Zgornja Velka
Zgornje Dobrenje
Zgornje Gradišče


Šentjernej

Apnenik
Breška vas
Brezje pri Šentjerneju
Cerov Log
Čadraže
Čisti Breg
Dobravica
Dolenja Brezovica
Dolenja Stara vas
Dolenje Gradišče pri Šentjerneju
Dolenje Mokro Polje
Dolenje Vrhpolje
Dolenji Maharovec
Drama
Drča
Gorenja Brezovica
Gorenja Gomila
Gorenja Stara vas
Gorenje Gradišče pri Šentjerneju
Gorenje Mokro Polje
Gorenje Vrhpolje
Gorenji Maharovec
Groblje pri Prekopi
Gruča
Hrastje
Hrvaški Brod
Imenje
Javorovica
Ledeča vas
Loka
Mali Ban
Mihovica
Mihovo
Mršeča vas
Orehovica
Ostrog
Polhovica
Prapreče pri Šentjerneju
Pristava pri Šentjerneju
Pristavica
Rakovnik
Razdrto
Roje
Sela pri Šentjerneju
Šentjakob
Šentjernej
Šmalčja vas
Šmarje
Tolsti Vrh
Veliki Ban
Volčkova vas
Vratno
Vrbovce
Vrh pri Šentjerneju
Zameško
Zapuže
Žerjavin
Žvabovo


Šentjur

Bezovje pri Šentjurju
Bobovo pri Ponikvi
Boletina
Botričnica
Brdo
Brezje ob Slomu
Bukovje pri Slivnici
Cerovec
Črnolica
Dobje pri Lesičnem
Dobovec pri Ponikvi
Dobrina
Dole
Dolga Gora
Doropolje
Dramlje
Drobinsko
Golobinjek pri Planini
Gorica pri Slivnici
Goričica
Grobelno
Grušce
Hotunje
Hrastje
Hruševec
Hrušovje
Jakob pri Šentjurju
Jarmovec
Javorje
Jazbin Vrh
Jazbine
Jelce
Kalobje
Kameno
Kostrivnica
Košnica
Krajnčica
Krivica
Laze pri Dramljah
Loka pri Žusmu
Lokarje
Loke pri Planini
Lopaca
Lutrje
Marija Dobje
Okrog
Osredek
Ostrožno pri Ponikvi
Paridol
Planina pri Sevnici
Planinca
Planinska vas
Planinski Vrh
Pletovarje
Podgaj
Podgrad
Podlešje
Podlog pod Bohorjem
Podpeč nad Marofom
Podpeč pri Šentvidu
Podvine
Ponikva
Ponkvica
Prapretno
Primož pri Šentjurju
Proseniško
Rakitovec
Razbor
Repno
Rifnik
Sele
Slatina pri Ponikvi
Slivnica pri Celju
Sotensko pod Kalobjem
Spodnje Slemene
Srževica
Stopče
Straška Gorca
Straža na Gori
Svetelka
Šedina
MESTO Šentjur
Šentvid pri Planini
Šibenik
Tajhte
Tratna ob Voglajni
Tratna pri Grobelnem
Trno
Trnovec pri Dramljah
Trška Gorca
Turno
Uniše
Vejice
Vezovje
Visoče
Vodice pri Kalobju
Vodice pri Slivnici
Vodruž
Voduce
Vodule
Voglajna
Vrbno
Zagaj pri Ponikvi
Zalog pod Uršulo
Zgornje Selce
Zgornje Slemene
Zlateče pri Šentjurju
Žegar


Šentrupert

Bistrica
Brinje
Dolenje Jesenice
Draga pri Šentrupertu
Gorenje Jesenice
Hom
Hrastno
Kamnje
Kostanjevica
Mali Cirnik pri Šentjanžu
Okrog
Prelesje
Ravne nad Šentrupertom
Rakovnik pri Šentrupertu
Ravnik
Roženberk
Slovenska vas
Straža
Šentrupert
Škrljevo
Trstenik
Vesela Gora
Vrh
Zabukovje
Zaloka


Škocjan

Bučka
Čučja Mlaka
Dobrava pri Škocjanu
Dobruška vas
Dolenje Dole
Dolenje Radulje
Dolnja Stara vas
Dule
Gabrnik
Gorenje Dole
Gorenje Radulje
Goriška Gora
Goriška vas pri Škocjanu
Gornja Stara vas
Grmovlje
Hrastulje
Hudenje
Jarčji Vrh
Jelendol
Jerman Vrh
Klenovik
Mačkovec pri Škocjanu
Male Poljane
Močvirje
Osrečje
Ruhna vas
Segonje
Stara Bučka
Stopno
Stranje pri Škocjanu
Škocjan
Štrit
Tomažja vas
Velike Poljane
Zaboršt
Zagrad
Zalog pri Škocjanu
Zavinek
Zloganje


Škofja Loka


Binkelj
Bodovlje
Bukov Vrh nad Visokim
Breznica pod Lubnikom
Brode
Bukovica
Bukovščica
Crngrob
Dorfarje
Draga
Forme
Gabrk
Gabrovo
Gabrška Gora
Godešič
Gorenja vas - Reteče
Gosteče
Grenc
Hosta
Knape
Kovski Vrh
Križna Gora
Lenart nad Lušo
Lipica
Log nad Škofjo Loko
Moškrin
Na Logu
Papirnica
Pevno
Podpulfrca
Pozirno
Praprotno
Pungert
Puštal
Reteče
Rovte v Selški dolini
Sopotnica
Spodnja Luša
Staniše
Stara Loka
Stirpnik
Strmica
Suha
Sv. Andrej
Sv. Barbara
Sv. Duh
Sv. Ožbolt
Sv. Petra Hrib
Ševlje
MESTO Škofja Loka
Sveti Florjan nad Škofjo Loko (včasih Florjan nad Zmincem)
Sv. Tomaž
Trata
Trnje
Valterski Vrh
Vešter
Vincarje
Virlog
Virmaše
Visoko pri Poljanah
Zgornja Luša
Zminec


Škofljica

Dole pri Škofljici
Drenik
Glinek
Gorenje Blato
Gradišče nad Pijavo Gorico
Gumnišče
Klada
Lanišče
Lavrica
Orle
Pijava Gorica
Pleše
Reber pri Škofljici
Smrjene
Škofljica
Vrh nad Želimljami
sv. Peter
Zalog pri Škofljici
Želimlje


Šmarje pri Jelšah

Babna Brda
Babna Gora
Babna Reka
Beli Potok pri Lembergu
Belo
Bezgovica
Bobovo pri Šmarju
Bodrež
Bodrišna vas
Brecljevo
Brezje pri Lekmarju
Bukovje v Babni Gori
Cerovec pri Šmarju
Dol pri Pristavi
Dol pri Šmarju
Dragomilo
Dvor
Gaj
Globoko pri Šmarju
Gornja vas
Grliče
Grobelce
Grobelno
Hajnsko
Jazbina
Jerovska vas
Ješovec pri Šmarju
Kamenik
Konuško
Koretno
Korpule
Kristan Vrh
Krtince
Laše
Lekmarje
Lemberg pri Šmarju
Lipovec
Mala Pristava
Mestinje
Močle
Nova vas pri Šmarju
Orehovec
Pečica
Pijovci
Platinovec
Polžanska Gorca
Polžanska vas
Predel
Predenca
Preloge pri Šmarju
Pustike
Rakovec
Senovica
Sladka Gora
Sotensko pri Šmarju
Spodnja Ponkvica
Spodnje Mestinje
Spodnje Selce
Spodnje Tinsko
Stranje
Strtenica
Sveti Štefan
Šentvid pri Grobelnem
Šerovo
Škofija
Šmarje pri Jelšah
Topolovec
Vinski Vrh pri Šmarju
Vodenovo
Vrh
Vršna vas
Zadrže
Zastranje
Završe pri Grobelnem
Zgornje Tinsko
Zibika
Zibiška vas


Šmarješke Toplice

Bela Cerkev
Brezovica
Čelevec
Dol pri Šmarjeti
Dolenje Kronovo
Draga
Družinska vas
Gorenja vas pri Šmarjeti
Gradenje
Grič pri Klevevžu
Hrib
Koglo
Mala Strmica
Orešje
Radovlja
Sela pri Zburah
Sela
Strelac
Šmarješke Toplice
Šmarjeta
Vinica pri Šmarjeti
Vinji Vrh
Zbure
Žaloviče


Šmartno pri Litiji

Bogenšperk
Bukovica pri Litiji
Cerovica
Črni Potok
Dolnji Vrh
Dragovšek
Dvor
Gornji Vrh
Gozd-Reka
Gradišče pri Litiji
Gradišče
Gradiške Laze
Jablaniške Laze
Jablaniški Potok
Jastrebnik
Javorje
Jelša
Ježce
Ježni Vrh
Kamni Vrh pri Primskovem
Koške Poljane
Leskovica pri Šmartnem
Liberga
Lupinica
Mala Kostrevnica
Mala Štanga
Mihelca
Mišji Dol
Mulhe
Obla Gorica
Podroje
Poljane pri Primskovem
Preska nad Kostrevnico
Primskovo
Račica
Razbore
Riharjevec
Selšek
Sevno
Spodnja Jablanica
Stara Gora pri Velikem Gabru
Ščit
Šmartno pri Litiji
Štangarske Poljane
Velika Kostrevnica
Velika Štanga
Vinji Vrh
Vintarjevec
Višnji Grm
Volčja Jama
Vrata
Zagrič
Zavrstnik
Zgornja Jablanica


Šmartno ob Paki

Gavce
Gorenje
Mali Vrh
Paška vas
Podgora
Rečica ob Paki
Skorno
Slatina
Šmartno ob Paki
Veliki Vrh


Šoštanj

Bele Vode
Družmirje
Florjan
Gaberke
Lokovica
Ravne
Skorno pri Šoštanju
Šentvid pri Zavodnju
MESTO Šoštanj
Topolšica
Zavodnje


Štore

Draga
Javornik
Kanjuce
Kompole
Laška vas pri Štorah
Ogorevc
Pečovje
Prožinska vas
Svetina
Svetli Dol
Šentjanž nad Štorami
Štore


Tabor

Črni Vrh
Kapla
Tabor
Loke
Miklavž pri Taboru
Ojstriška vas
Pondor


Tišina

Borejci
Gederovci
Gradišče
Krajna
Murski Črnci
Murski Petrovci
Petanjci
Rankovci
Sodišinci
Tišina
Tropovci
Vanča vas


Tolmin

Bača pri Modreju
Bača pri Podbrdu
Bukovski Vrh
Čadrg
Čiginj
Daber
Dolenja Trebuša
Dolgi Laz
Dolje
Drobočnik
Gabrje
Gorenja Trebuša
Gorenji Log
Gorski Vrh
Grahovo ob Bači
Grant
Grudnica
Hudajužna
Idrija pri Bači
Kal
Kamno
Kanalski Lom
Klavže
Kneške Ravne
Kneža
Koritnica
Kozaršče
Kozmerice
Kuk
Lisec
Ljubinj
Logaršče
Loje
Modrej
Modrejce
Most na Soči
Obloke
Pečine
Petrovo Brdo
Podbrdo
Podmelec
Polje
Poljubinj
Ponikve
Porezen
Postaja
Prapetno
Prapetno Brdo
Roče
Rut
Sela nad Podmelcem
Sela pri Volčah
Selce
Selišče
Slap ob Idrijci
Stopnik
Stržišče
Temljine
MESTO Tolmin
Tolminske Ravne
Tolminski Lom
Trtnik
Volarje
Volčanski Ruti
Volče
Zadlaz-Čadrg
Zadlaz-Žabče
Zakraj
Zatolmin
Znojile
Šentviška Gora
Žabče


Trbovlje

Čebine,Čeče
Dobovec
Gabrsko
Ključevica
Knezdol
Ojstro
Ostenk
Planinska vas
Prapreče
Sveta Planina (nekdanji Partizanski Vrh)
Škofja Riža
MESTO Trbovlje
Vrhe
Završje
Župa


Trebnje

Arčelca
Artmanja vas
Babna Gora
Belšinja vas
Benečija
Bič
Blato
Breza
Brezovica pri Mirni
Cesta
Cirnik
Debenec
Dečja vas
Dobrava
Dobravica pri Velikem Gabru
Dobrnič
Dol pri Trebnjem
Dolenja Dobrava
Dolenja Nemška vas
Dolenja vas pri Čatežu
Dolenje Kamenje pri Dobrniču
Dolenje Medvedje Selo
Dolenje Ponikve
Dolenje Selce
Dolenji Podboršt pri Trebnjem
Dolenji Podšumberk
Dolenji Vrh
Dolga Njiva pri Šentlovren
Dolnje Prapreče
Čatež
Češnjevek
Glinek
Goljek
Gombišče
Gomila
Gorenja Dobrava
Gorenja Nemška vas
Gorenja vas pri Čatežu
Gorenja vas pri Mirni
Gorenja vas
Gorenje Kamenje pri Dobrniču
Gorenje Medvedje selo
Gorenje Ponikve
Gorenje Selce
Gorenji Podboršt pri Veliki Loki
Gorenji Podšumberk
Gorenji Vrh pri Dobrniču
Gornje Prapreče
Gradišče pri Trebnjem
Grič pri Trebnjem
Grm
Grmada
Hudeje
Iglenik pri Veliki Loki
Jezero
Kamni Potok
Knežja vas
Korenitka
Korita
Kriška Reber
Križ
Krtina
Krušni Vrh
Kukenberk
Lipnik
Lisec
Log pri Žužemberku
Lokve pri Dobrniču
Lukovek
Luža
Mačji Dol
Mačkovec
Mala Loka
Mala Ševnica
Male Dole pri Stehanji vasi
Mali Gaber
Mali Videm
Martinja vas
Medvedjek
Meglenik
Migolica
Migolska Gora
Mirna
Mrzla Luža
Muhabran
Občine
Odrga
Orlaka
Pekel
Pluska
Podlisec
Potok
Praprotnica
Preska pri Dobrniču
Primštal
Pristavica pri Velikem Gabru
Račje selo
Ravne
Razbore
Rdeči Kal
Repče
Replje
Reva
Rihpovec
Rodine pri Trebnjem
Roje pri Čatežu
Roženpelj
Rožni Vrh
Sajenice
Sejenice
Sela pri Šumberku
Selo pri Mirni
Selska Gora
Stan
Stara Gora
Stehanja vas
Stranje pri Dobrniču
Stranje pri Velikem Gabru
Studenec
Svetinja
Šahovec
Šentlovrenc
Ševnica
Škovec
Škrjanče
Šmaver
Štefan pri Trebnjem
Trbinc
Trebanjski Vrh
MESTO Trebnje
Trnje
Vavpča vas pri Dobrniču
Velika Loka
Velika Ševnica
Velike Dole
Veliki Gaber
Veliki Videm
Volčja Jama
Volčje Njive
Vrbovec
Vrhovo pri Šentlovrencu
Vrhtrebnje
Vrtače
Zabrdje
Zagorica pri Dobrniču
Zagorica pri Čatežu
Zagorica pri Velikem Gabru
Zagorica
Zavrh
Zidani Most
Žabjek
Železno
Žubina


Trnovska vas

Biš
Bišečki Vrh
Črmlja
Ločič
Sovjak
Trnovska vas
Trnovski Vrh


Trzin

Trzin


Tržič

Bistrica pri Tržiču
Brdo
Breg ob Bistrici
Brezje pri Tržiču
Čadovlje pri Tržiču
Dolina
Gozd
Grahovše
Hudi Graben
Hudo
Hušica
Jelendol
Kovor
Križe
Leše
Loka
Lom pod Storžičem
Novake
Paloviče
Podljubelj
Popovo
Potarje
Pristava
Retnje
Ročevnica
Sebenje
Senično
Slap
Spodnje Vetrno
MESTO Tržič
Vadiče
Visoče
Zgornje Vetrno
Zvirče
Žiganja vas


Turnišče

Gomilica
Nedelica
Renkovci
Turnišče


Velenje

Arnače
Bevče
Črnova
Hrastovec
Janškovo selo
Kavče
Konovo
Laze
Lipje
Lopatnik
Lopatnik pri Velenju
Ložnica
Paka pri Velenju
Paški Kozjak
Pirešica
Plešivec
Podgorje
Podkraj pri Velenju
Prelska
Silova
Šenbric
Škale
Škalske Cirkovce
Šmartinske Cirkovce
MESTO Velenje
Vinska Gora


Velika Polana

Brezovica
Mala Polana
Velika Polana


Velike Lašče

Adamovo
Bane
Bavdek
Borovec pri Karlovici
Boštetje
Brankovo
Brlog
Bukovec
Centa
Četež pri Turjaku
Dednik
Dolenje Kališče
Dolnje Retje
Dolščaki
Dvorska vas
Gorenje Kališče
Gornje Retje
Gradež
Gradišče
Grm
Hlebče
Hrustovo
Jakičevo
Javorje
Kaplanovo
Karlovica
Knej
Kot pri Veliki Slevici
Krkovo pri Karlovici
Krvava Peč
Kukmaka
Laporje
Laze
Logarji
Lužarji
Mački
Mala Slevica
Male Lašče
Mali Ločnik
Mali Osolnik
Marinčki
Medvedjek
Mohorje
Naredi
Opalkovo
Osredek
Pečki
Plosovo
Podhojni Hrib
Podkogelj
Podkraj
Podlog
Podsmreka pri Velikih Laščah
Podstrmec
Podulaka
Podžaga
Polzelo
Poznikovo
Prazniki
Prhajevo
Prilesje
Purkače
Pušče
Rašica
Rob
Rupe
Sekirišče
Selo pri Robu
Sloka Gora
Srnjak
Srobotnik pri Velikih Laščah
Stope
Strletje
Strmec
Ščurki
Škamevec
Škrlovica
Tomažini
Turjak
Ulaka
Uzmani
Velika Slevica
Velike Lašče
Veliki Ločnik
Veliki Osolnik
Vrh
Zgonče
Žaga


Veržej

Banovci
Bunčani
Veržej


Videm

Barislovci
Belavšek
Berinjak
Dolena
Dravci
Dravinjski Vrh
Gradišče
Jurovci
Lancova vas pri Ptuju
Lancova vas
Ljubstava
Majski Vrh
Mala Varnica
Pobrežje
Popovci
Repišče
Sela
Skorišnjak
Soviče
Spodnji Leskovec
Strmec pri Leskovcu
Šturmovci
Trdobojci
Trnovec
Tržec
Vareja
Velika Varnica
Veliki Okič
Videm pri Ptuju
Zgornja Pristava
Zgornji Leskovec


Vipava

Duplje
Erzelj
Goče
Gradišče pri Vipavi
Hrašče
Lozice
Lože
Manče
Nanos
Orehovica
Podbreg
Podgrič
Podnanos
Podraga
Poreče
Sanabor
Slap
Vipava
Vrhpolje
Zemono


Vitanje

Brezen
Hudinja
Ljubnica
Paka
Spodnji Dolič
Stenica
Vitanje
Vitanjsko Skomarje


Vodice

Bukovica pri Vodicah
Dobruša
Dornice
Koseze
Polje pri Vodicah
Povodje
Repnje
Selo pri Vodicah
Skaručna
Šinkov Turn
Torovo
Utik
Vesca
Vodice
Vojsko
Zapoge


Vojnik

Arclin
Beli Potok pri Frankolovem
Bezenškovo Bukovje
Bezovica
Bovše
Brdce
Dol pod Gojko
Čreškova
Črešnjevec
Črešnjice
Frankolovo
Gabrovec pri Dramljah
Globoče
Gradišče pri Vojniku
Homec
Hrastnik
Hrenova
Ilovca
Ivenca
Jankova
Kladnart
Koblek
Konjsko
Landek
Lemberg pri Novi Cerkvi
Lešje
Lindek
Lipa pri Frankolovem
Male Dole
Nova Cerkev
Novake
Podgorje pod Čerinom
Polže
Pristava
Rakova Steza
Razdelj
Razgor
Razgorce
Rove
Selce
Socka
Straža pri Dolu
Straža pri Novi Cerkvi
Stražica
Tomaž nad Vojnikom
Trnovlje pri Socki
Velika Raven
Verpete
Vine
Vizore
Višnja vas
Vojnik
Zabukovje
Zlateče
Želče


Vransko

Brode
Čeplje
Čreta
Jeronim
Limovce
Ločica pri Vranskem
Prapreče
Prekopa
Selo pri Vranskem
Stopnik
Tešova
Vologa
Vransko
Zahomce
Zajasovnik
Zaplanina


Vrhnika

Bevke
Bistra
Blatna Brezovica
Drenov Grič
Jamnik
Jerinov Grič
Lesno Brdo
Mala Ligojna
Marinčev Grič
Mirke
Mizni Dol
Padež
Podlipa
Pokojišče
Prezid
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Strmica
Trčkov Grič
Velika Ligojna
Verd
MESTO Vrhnika
Zaplana
Zavrh pri Borovnici.


Vuzenica

Dravče
Sv. Primož na Pohorju
Sv. Vid
Šentjanž nad Dravčami
Vuzenica


Zagorje ob Savi

Blodnik
Borje pri Mlinšah
Borje
Borovak pri Podkumu
Brezje
Breznik
Briše
Dobrljevo
Dolenja vas
Dolgo Brdo pri Mlinšah
Družina
Čemšenik
Čolnišče
Golče
Gorenja vas
Hrastnik pri Trojanah
Izlake
Jablana
Jarše
Jelenk
Jelševica
Jesenovo
Kandrše
Kisovec
Kolk
Kolovrat
Konjšica
Kostrevnica
Kotredež
Log pri Mlinšah
Loke pri Zagorju
Mali Kum
Medija
Mlinše
Mošenik
Orehovica
Osredek
Padež
Podkraj pri Zagorju
Podkum
Podlipovica
Polšina
Potoška vas
Požarje
Prapreče
Ravenska vas
Ravne pri Mlinšah
Razbor pri Čemšeniku
Razpotje
Rodež
Rove
Rovišče
Rtiče
Ržiše
Selo pri Zagorju
Senožeti
Sopota
Šemnik
Šentgotard
Šentlambert
Šklendrovec
Tirna
Vidrga
Vine
Vrh pri Mlinšah
Vrh
Vrhe
Zabava
Zabreznik
MESTO Zagorje ob Savi
Zavine
Zgornji Prhovec
Znojile
Žvarulje


Zavrč

Belski Vrh
Drenovec
Gorenjski Vrh
Goričak
Hrastovec
Korenjak
Pestike
Turški Vrh
Zavrč


Zreče

Bezovje nad Zrečami
Boharina
Bukovlje
Dobrovlje
Čretvež
Črešnova
Gorenje pri Zrečah
Gornja vas
Gračič
Koroška vas na Pohorju
Križevec
Lipa
Loška Gora pri Zrečah
Mala Gora
Osredek pri Zrečah
Padeški Vrh
Planina na Pohorju
Polajna
Radana vas
Resnik
Rogla
Skomarje
Spodnje Stranice
Stranice
Zabork
Zlakova
Zreče


Žalec

Arja vas
Brnica
Dobriša vas
Drešinja vas
Galicija
Gotovlje
Griže
Hramše
Kale
Kasaze
Levec
Liboje
Ložnica pri Žalcu
Mala Pirešica
Migojnice
Novo Celje
Pernovo
Petrovče
Podkraj
Podlog v Savinjski Dolini
Podvin
Pongrac
Ponikva pri Žalcu
Ruše
Spodnje Grušovlje
Spodnje Roje
Studence
Šempeter v Savinjski dolini
Velika Pirešica
Vrbje
Zabukovica
Zalog pri Šempetru
Zaloška Gorica
Zavrh pri Galiciji
Zgornje Grušovlje
Zgornje Roje
MESTO Žalec
Železno


Železniki

Davča
Dolenja vas
Dražgoše
Golica
Kališe
Lajše
Martinj Vrh
Ojstri Vrh
Osojnik
Podlonk
Podporezen
Potok
Prtovč
Ravne
Rudno
Selca
Smoleva
Spodnja Sorica
Spodnje Danje
Studeno
Sv. Lenart
Topolje
Torka
Zabrdo
Zabrekve
Zala
Zali Log
Zgornja Sorica
Zgornje Danje
MESTO Železniki


Žetale

Čermožiše
Dobrina
Kočice
Nadole
Žetale


Žiri

Brekovice
Breznica pri Žireh
Goropeke
Izgorje
Jarčja Dolina
Koprivnik
Ledinica
Mrzli Vrh
Opale
Osojnica
Podklanec
Račeva
Ravne pri Žireh
Selo
Sovra
Zabrežnik
MESTO Žiri
Žirovski Vrh


Žirovnica

Breg
Breznica
Doslovče
Moste
Rodine
Selo pri Žirovnici
Smokuč
Vrba
Zabreznica
Žirovnica


Žužemberk

Boršt pri Dvoru
Brezova Reber pri Dvoru
Budganja vas
Dešeča vas
Dolnji Ajdovec
Dolnji Kot
Dolnji Križ
Drašča vas
Dvor
Gornji Ajdovec
Gornji Kot
Gornji Križ
Gradenc
Hinje
Hrib pri Hinjah
Jama pri Dvoru
Klečet
Klopce
Lašče
Lazina
Lopata
Mačkovec pri Dvoru
Mali Lipovec
Malo Lipje
Pleš
Plešivica
Podgozd
Podlipa
Poljane pri Žužemberku
Prapreče
Prevole
Ratje
Reber
Sadinja vas pri Dvoru
Sela pri Ajdovcu
Sela pri Hinjah
Srednji Lipovec
Stavča vas
Šmihel pri Žužemberku
Trebča vas
Veliki Lipovec
Veliko Lipje
Vinkov Vrh
Visejec
Vrh pri Hinjah
Vrh pri Križu
Vrhovo pri Žužemberku
Zafara
Zalisec
Žužemberk
Žvirče