www.NaIzletu.Si ™

IZLETIZNAMENITOSTIŽIVALI in RASTLINEPOSEBNOSTI in JASLICE
         
   
- vse CERKVE v Sloveniji po škofijah -
   
       
             
   


LJUBLJANSKA NADŠKOFIJA


BABNO POLJE
sv. Nikolaj, škof


BEGUNJE NA GORENJSKEM
sv. Urh, škof
sv. Križ na pokopališču
Brezmadežno spočetje Device Marije v župnišču
GORA NAD POLJČANAMI
sv. Peter, apostol
ZADNJA VAS
sv. Lucija, devica, mučenka


BEGUNJE PRI CERKNICI
sv. Jernej, apostol
sv. Ožbolt
BEZULJAK
Marijino vnebovzetje
DOBEC
sv. Lenart
KOŽELJEK
sv. Ana
SELŠČEK
sv. Križ
TOPOL
sv. Tomaž


BESNICA
sv. Egidij, opat
JAMNIK
sv. Primož in Felicijan, mučenca
SPODNJA BESNICA
sv. Janez Krstnik


BEVKE
povišanja sv. KrižaBLAGOVICA
sv. Peter
GOLČAJ
sv. Neža


BLED
sv. Martin
Srce Jezusovo v redovni hiši HMP
BLEJSKI OTOK
Marijino vnebovzetje
REČICA
sv. Andrej, apostol


BLOKE
sv. Mihael
HUDI VRH
sv. Miklavž, škof
METLJE
sv. Anton Padovanski
RADLEK
sv. Križ
RAVNE
sv. Filip in Jakob, apostola
RAVNIK
sv. Rok
RUNARSKO
Marijino rojstvo
STUDENEC
sv. Peter, apostol
STUDENO
sv. Janez Krstnik
SVETI DUH – KRAJIČ
sv. Duh
TOPOL
Mati Božja
VELIKE BLOKE
Marijino vnebovzetje
VOLČJE
sv. Volbenk, škofBOHINJSKA BELA
sv. Marjete
KUPLJENIK
sv. Štefan, mučenc


BOHINJSKA BISTRICA
sv. Miklavža
Sveto Rešnje Telo
BITNJE
Vnebovzetje Device Marije
BROD
sv. Marija Magdalena
NEMŠKI ROVT
sv. Ahacij


BOROVNICA
sv. Marjete
DRAŽICA
Devica Marija Pomočnica
PAKA
sv. Miklavž, škof
POKOJIŠČE
sv. Štefan, mučenec

SABOČEV
sv. Janez Krstnik


BRDO
Marijinega vnebovzetja
Žalostne Matere božje v župnišču
GRADIŠČE
sv. Marjeta
RAFOČE
sv. Katarina, mučenka
SPODNJE KOSEZE
sv. Lovrenc, mučenec
SPODNJE PRAPREČE
sv. Luka, evangelist
ŠENTVID
sv. Vid, mučenec


BREZNICA
Žalostne Matere Božje
Brezmadežne v hiši sester Usmiljenk
BREG
sv. Radegunda
GORA NAD ZABREZNICO
sv. Lovrenc, mučenec
RODINE
sv. Klemen, papež, mučenec
SELO
sv. Kancijan, mučenec
STUDENČICE
sv. Florijan, mučenec
VRBA
sv. Marko, evangelist
ŽIROVNICA
sv. Martin, škof


BREZJE
Romarska cerkev / bazilika Bazilika Marije Pomagaj, posvečena sv. Vidu


BREZOVICA
sv. Anton

sv. Jožef v župnišču
LOG
sv. Janez Krstnik
Marija, Mati Cerkve
DRAGOMER
sv. Lovrenc, mučenec
VNANJE GORICE
sv. Duh


BUKOVŠČICA
sv. Klemen, papež, mučenec


CERKLJE NA GORENJSKEM
Marijinega vnebovzetja
pokopališka, povečana po načrtu arh. Jožeta Plečnika
ČEŠNJEVEK
sv. Duh
DVORJE
sv. Miklavž, škof
GRAD
sv. Helena, kraljica
KRVAVEC
sv. Ambrož, škof
KRVAVEC
Devica Marija Snežna
LAHOVČE
sv. Florijan, mučenec
PŠATA
sv. Marija Magdalena
SPODNJI BRNIK
sv. Simon in Juda Tadej, apostola
STIŠKA VAS
sv. Križ
ŠMARTNO
sv. Martin, škof
ŠTEFANJA GORA
sv. Štefan, mučenec
ZALOG
sv. Matija, apostol
ZGORNJI BRNIK
sv. Janez Krstnik


CERKNICA
Marijino rojstvo
sv. Janez Krstnik
sv. Rok
BREZJE
sv. Jurij, mučenec
DOLENJE JEZERO
sv. Peter in Pavel, apostola
DOLENJA VAS
sv. Lovrenc, mučenec
MARTINJAK
sv. Vid, mučenec
PODSLIVNICA
sv. Frančišek Ksaverij
ŽELŠE
sv. Volbenk, škof


ČEMŠENIK
Marijinega vnebovzetja
JESENOVO
sv. Primož in Felicijan, mučenca
VRHE
sv. Lenart, opat
ZABREZNIK
sv. Miklavž, škof


ČEŠNJICE
Karmelska Mati Božja
PŠAJNOVICA
sv. Lenart, opat


ČRNI VRH
sv. Lenart
Vnebovzetje Device Marije


DAVČA
Naša ljuba Gospa presvetega srca Jezusovega


DOB
sv. Martin
ŠKOCJAN
sv. Kancijan, mučenec
KRTINA
sv. Lenart, opat
TROJICA
Presveta Trojica


DOBOVEC
sv. Ana
KLJUČEVICA
Marijino vnebovzetje
KUM
sv. Jošt, opat
KUM
sv. Neža, mučenka
ZAVRŠJE
sv. Mihael, nadangel


DOBRAVA
povišanje sv. Križa
OTOČE
sv. Anton Puščavnik


DOBREPOLJE – VIDEM
povišanje sv. Križa
sveti Duh v župnišču
HOČEVJE
sv. Jožef
KOMPOLJE
sv. Vid, mučenec
MALA ILOVA GORA
Povišanje sv. Križa
PODGORA
sv. Miklavž, škof
PODGORICA
Marija Kraljica sv. rožnega venca
PODPEČ
sv. Martin, škof
PONIKVA
sv. Florijan, mučenec
ZDENSKI REBRI
sv. Anton Padovanski


DOBROVA
Marijinega vnebovzetja
samostanska Trpeči Kristus
sv. Marija Magdalena na pokopališču
BREZJE
sv. Neža, mučenka
GABRJE
sv. Janez Krstnik
HRUŠEVO
sv. Jurij, mučenec
PODSMREKA
sv. Martin, škof


DOL PRI LJUBLJANI
sv. Marjeta
BERIČEVO
sv. Križ
ZABORŠT
sv. Katarina, mučenka


DOLENJA VAS
sv. Rok, spokornik
Gospodovo vstajenje na pokopališču
GLAŽUTA
Presveto Srce Jezusovo
GRČARICE
sv. Primož in Felicijan, mučenca
POLJE
sv. Marjeta, mučenka
PRIGORICA
sv. Peter, apostol
RAKITNICA
sv. Vida, mučenec


DOLNJI LOGATEC
sv. Nikolaj
sv. Rešnje telo
ČEVICE
sv. Jožef


DOMŽALE
Marijino vnebovzetje


DOVJE
sv. Mihael, nadangel
KREDARICA
Marija Snežna
MOJSTRANA
sv. Klemen, papež, mučenec
VRATA
sv. Ciril in Metod, slovanska blagovestnika


DRAGA
Marijino obiskanje
PODPLANINA
Marija Snežna
STARI KOT
sv. Frančišek Ksaverij
TRAVA
sv. Lovrenc


DRAŽGOŠE
sv. Lucija, mučenka


DUPLJE
sv. Vid, mučenec
ZGORNJE DUPLJE
sv. Mihael, nadangel


GOLO
sv. Marjeta Antiohijska, mučenkaGORA PRI SODRAŽICI
Marija Snežna


GORIČE
sv. Andrej, apostol
GOLNIK
Žalostna Mati božja - Zdravje bolnikov, bolnišnica
ZALOG
Lambert, mučenec


GORJE
sv. Jurij, mučenec
sv. Ožbalt, kralj
MEVKUŽ
sv. Miklavž, škof


GORNJI LOGATEC
Rožnovenska mati Božja
Kapela v župnišču
GORENJA VAS
sv. Janez, evangelist
TABOR
sv. Križ


GOZD
sv. Ana
KALIŠE
sv. Ahacij, mučenec


GRAHOVO
Brezmadežno spočetje Device Marije
BLOČICE
sv. Primož in Felicijan, mučenca
LIPSENJ
sv. Štefan, mučenec
SLIVNICA
sv. Miklavž, škof
ŽEROVNICA
Spreobrnitev sv. Pavla


GROSUPLJE
sv. Mihael, nadangel
GATINA
sv. Janez Krstnik
MALA STARA VAS
sv. Katarina, mučenk
SLIVNICA
sv. Peter in Pavel, apostola


HOMEC
Marijino rojstvo
Povišanje sv. Križa


HORJUL
sv. Marjeta, mučenka
KORENO
sv. Mohor in Fortunat, mučenca
SAMOTORICA
sv. Mihael, nadangel
VRZDENEC
sv. Kancijan, mučenec
ZAKLANEC
sv. Urh, škof


HOTEDRŠICA
sv. Janez Krstnik
RAVNIK
sv. Barbara, mučenka


HOTIČ
sv. Helena, cesarica
VERNEK
sv. Janez Krstnik


IG
sv. Martin, škof

Vstali Zveličar
DOBRAVICA
sv. Gregor Veliki, papež

GORNJI IG
sv. Lenart, opat

IŠKA
sv. Jedrt
IŠKA VAS
sv. Mihael, nadangel
Povišanje sv. Križa
KREMENICA
sv. Urh, škof

KUREŠČEK
Rojstvo device Marije

MATENA
sv. Mohor in Fortunat, mučenca
PIJAVA GORICA
sv. Simon in Juda Tadej, apostola

SARSKO
sv. Rupert, škof

STUDENEC
sv. Jurij, mučenec
VISOKO
sv. Miklavž, škofIHAN
sv. Jurij, mučenec
BRDO
sv. Miklavž, škof
MALA LOKA
Brezmadežna pri Sestrah sv. Križa
TABOR NAD GORIČICO
sv. Kunigunda, cesarica


IVANČNA GORICA
sv. Jožef, delavec
MALO ČRNELO
sv. Marjeta, mučenka
SPODNJA DRAGA
sv. Tomaž, apostol


IZLAKE
sv. Jurij, mučenec
MEDIJSI GRAD
Rožnovenska Mati Božja
PODLIPOVICA
sv. Mohor in Fortunat, mučenca
ŠEMNIK
sv. Ana


JANČE
sv. Miklavž, škof
Rožnovenska Mati Božja


JARŠE
sv. Mohor in Fortunat, mučenca
SREDNJE JARŠE
sv. Križ


JAVOR
sv. Ana
sv. Martin, škof


JAVORJE NAD ŠKOFJO LOKO
sv. Tilen (Egidij), opat
ČETENA RAVEN
sv. Brikcij, škof
JARČJE BRDO
sv. Valentin, mučenec


JAVORJE PRI LITIJI
Marija vnebovzeta
FELIČ VRH
sv. Rok


JESENICE
sv. Lenart, opat
PLAVŽ
Marija Pomagaj
SAVA
Marijino vnebovzetje


JESENICE - KOROŠKA BELA
sv. Ingenuin in Albuin, škofa
JAVORNIK
Devica Marija


JEZERSKO
sv. Ožbolt, mučenec
RAVNO
sv. Andrej, apostol
ZGORNJE JEZERSKO
sv. Ožbolt, mučenec
Sv. Hubert


KAMNA GORICA
Presveta Trojica


KAMNIK
Marijino brezmadežno spočetje
sv. Jakob st., apostol, frančiškanska
sv. Križ v redovni hiši Zagrebških usmiljenk
KAMNIŠKA PLANINA
sv. Peter, apostol
KAMNIŠKA PLANINA
sv. Primož in Felicijan, mučenca
KALVARIJA
Gospodovo križanje
MALI GRAD
sv. Eligij
PODGORJE
sv. Miklavž
VOLČJI POTOK
sv. Ožbolt, mučenc
ŽALE
Marijina in Jožefova zaroka


KISOVEC
Marijino brezmadežno Srce (Fatimska Marija)
sv. Marjeta


KOKRA
Brezmadežno spočetje Device Marije


KOKRICA
sv. Lovrenc, diakon, mučenec


KOLOVRAT
sv. Lovrenc
BORJE
sv. Jakob st., apostol
BRIŠE
Ime Marijino
STRMA NJIVA
sv. Radegunda, cesarica
ŽVARULE
sv. Gregorij Veliki, papež


KOMENDA
sv. Peter, apostol
sv. Križa
KRIŽ
Spreobrnjenje apostola Pavla
MOSTE
sv. Boštjan, mučenec
SUHADOLE
sv. Klemen, papež


KOPANJ
Marija vnebovzeta
ČUŠPERK
Marija, Tolažnica žalostnih
VELIKA ILOVA GORA
Presveta Trojica
VELIKA RAČNA
sv. Marjeta, mučenka


KOPRIVNIK V BOHINJU
Povišanje sv. Križa
GORELJEK
sv. Anton Puščavnik


KOVOR
sv. Janez Krstnik
BREZJE PRI TRŽIČU
sv. Neža, mučenka


KRANJ
sv. Kancijan in tovariši, mučenci
Rožnovenska Mati božja
sv. Križ (pokopališče)
ČIRČE
sv. Ožbolt
HUJE
sv. Jožef
PUNGART
sv. Boštjan, Fabijan in Rok


KRANJ - PRIMSKOVO
Marija vnebovzeta


KRANJ - ŠMARTIN
sv. Martin, škof
Lurška Mati Božja
BITNJE
sv. Tomaž, apostol
JOŠT
Marija Snežna
JOŠT
sv. Jošt, puščavnik
ŠMARJETNA GORA
sv. Marjeta, mučenka
STRAŽIŠČE
sv. Jernej, apostol
SREDNJE BITNJE
sv. Uršula, mučenka
ŠEMPETER
sv. Peter


KRANJ - ZLATO POLJE
sv. Modest, škof
sv. Duha v hiši Šolskih sester
RUPA
sv. Marija Magdalena


KRANJ-DRULOVKA/BREG
Marija, pomočnica Kristjanov
sv. Mihael, nadangel


KRANJSKA GORA
Marija vnebovzeta
GOZD MARTULJEK
Srce Jezusovo
MARTULJEK
Marija Snežna
PODKOREN
sv. Andrej, apostol


KRAŠNJA
sv. Tomaž, apostol


KRESNICE
sv. Benedikt, opat
KRESNIŠKE POLJANE
Žalostna Mati Božja


KRIŽE
Povišanje sv. Križa
GOZD
sv. Miklavž, škof
SENIČNO
sv. Jernej, apostol
ŽIGANJA VAS
sv. Urh, škof


KROPA
sv. Lenart, opat
Marija, Mati milosti "pri kapelci"


LESCE
Marija vnebovzeta


LESKOVICA
sv. Urh, škof


LEŠE
sv. Jakob st., apostol


LIPOGLAV
sv. Nikolaj, škof


LITIJA
sv. Nikolaj, škof
PODŠENTJUR
sv. Jurij, mučenec
BREG
sv. Katarina, mučenka


LJUBLJANA - BARJE
sv. Mihael, nadangelLJUBLJANA - BEŽIGRAD
sv. Ciril in Metod, slovanska apostolaLJUBLJANA - BOLNIŠKA ŽUPNIJA
Povišanje sv. Križa
Marija, Zdravje bolnikov
Povišanja sv. Križa (UKC)


LJUBLJANA - ČRNUČE
sv. Simon in Juda Tadej, apostola
NADGORICA
sv. Janez KrstnikLJUBLJANA - DRAVLJE
Kristusovo učlovečenje
sv. Rok


LJUBLJANA - FUŽINE
Vstali Jezus


LJUBLJANA - JEŽICA
sv. Kancijan in tovariši, mučenci


LJUBLJANA - KAŠELJ/ZALOG
Angeli varuhi
KAŠELJ
sv. Andrej


LJUBLJANA - KODELJEVO
sv. Terezija deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica


LJUBLJANA - KOSEZE
Božja Mati Marija
sv. Križ pri Notredamskih sestrah
Materinstvo Device Marije pri Notredamskih sestrah
Križniška Mati Božja pri Križnikih
Kristus Odrešenik


LJUBLJANA - MARIJINO OZNANJENJE
Gospodovo oznanenje Mariji

ROŽNIK
Marijino obiskanjeLJUBLJANA - MOSTE
sv. Družina


LJUBLJANA - PODUTIK
sv. Rešnje telo in kri
GLINCE
sv. Anton Puščavnik


LJUBLJANA - POLJE
Marija vnebovzeta
sv. Križ


LJUBLJANA – RAKOVNIK
Marija Pomočnica

Lurška Mati Božja

kapela SDB
kapela HMP
don Boskov parkLJUBLJANA – RUDNIK
sv. Simon in Juda Tadej, apostolaLJUBLJANA - STOŽICE
sv. Duh
sv. Jurij, mučenec


LJUBLJANA - SV. JAKOB
sv. Jakob st., apostol

sv. Florijan, mučenec, na Gornjem trgu

sv. Jurij na Ljubljanskem gradu

sv. Janez Bosko in sv. Marija Dominika Mazzarello
Brezmadežna čudodelna svetinja pri MS


LJUBLJANA - SV. JOŽEF
sv. Jožef


LJUBLJANA - SV. KRIŽ (ŽALE)
Vsi Sveti

sv. Križ
TOMAČEVO
sv. Marjeta, mučenka

Svetei križ na pokopališču


LJUBLJANA - STOLNICA
sv. NikolajLJUBLJANA - SV. PETER
sv. Peter, apostol

TABOR
Srce JezusovoLJUBLJANA - SV. TROJICA
sv. Trojica
sv. Angele Merici v samostanu
v hiši Skupnosti Loyola


LJUBLJANA - ŠENTVID
sv. Vid, mučenec
sv. Jakob st., apostol


LJUBLJANA - ŠIŠKA
sv. Frančišek Asiški
sv. Jernej, apostol


LJUBLJANA - ŠMARTNO OB SAVI
sv. Martin, škof


LJUBLJANA - ŠTEPANJA VAS
sv. Štefan, diakon, mučenec
BIZOVIK
sv. Miklavž, škof


LJUBLJANA - TRNOVO
sv. Janez Krstnik

sv. Križ v župnišču


LJUBLJANA - VIČ
sv. Anton Padovanski, redovnik
sv. Simon in Juda Tadej, apostola, na pokopališču


LJUBLJANA - ZADOBROVA
sv. Tomaž, apostol


LJUBNO
Marija Pomočnica


LOM
sv. Katarina Aleksandrijska, mučenka


LOŠKI POTOK
sv. Lenart, opat
sv. Barbara, mučenka, na pokopališču
HRIB
sv. Jošt
MALI LOG
sv. Družina
RETJE
sv. Florijan, mučenec


LUČINE
sv. Vid, mučenec


MAVČIČE
Spreobrnitev apostola Pavla
JAMA
sv. Lenart, opat
PODREČ
sv. Kancijan in tovariši, mučenci
PRAŠE
sv. Marija Magdalena


MEKINJE
Marija vnebovzeta
Rožnovenska Mati Božja v samostanu
GODIČ
Lurška Mati Božja
ZDUŠA
Marija Pomočnica


MENGEŠ
sv. Mihael, nadangel
sv. Duha v hiši Hčera krščanske ljubezni
LOKA
sv. Primož in Felicijan, mučenca


MORAVČE
sv. Martin, škof
DRTIJA
Marija, Kraljica angelov
HRIBCE
Žalostna Mati Boža
KRAŠČE
sv. Andrej, apostol
LIMBARSKA GORA
sv. Valentin, mučenec
SVETI MOHOR
sv. Mohor in Fortuna, mučenca
VRH
sv. Miklavž, škof
ZGORNJE KOSEZE;
sv. Štefan, mučenec


MOŠNJE
sv. Jernej, apostol
SPODNJI OTOK
sv. Janez Krstnik


MOTNIK
sv. Jurij, mučenec
sv. Marija Magdalena


NAKLO
sv. Peter, apostol
OKROGLO
sv. Marija Magdalena
STRAHINJ
sv. Miklavž


NEVLJE
sv. Jurij, mučenec


NOTRANJE GORICE
sv. Martin, škof


NOVA OSELICA
sv. Janez Nepomuk, mučenec


OVSIŠE
sv. Nikolaj, škof
ČEŠNJICA
sv. Tomaž


PEČE
sv. Jernej, apostol
PEŠKE KANDRŠE
sv. Mihael, nadangel


PIRNIČE
Marija vnebovzeta
SPODNJE PIRNIČE
sv. Križ
ZGORNJE PIRNIČE
sv. Tomaž, apostol


PLANINA PRI RAKEKU
sv. Marjeta, devica, mučenka
sv. Rok, spoznavalec
sv. Križ na pokopališču
GRČAREVEC
sv. Luka, evangelist
HRIB
sv. Duh
JAKOVICA
sv. Mihael, nadangel
Marija v Leščevju
LAZE
Srce Jezusovo
PLANINSKA GORA
Marija, pribežališče grešnikov


PODBREZJE
sv. Jakob st., apostol
TABOR
sv. Benedikt in Žalostna Mati Božja


PODLIPA
sv. Brikcij, škof
ŽAŽAR
sv. Ana


POLHOV GRADEC
Marijino rojstvo
Kalvarija
BRIŠE
sv. Trije kralji
DVOR
sv. Miklavž, škof
DVOR
sv. Peter, aposto
GORA - SMOLNIK
sv. Lovrenc, mučenec
PRAPROČE
sv. Jurij, mučenec
PODREBER
sv. Elizabeta, kraljica
SELO
sv. Jedrt, devica
SETNICA
sv. Uršula, mučenka
SETNIK
sv. Martin, škof


POLICA
sv. Jakob st., apostol
BLEČJI VRH
sv. Benedikt, opat
DOLE
sv. Lucija, mučenka
TROŠČINE
Devica Marija


POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
sv. Martin, škof
sv. Lovrenc, mučenec, na pokopališču
BREZJE
sv. Križ
Žalostna Mati Božja
BUKOV VRH
Žalostna Mati Božja
GABRŠKA GORA
sv. Primož in Felicijan, mučenca
LOG
sv. Volbenk, škof
MALENSKI VRH
Marijino vnebovzetje
VOLČA
sv. Jurij, mučenec


POLŠNIK
Lurška Mati Božja
Devica Marija
GLINJEK
sv. Jurij, mučenec
MAMOLJ
sv. Janez Krstnik
OSTREŽ NAD PREVOGOM
sv. Katarina, mučenka
RENKE
sv. Miklavž, škof
ŽAMBOH
sv. Lovrenc, mučenec


PREDDVOR
sv. Peter, apostol
BAŠELJ
sv. Lovrenc, mučenec
BREG
sv. Lenart, opat
MAČE
sv. Miklavž, škof
MOŽANJCA
sv. Miklavž, škof
POTOČE
sv. Jakob st., apostol
SREDNJA BELA
sv. Egidij, opat
TUPALIČE
sv. Klemen, mučenec, papež


PREDOSLJE
sv. Sikst, papež, mučenec
Brezmadežna s čudodelno svetinjo v samostanu Marijine sestre
BRITOF
sv. Tomaž, apostol
SUHA
sv. Štefan, mučenec


PRESERJE
sv. Vid, mučenec

JEZERO
sv. Lovrenc, mučenec

KAMNIK POD KRIMOM
sv. Florijan, mučenec
MLEČNIK
sv. Jožef

PLANINCA
sv. Tomaž, apostol

PREVALJE
Žalostna Mati Božja

ŠENTAN
sv. AnaPRESKA
sv. Janez Krstnik
BONOVEC
Marija Pomagaj
GOLO BRDO Presveta Trojica
GORIČANE
sv. Frančišek Saleški v škofijskem gradu
PETELINEC sv. Jakob st., apostol
ŽLEBE sv. Marjeta Antiohijska, mučenka


PREŽGANJE
sv. Marjeta, mučenka
VELIKO TREBELJEVO
sv. Križ


PRIMSKOVO NA DOLENJSKEM
Marijino rojstvo
Kapela pri župnijski cerkvi
DOLNJI VRH
sv. Janez Krstnik
MIŠJI DOL
sv. Lucija, mučenka


RADEČE
sv. Peter, apostol
BRUNEK
sv. Trije kralji
JELOVO
sv. Katarina, mučenka
MOČILNO
sv. Miklavž, škof
SAVA
sv. Miklavž
VRHOVO
sv. Martin, škof
ŽEBNIK
Žalostna Mati Božja


RADOMLJE
sv. Marjeta, mučenka


RADOVLJICA
sv. Peter, apostol
Kristus Kralj v hiši šolskih sester
sv. Križ na pokopališču
v župnišču
LANCOVO
sv. Lambert, mučenec


RAKEK
Srce Jezusovo


RAKITNA
Povišanje sv. KrižaRATEČE-PLANICA
sv. Duh
sv. Tomaža, apostola, na pokopališču
TAMAR
Marija Pomagaj


RETEČE
sv. Janez, evangelist
GODEŠIČ
sv. Miklavž, škof


RIBNICA
sv. Štefan, papež, mučenec

DANE
Marije Pomagaj v Danah
DOLENJE LAZE
Lurška Mati Božja
GORIČA VAS
Ime Marijino
HROVAČA
Presveta Trojica
JURJEVICA
Povišanje sv. Križa
JELENOV ŽLEB
sv. Anton Puščavnik
MALA GORA
sv. Ana
Srce Jezusovo
NEMŠKA VAS
sv. Lenart, opat
OTAVICE
Žalostna Mati Božja
SAJEVEC
sv. Frančišek Ksaverij
SUŠJE
Lurška Mati Božja
ZADOLJE
Marija Pomagaj
ŽLEBIČ
Žalostna Mati BožjaRIBNO
sv. Jakob st., apostol
BODEŠE
sv. Lenart, opat


ROB
Marijino rojstvo

KRVAVA PEČ
sv. Lenart, opat
VELIKI OSLONIK
sv. Lovrenc, mučenec

ZGONČE
sv. Primož in Felicijan, mučencaROVA
sv. Katarina, mučenka


ROVTE
sv. Mihael, nadangel
"zimska" v župnišču
PETKOVEC
sv. Hieronim, duhovnik
PRAPROTNO BRDO
sv. Miklavž, škof


SAVA
sv. Nikolaj, škof


SELA PRI KAMNIKU
sv. Neža, mučenka


SELCA
sv. Peter, apostol
sv. Križa na pokopališču
BUKOVICA
sv. Florijan, mučenec
GOLICA
sv. Miklavž
KALIŠE
sv. Križ
LAJŠE
sv. Jedrt, devica
PRTOVČ
Marija Pomočnica
PRAPROTNO
sv. Tomaž
ZABREKVE
sv. Mohor in Fortunat, mučenca


SMLEDNIK
sv. Urh, škof
HRAŠE
sv. Jakob st., apostol
ZBILJE
sv. Janez Krstnik
MOŠE
sv. Mihael, nadangel
VALBURGA
sv. Valburga, devica


SODRAŽICA
sv. Marija Magdalena, spokornica
GLOBEL
sv. Družina
NOVA ŠTIFTA
Romarska cerkev / bazilika Marijino vnebovzetje
sv. Jožef v samostanski hiši frančiškanov
STRMCA
Žalostna Mati Božja
ZAPOTOK
sv. Marko, evangelist


SORA
sv. Štefan, diakon, mučenec
Marija Pomagaj v župnišču
sv. Jožef in Marijino Brezmadežno srce v samostanu
GOSTEČE
sv. Andrej, apostol
TEHOVEC
sv. Florijan, mučenec
DOL
sv. Mihael, nadangel
OSOVNIK
sv. Mohor in Fortunat, mučenca
JEPRCA
sv. Miklavž, škof
LADJA
sv. Peter, apostol


SORICA
sv. Nikolaj, škof
SPODNJE DANJE
sv. Marko, evangelist


SOSTRO
sv. Lenart, opat
sv. Mihael, nadangel, na pokopališču
ŠENTPAVEL
sv. Pavel, apostol
ZAVOGLJE
sv. Urh, škof
DOBRUNJE
sv. Urh, škof


SREDNJA VAS V BOHINJU
sv. Martin, škof
Bog Oče, Stvarnik nebes in zemlje v župnišču
sv. Duh
sv. Janez Krstnik
JEREKA
sv. Marjeta Antiohijska
SPODNJE PODJELO
sv. Martin
STARA FUŽINA
sv. Pavel, apostol
UKANC
Žalostna Mati Božja
USKOVNICA
Mati božja


STARA LOKA
sv. Jurij, mučenec
CRNGROB
Gospodovo oznanjenje Mariji
KRIŽNA GORA
sv. Križ
PEVNO
sv. Uršula
PLANICA
sv. Gabrijel, nadangel


STARA OSELICA
Spreobrnitev sv. Pavla


STARI TRG PRI LOŽU
sv. Jurij, mučenec
BABNA POLICA
sv. Anton Puščavnik
BLOŠKA POLICA
sv. Vincencij, diakon, mučenec
DANE
sv. Izidor
DOLENJE POLJANE
Žalostna Mati božja
GORENJE JEZERO
sv. Kancijan, mučenec
KLANCI PRI DANAH
sv. Pankracij, mučenec
KNEŽJA NJIVA
Presveta Trojica
KOZARIŠČE
sv. Benedikt, opat
KRIŽNA GORA
sv. Križ
LAZE
sv. Brikcij, škof
LOŽ
sv. Peter, apostol
LOŽ
sv. Rok, spokornik
NADLESK
sv. Jedrt, devica
OTOK
sv. Primož in Felicijan, mučenca
PODCERKEV
sv. Martin, škof
PODGORA
sv. Družina
PODLOŽ
sv. Ana
PUDOB
sv. Jakob, apostol
VIŠEVEK
MarijinO vnebovzetje
ŠKRILJE PRI DANAH
sv. Urban, papež, mučenec
ŠMARATA
sv. Marjeta, mučenka
VRH
sv. Tomaž, apostol
VRHNIKA
sv. Frančišek Ksaverij
ZGORNJE POLJANE
sv. Andrej, apostol


STIČNA
Žalostna Mati Božja
Opatova v samostanu
PRISTAVA
sv. Lambert
METNAJ
sv. Marija Magdalena


STRANJE
sv. Benedikt, opat
pri župnišču
ZAKAL
sv. Lenart, opat
KAMNIŠKA BISTRICA
Lurška Mati božja
VELIKA PLANINA
Marija Snežna


STRUGE
sv. Avguštin, škof
Matere Božje
TISOVEC
sv. Peter in Pavel, apostola


SV. DUH PRI ŠKOFJI LOKI
Sveti Duh
Marija, Mati Cerkve v samostanu


SV. GREGOR
sv. Gregor Veliki, papež

MARŠIČI
sv. Urh, škof


SV. HELENA DOLSKO
sv. Helena, cesarica
sv. Agata, mučenka, na pokopališču
KRIŽEVSKA VAS
sv. Križ
VINJE
Marijino vnebovzetje


SV. JAKOB OB SAVI
sv. Jakob st., apostol
V samostanu Hčera krščanske ljubezni
ŠENTPAVEL
sv. Pavel, apostol
PŠATA
sv. Peter, apostol


SV. KATARINA - TOPOL
sv. Katarina, mučenka
BREZOVICA
sv. Jakob st., apostol


SV. KRIŽ NAD JESENICAMI
Povišanje sv. Križa


SV. LENART
sv. Lenart, opat


SV. TROJICA NAD CERKNICO
Presveta Trojica
ULAKA
sv. Miklavž, škof
ZAVRH
sv. Urh, škof


SV. VID NAD CERKNICO
sv. Vid, mučenec

GORNJE OTAVE
sv. Andrej, apostol
ŠTRULJEVA VAS
sv. Jakob st., apostol
CAJNARJI
sv. Jurij, mučenec
OSREDEK
sv. Primož in Felicijan, mučenca


SVETA GORA (ZASAVSKA)
Marijino rojstvo
GOLČE
sv. Peter, apostol
TIRNA
sv. Primož in Felicijan


SVETA PLANINA
Ime Marijino
ĆEBINE
sv. Križ


SVIBNO
sv. Križ
ČIMERNO
Presveta Trojica
JAGNJENICA
sv. Marjeta
POČAKOVO
sv. Janez, evangelist
ZAGRAD
Lurška Mati Božja


ŠENČUR
sv. Jurij, mučenec
HOTEMAŽE
sv. Urh, škof
HRASTJE
sv. Matej, apostol
LUŽE
sv. Janez Krstnik
OLŠEVEK
sv. Mihael, nadangel
PREBAČEVO
sv. Križ
SREDNJA VAS
sv. Katarina, mučenka
SREDNJA VAS
sv. Radegunda, kraljica
VISOKO
sv. Vid, mučenec
VOKLO
sv. Jernej, apostol
VOGLJE
sv. Simon in Juda Tadej, apostola


ŠENTGOTARD
sv. Gotard, škof
ZIDE
sv. Mohor in Fortunat


ŠENTJOŠT NAD HORJULOM
sv. Janez, evangelist
sv. Jošt na pokopališču
BUTAJNOVA
sv. Ana
PLANINA
sv. Andrej, apostol
SMREČJE
Marijino vnebovzetje


ŠENTJURIJ - PODKUM
sv. Jurij, mučenec
BOROVAK
sv. Uršula, mučenka
KONJŠICA
sv. Jernej
PADEŽ
sv. Jakob, apostol
RODEŽ
sv. Lenart, opat
RTIČE
sv. Brikcij, škof
SELO
sv. Lovrenc, diakon, mučenec


ŠENTJURIJ PRI GROSUPLJEM
sv. Jurij, mučenec
GORENJI ROGATEC
sv. Martin, škof
CEROVO
sv. Miklavž, škof
SMRJENJE
sv. Štefan, mučenecŠENTLAMBERT
sv. Lambert, opat
ZAŠEVNIK
sv. Duh
JABLANA
sv. Križ
ČOLNIŠČE
sv. Miklavž


ŠENTOŽBOLT
sv. Ožbolt, mučenec


ŠENTURŠKA GORA
sv. Urh, škof
REBER
sv. Lenart, opat


ŠENTVID PRI STIČNI
sv. Vid, mučenec
sv. Rok, spokornik
BUKOVICA
sv. Janez Krstnik
ČEŠNJICE
sv. Ana
DOB
sv. Peter, apostol
GRADIŠČE
sv. Miklavž, škof
HRASTOV DOL
sv. Andrej, apostol
MALE PECE
sv. Lambert, škof
PNGERT
sv. Lenart, opat
RDEČI KAL
sv. Anton Puščavnik
SOBRAČE
sv. Andrej, apostol
ŠENTPAVEL
sv. Pavel, apostol
VELIKE PECE
Marija Snežna


ŠKOCJAN PRI TURJAKU
sv. Kancijan in tovariši, mučenci
MALI OSOLNIK
sv. Jakob st., apostol
ŽELEZNICA
Marija vnebovzeta


ŠKOFJA LOKA
sv. Jakob st., apostol
sv. Barbara, mučenka
Gospodovo vstajenje na pokopališču
Romarska cerkev / bazilika sv. Ana - kapucinska
Romarska cerkev / bazilika Marija Brezmadežna - uršulinska
Marija v Kralovcu
BODOVLJE
sv. Peter, apostol
BREZNICA
sv. Lovrenc, mučenec
BRODE
sv. Tomaž, apostol
PUŠTAL
sv. Križ
SPODNJI TRG
Žalostna Mati Božja
SOPOTNICA
sv. Florijan, mučenec
VALTERSKI VRH
sv. Filip in Jakob, apostola
ZMINEC
sv. Andrej
ZMINCE
sv. Ožbolt, kralj
sv. Bernard, opat


ŠKOFJA LOKA - SUHA
sv. Janez Krstnik


ŠKOFLJICA
sv. Ciril in Metod, slovanska apostola


GUMNIŠČE
sv. Duh

LANIŠČE
sv. UršulaŠMARCA - DUPLICA
sv. Mavricij, mučenec


ŠMARJE - SAP
Marijino rojstvo
Mati Božja v "Turenčku"
TLAKE
sv. Križ
ZGORNJA SLIVNICA
sv. Marija Magdalena

SELA
sv. Mohor in Fortunat, mučenca


ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
sv. Martin, škof
RAŠICA
Povišanje sv. Križa
SPODNJE GAMELJNE sv. Lenart, opat
SREDNJE GAMELJNE
sv. Andrej, apostol
TACEN
sv. Jurij, mučenec


ŠMARTNO PRI LITIJI
sv. Martin, škof
sv. Križ na pokopališču
Marija Brezmadežna v redovni hiši HKL
BOGENŠPERK
Preblažena Devica Marija v gradu
BREZJE
Povišanje sv. Križa
ČRNI POTOK
v Domu počitka Tisje
GRADIŠČE
sv. Marija Magdalena
LIBERGA
sv. Mohor in Fortunat, mučenca
PUNGART
"Ecce homo"
VINTARJEVEC
sv. Peter, apostol
ZGORNJA JABLANICA
sv. Ana


ŠMARTNO V TUHINJU
sv. Martin, škof
GREBEN
sv. Miklavž
KOSTANJ
sv. Doroteja
LOKE
sv. Tomaž, apostol


ŠPITALIČ
sv. Anton, puščavnik, opat
BELA
sv. Miklavž, škof


ŠTANGA
sv. Anton Padovanski, redovnik


TOMIŠELJ
Devica Marija sv. Rožnega venca
BORŠT
sv. Janez Krstnik

BREST
sv. Andrej, apostol
STRAHOMER
sv. Jakob st., apostol


TRATA GORENJA VAS
Mučeništvo Janeza Krstnika
ČABRAČE
sv. Jedrt
GORENJA DOBRAVA
sv. Urban, papež
HOTAVLJE
sv. Lovrenc, mučenec


TRBOJE
Marija vnebovzeta


TRSTENIK
sv. Martin, škof
TENETIŠE
sv. Dominik


TRZIN
sv. Florijan, mučenec


TRŽIČ
Marijino obiskanje
sv. Andrej, apostol
sv. Jožef
KOFCE
sv. Janez Krstnik
LJUBELJ
sv. Ana


TRŽIČ - BISTRICA
sv. Marija Goretti, devica, mučenka
sv. Jurij, mučenec


TUNJICE
sv. Ana


TURJAK
Brezmadežno spočetje Device Marije
Mati dobrega sveta na pokopališču
MALI LOČNIK
sv. Ahacij, mučenecUNEC
sv. Martin, škof
IVANJE SELO
sv. Hieronim


VAČE
sv. Andrej, apostol
Žalostna Mati Božja na pokopališču
GORA PRI PEČAH
sv. Florijan, mučenec
GORNJA SLIVNA
sv. Neža
KLENIK
sv. Križ
ŠIROKA SETA
sv. Marjeta, mučenka
VAŠKE KANDRŠE
sv. Lenart, opat


VELESOVO
Oznanenje Devici Mariji
TRATA
sv. Marjeta, mučenka


VELIKE LAŠČE
Marijino rojstvo

DVORSKA VAS
sv. Janez Krstnik
LUŽARJI
sv. Ožbolt, kralj

MALE LAŠČE
Presveta Trojica
MALA SLEVICA
sv. Jakob, apostol
RAŠICA
sv. Jernej, apostol
SROBOTNIK
sv. Rok, spokornik
VELIKA SLEVICA
Gospodovo oznanjenje Mariji


VELIKE POLJANE
sv. Jožef

sv. Tomaž, apostol
sv. Jurij, mučenec, v Ortneškem gradu


VIR PRI DOMŽALAH
sv. Jožef


VIŠNJA GORA
sv. Tilen (Egidij), opat
sv. Ana
DEDNI DOL
Žalostna Mati Božja
KRIŠKA VAS
sv. Marija Magdalena
LESKOVEC
sv. Ožbolt, kralj, mučenec
NOVA VAS
sv. Lenart, opat
SELA
sv. Jurij, mučenec
VELIKA DOBRAVA
sv. Jakob, apostol
ZGORNJA DRAGA
sv. Martin, škof


VODICE
sv. Marjeta, mučenka
sv. Lazar na pokopališču
REPNJE
sv. Tilen, opat
SKARUČNA
sv. Lucija, mučenka
ŠINKOV TURN
Mati Božja
ŠMARNA GORA
Mati Božja
UTIK
sv. Štefan, mučenec


VRANJA PEČ
sv. Urh, škof


VRH SV. TRIJE KRALJI
sv. Trije kralji
HLEVNI VRH
sv. Miklavž, škof


VRHNIKA
Spreobrnitev sv. Pavla
sv. Lenart, opat
Presveta Trojica
sv. Družina, poleg župnišča
BLATNA BREZOVICA
sv. Jakob st., apostol
KURENO
sv. Miklavž, škof
LESNO BRDO
Marija vnebovzeta
MALA LIGOJNA
sv. Lenart, opat
SINJA GORICA
sv. Job, očak
STARA VRHNIKA
sv. Lenart, opat
VELIKA LIGOJNA
sv. Jurij, mučenec
VERD
sv. Anton Puščavnik


VRHPOLJE
sv. Peter in Pavel, apostola
ZGORNJI TUSTANJ
sv. Janez Nepomuk, mučenec


ZAGORJE OB SAVI
sv. Peter in Pavel, apostola
BUKOVJE
sv. Neža, mučenka
KOTREDEŽ
sv. Jakob, apostol
RAVENSKA VAS
sv. Urh, škof
ROVE
sv. Duh
VINE
sv. Janez, evangelist


ZALI LOG
Marija vnebovzeta
SUŠA
Loretska Mati Božja


ZAPLANA
sv. Urh, škof


ZAPOGE
sv. Nikolaj, škof


ZASIP
sv. Janez Krstnik
BLEJSKA DOBRAVA
sv. Štefan, mučenec
HOM
sv. Katarina, mučenka
SEBENJE
Presveta Trojica


ZGORNJI TUHINJ
Marija vnebovzeta
PLANINA
sv. Vid, mučenec


ZLATO POLJE
sv. Marija Magdalena, spokornica
PODGORA
Lurška Mati Božja


ŽABNICA
sv. Urh, škof
SPODNJE BITNJE
sv. Miklavž, škof


ŽALNA
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
LUČE
sv. Ožbolt, kralj, mučenec
VELIKA LOKA
sv. Anton
VELIKO MLAČEVO
sv. Martin, škof


ŽELEZNIKI
sv. Anton, puščavnik, opat
LOG
sv. Frančišek Ksaverij


ŽELIMLJE
sv. Vid, mučenec

VRH
sv. Peter, apostol

GRADIŠČE
sv. Primož in Felicijan, mučencaŽIRI
sv. Martin, škof
BREZNICA
sv. Kancijan, mučenec
DOBRAČEVA
sv. Lenart, opat
GOROKEPE
sv. Janez Krstnik
LEDINICA
sv. Ana

 


ŠKOFIJA KOPER
prerazoprejeno (16. avgust 2017)


AJDOVŠČINA
sv. Janez Krstnik
USTJE
sv. Just
sv. Janez Evangelist


ANKARAN
sv. Miklavž, škof
Valdoltra
KOLOMBAN
sv. Brida
LOVRAN
Čampore (v ruševinah)


BATUJE
sv. Ana
SELO
sv. Mihael


BERTOKI
Vnebovzetje Device Marije


BILJANA
sv. Mihael, nadangel
DOBROVO
sv. Anton Padovanski- grajska kapela
KOZANA
sv. Hieronim
MEDANA
Marijino vnebovzetje
SNEŽEČE
Marija Snežna
ŠMARTNO
sv. Martin
VEDRIJAN
sv. Vid, mučenec
VIPOLŽE
sv. Egidij, opat
VRHOVLJE
Marija pomočnica kristjanov


BILJE
sv. Anton, puščavnik, opat


BOVEC
sv. Urh, škof
Devica Marija v polju
ČEZSOČA
sv. Anton Puščavnik
KAL
sv. Janez Krstnik
LOG ČEZSOŠKI
Marija Pomočnica kristjanov
LOG POD MANGARTOM
sv. Štefan
Lurška Mati Božja
PLUŽNA
sv. Miklavž
SOČA
sv. Jožef
SRPENICA
sv. Florijan, mučenec
STRMEC
sv. Mihael

TRENTA
Loretska Mati Božja


BRANIK
sv. Urh, škof
BRJE
sv. Ciril in Metod, slovanska apostola
sv. Martin
na pokopališču
PEDROVO
sv. Duh
PRESERJE
sv. Katarina
TABOR
sv. Anton


BUDANJE
sv. Nikolaj, škof
sv. Ahacij
Romarska cerkev / bazilika stara cerkev


BUKOVICA
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
GRADIŠČE
Brezmadežna devica Marija


CERKNO
sv. Ana
sv. Jernej
BUKOVO
sv. Lenart, opat
JAGRŠČE
sv. Uršula
JAZNE
sv. Nikolaj
LABINJE
sv. Duh
LAJŠE
sv. Križ
LAZEC
sv. Jurij
NOVAKI
sv. Tomaž, apostol
OTALEŽ
sv. Katarina
PLANINA
sv. Janez Krstnik
RAVNE
sv. Urh, škof
REKA
sv. Kocijan
STRAŽA
Spreobrnjenje sv. Pavla
TREBENČE
sv. Jošt
ZAKRIŽJE
sv. Andrej


COL
sv. Lenart, opat
SANABOR
sv. Danijel


ČRNI VRH NAD IDRIJO
sv. Jošt, puščavnik
sv. Križ


ČRNIČE
sv. Vid, mučenec
GOJAČE
sv. Just
MALOVŠE
sv. Kozma in Damijan
RAVNE
sv. Janez in Pavel, mučenca


DEKANI
Marijino vnebovzetje
Žalostna Mati Božja


DESKLE
sv. Jurij, mučenec
GORENJE POLJE
sv. Mihael, nadangel
GOLJEVICA
sv. Volbenk
KAMENCE
sv. Matej
PALJEVO
sv. Kvirin
PLAVE
sv. Janeza Krstnika
PRELESJE
sv. Ahacij


ŠKOFIJA KOPER
prerazporejene (16. avgust 2017)


DIVAČA
sv. Anton, puščavnik, opat
DOLNJE LEŽEČE
sv. Trojica


DORNBERK
sv. Danijel, prerok
ZALOŠČE
sv. Lovrenc


DREŽNICA
Srce Jezusovo
DREŽNIŠKE RAVNE
sv. Matija
KOSEČ
sv. Just
MAGOZD
sv. Ana


DUTOVLJE
sv. Jurij, mučenec
KOPRIVA
sv. Elija, prerok
KRAJNA VAS
sv. Neža
KREPLJE
sv. Notburga
PLISKOVICA
sv. Tomaž, apostol

SKOPO
sv. Mihael, nadangel
VELIKI DOL
sv. Jakob st., apostol


GOČE
sv. Andrej, apostol
Božji grob
ERZELJ
sv. Mihael
sv. Lovrenc
OBELUNEC
sv. Marija Snežna


GODOVIČ
sv. Urban, papež
ZAVRATEC
sv. Urh, škof
MEDVEDJE BRDO
sv. Katarina


GRGAR
sv. Martin, škof
sv. Peter
BANJŠICE
sv. Duh
BATE
sv. Križ
ČEPOVAN
sv. Janez Krstnik
GORENJE LOKAVEC
Srce Jezusovo
LOKOVEC
sv. Peter in Pavel, apostola
LOKVE
sv. Anton Padovanski, redovnik
PODLAKA
Marijino vnebozetje
PUŠTALE
Srce Jezusovo
TRNOVO PRI GORICI
Marija Snežna


HRENOVICE
sv. Martin, škof
GORIČE
sv. Peter
HRAŠČE
sv. Ana
HRUŠEVJE
sv. Danijel
LANDOL
sv. Nikolaj
sv. Jošt
NANOS
sv. Bric
RAKULIK
sv. Janez Nepomuk
RAZDRTO
sv. Trojica
STUDENEC
sv. Barbara
SLAVINJE
sv. Jedert
STRANE
sv. Križ
ŠMIHEL
sv. Mihael
sv. Jurij
UBELJSKO
sv. Urh, škof


HRPELJE-KOZINA
sv. Anton, puščavnik, opat
ARTVIŽE
sv. Socerb

BEKA
sv. Lovrenc

BREZOVICA
sv. Štefan
BRINJŠČICA
Sveta Marija
GRADIŠČE
sv. Primož
GRADIŠČICA
Mati božja
HOTIČA
sv. Pantaleon
KAČICE
Rojstvo Device Marije
KASTELEC
Povišanje sv. Križa

KLANEC
sv. Peter
KOVČICE
sv. Štefan
MARKOVŠČINA
sv. Anton Padovanski
OCIZLA
sv. Marija Magdalena
ODOLINA
sv. Peter

PETRINJE
sv. Boštjan
PREŠNICA
sv. Jedrt
PRI ZABRU
sv. Jurij

RODIK
Sveta Trojica
SKADANŠČINA
sv. Rok
SLIVJE
sv. Martin

ŠKOCJAN
sv. Kancijan


HRUŠICA
sv. Krizogon
BREZOVO BRDO
sv. Peter in Pavel
GABIK
sv. Trojica
GOLAC
sv. Nikolaj, škof
Pokopališka kapela sv. Kancijana
HRUŠICA
sv. Vid
HUJE
sv. Družina
JAVORJE
sv. Janez Evangelist
MALE LOČE
sv. Mihael
OBROV
Marijino oznanjenje
PREGARJE
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
PRELOŽE
sv. Egidij
PODBEŽE
sv. Marija Magdalena
POLJANE PRI PODGRADU
sv. Anton Padovanski

RJAVČE
sv. Maver
TATRE
sv. Janez Evangelist
ZAJELŠJE
sv. Barbara


IDRIJA
sv. Jožef, delavec
sv. Anton Padovanski
sv. Trojica
Žalostna Mati Božja
GORE
sv. Marija Magdalena, spokornica

VOJSKO
sv. Jožef


ILIRSKA BISTRICA
sv. Peter
sv. Jurij
župnišče - Gospodovo oznanjenje
samostan - Darovanje Device Marije
BRCE
sv. Duh
ČELJE
sv. Hieronim
DOBROPOLJE
sv. Florijan
DOLNJI ZEMON
sv. Mihael
GORNJI ZEMON
sv. Jernej
HARIJE
sv. Štefan
JABLANICA
Marija Snežna
JASEN
sv. Joahim
JANEŽEVO BRDO
sv. Frančišek Asiški
KILOVČE
sv. Marija Magdalena
KOSEZE
sv. Marija Magdalena
MALA BUKOVICA
sv. Rok
MEREČJE
Srce Jezusovo
PODSTENJE
sv. Anton Padovanski
PREM
sv. Helena, cesarica
SMRJE
sv. Janez Krstnik
TOPOLC
sv. Štefan I, papež
VELIKA BUKOVICA
sv. Kozma in Damijan
VRBOVO
sv. Križ
VRBICA
Marija Snežna
ZAREČJE
sv. Sebastijan


IZOLA
sv. Maver
sv. Rok
sv. Dominik
sv. Jakob
sv. Janez Krstnik
sv. Marija d'Alieto
sv. Mihael
BELVEDERE
Loretska Mati Božja


JELŠANE
Marija vnebovzeta
sv. Križ
DOLENJE
sv. Ana
NOVA VAS
sv. Vid
NOVOKRAČINE
sv. Jožef
SUŠAK
sv. Janez Krstnik
VELIKO BRDO
sv. Trojica


KAMNJE
sv. Mihael, nadangel
SKRILJE
sv. Marjeta Antiohijska
VRTOVIN
Marija Vnebovzeta
sv. Pavel


KANAL
Marija vnebovzeta
sv. Ana
Lurška Mati Božja (lurška votlina)
AVČE
sv. Martin, škof
BRITOF
sv. Kancijan
KANALSKI VRH
sv. Anton, puščavnik
KORADA
sv. Gendrca (Jedert)
KRSTENICE
sv. Miklavž
LIG
sv. Anton Padovanski
MARIJINO CELJE (LIG)
sv. Zenon in Marijino ime
NADAVČE
Marija Snežna
ROČINJ
sv. Andrej, apostol
sv. Pavel
SPODNJE NEKOVO
sv. Vid
SREDNJE
sv. Trojica
SVETI JAKOB
sv. Jakob
SVETI PETER
sv. Peter
ZAPOTOK
sv. Gabrijel


KNEŽAK
Marijino vnebovzetje
sv. Barbara
BAČ
sv. Ana
sv. Janez Krstnik
KORITNICE
sv. Anton Puščavnik
sv. Hieronim
ŠEMBIJE
sv. Vid


KOBARID
Devica Marija Vnebovzeta
BORJANA
sv. Katarina Aleksandrijska
Pokopališka cerkev
Marija Snežna

BREGINJ
sv. Nikolaj, škof
GRIČ
sv. Anton (kostnica)
IDRSKO
sv. Tomaž
JEVŠČEK
sv. Florijan
KLADJE
Marija Snežna
KRED
sv. Nikolaj, škof
KRN
sv. Rok

LIBUŠNJE
Sveti Duh
sv. Lovrenc
LIVEK
sv. Jakob st., apostol
LOGJE
sv. Primož in Felicijan
MIJA
sv. Hilarij
PERATI
sv. Peter in Pavel
PODBELA
sv. Helena
SEDLO
sv. Križ
sv. Križ
STOL
sv. Marjeta
STARO SELO
sv. Lenart
SUŽID
sv. Trije kralji
SVINO
sv. Andrej


KOJSKO
Marijino vnebovzetje
sv. Križ
CEROVO
sv. Nikolaj, škof
DOLENJE CEROVO
sv. Lenart

PODSABOTIN
sv. Nikolaj, škof
PODSENICA
sv. Lovrenc


KOMEN
sv. Jurij, mučenec
BRESTOVICA
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
GORJANSKO
sv. Andrej, apostol
GORNJA BRESTOVICA
sv. Anastazija
IVANJI GRAD
Najdenje sv. Križa
OBRŠLJAN
Devica Marija
SVETO
sv. Tilen
ŠKRBINA
sv. Anton, puščavnik, opat
VOLJČJI GRAD
sv. Janez Krstnik


KOPER - STOLNA ŽUPNIJA MARIJINEGA VNEBOVZETJA
Marijino vnebovzetje
Gospodovo oznanjenje
Marija Priprošnjica
sv. Ana
sv. Bass
sv. Blaž
sv. Jakob
sv. Just
sv. Karmelska Mati Božja (krstilnica)
sv. Križ
sv. Marta
sv. Miklavž
sv. Tomaž
sv. Trojica
Vsi sveti
BOŠAMARIN
sv. Hieronim


KOPER - SV. MARKO
sv. Marko
SEMEDELA
sv. Mati Božja od zdravja


KORTE
sv. Anton, puščavnik, opat
sv. Jožef
ČEDLJE
Karmelska Mati Božja
MALIJA
Karmelska Mati Božja


KOSTANJEVICA NA KRASU (VIKARIAT)
sv. Martina
pokopališka kapela
LIPA
sv. Mihael
SELA
Marijino vnebovzetje
VOJŠČICA
sv. Vid, mučenec
TEMNICA
sv. Peter, apostol


KOŠANA
sv. Štefan, papež, mučenec
BUJE
sv. Florijan
ČEPNO
sv. Trojica
GORNJA KOŠANA
Obiskanje Device Marije
KAL
sv. Jernej
NEVERKE
sv. Anton Puščavnik
NOVA SUŠICA
sv. Ana
OSTROŽNO BRDO
sv. Anton Padovanski
STARA SUŠICA
sv. Janez Krstnik
SUHORJE
sv. Nikolaj, škof
VOLČE
sv. Peter


KRKAVČE
sv. Mihael, nadangel
sv. Štefan
KOŠTABONA
sv. Kozma in Damijan, mučenca
bl. Elio
sv. Andrej
NOVA VAS
Rožnovenska Mati Božja
PADNA
sv. Blaž
sv. Saba
PETER V RAVNU
sv. Duh
PUČE
Karmelska Mati Božja
SVETI PETER
sv. Peter


KROMBERK
Devica Marija, tolažnica žalostnih
sv. Trojica
LOKE
sv. Marija Magdalena


LEDINE
sv. Jakob st., apostol
LEDINSKE KRNICE
sv. Ahacij
VRSNIK
sv. Tomaž


LEVPA
sv. Štefan, mučenec
KAL NAD KANALOM
sv. Jurij, mučenec
KOPRIVIŠČE
sv. TomažLOKAVEC
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
stara cerkev
ČAVEN
sv. Urban


LOKEV
sv. Mihael, nadangel
pokopališče


LUCIJA
sv. Lucija, mučenka


MAREZIGE
sv. Križ
BORŠT
sv. Rok
GLEM
Devica Marija Vnebovzeta
LABOR
sv. Martin
LOPAR
sv. Ruf
POPETRE
sv. Andrej
ROJCI
sv. Ivan
ŠKRLJEVEC
sv. Nazarij (Lazar)
TRSEK
sv. Brigita Švedska
TRUŠKE
sv. Kancijan, mučenec
VAGANEL
Devica Marija Pomočnica kristjanov


MATENJA VAS
sv. Janez Krstnik
OREHEK PRI POSTOJNI
sv. Florijan, mučenec
sv. Lovrenc
RAKITNIK
Marijina zaroka


MIREN
sv. Jurij, mučenec
OREHOVLJE
sv. Avguštin
MIRENSKI GRAD
Žalostna Mati Božja


MOST NA SOČI
sv. Lucija, mučenka
sv. Maver
DOLENJA TREBUŠA
sv. Jakob st., apostol
GORENJA TREBUŠA
sv. Frančišek Ksaverij
GRAHOVO OB BAČI
sv. Ana
IDRIJA PRI BAČI
sv. Janez Krstnik

KNEŽA
sv. Jurij
LOGARŠČE
sv. Lucija
LOJE
sv. Peter in Pavel
LOM
sv. Primož in Felicijan, mučenca

PODMELEC
Marija vnebovzeta
ROČE
sv. Janez, evangelist
SELA NAD PODOMELCEM
Devica Marija rešiteljica kristjanov
TEMELJANE
Marijino rojstvo


NOVA GORICA - KAPELA
Gospodovo oznanjenje
KOSTANJEVICA
Marijino oznanjenje


NOVA GORICA – KRISTUS ODREŠENIK
Kristus Odrešenik
Na Partizanski ulici


OPATJE SELO
sv. Andrej, apostol
NOVA VAS
sv. Silvester


OSEK
sv. Martin, škof
VITOVLE
sv. Lucija
sv. Peter
Marijino Vnebovzetje


OTLICA
Angeli varuhi
PREDMEJA
sv. Družina


PIRAN
sv. Jurij, mučenec
krstilnica - sv. Janez Krstnik
sv. Marija od zdravja
sv. Štefan
sv. Peter
sv. Rok
Marija Snežna
Marija Tolažnica
sv. Mohor in Fortunat
minoritski samostan - sv. Frančišek Asiški


PIVKA
sv. Peter
GRADEV
sv. Trojica
PETELINJE
sv. Jernej
RADOHOVA VAS
sv. Lavrencij
SLOVENSKA VAS
sv. Andrej


PLANINA
sv. Kancijan, mučenec
sv. Pavel
DOLENJE
sv. Marjeta
ŠMARJE NA VIPAVSKEM
Marijino ime
GABERJE (KURACIJA)
sv. Martin, škofPODBRDO
sv. Miklavž, škof
NAČA NAD PODBRDOM
sv. Lenart
RUT
sv. Lambert, opat


PODGRAD
sv. Ciril in Metod, slovanska ap.
sv. Jakob
RAČICE
sv. Rok
SABONJE
sv. Martin
STAROD
sv. Jožef
sv. Pavel


PODGRAJE
Karmelska Mati Božja
Lurška Mati Božja
Karmelska Mati Božja
FABCI
sv. Fabijan in Sebastjan
KUTEŽEVO
sv. Jožef
TRPČANE
sv. Anton Padovanski
ZABIČE
sv. Janez Krstnik
Žalostna Mati Božja


PODKRAJ
sv. Marjeta
sv. Duh


PODNANOS
sv. Vid, mučenec
LOZICE
sv. Frančišek Ksaver
Božji Grob
sv. Frančišek

NANOS
sv. Miklavž
sv. Hieronim
OTOŠČE
sv. Marija Magdalena

PASJI REP
sv. Trojica
PODBRJE
sv. Kozma in Damijan
PODRAGA
sv. Mohor in Fortunat, mučenca
sv. Urban


PORTOROŽ
Devica Marija Rožnovenska


POSTOJNA
sv. Štefan
sv. Lazar
MALI OTOK
sv. Elizabeta
STARA VAS
sv. Anton Padovanski
VELIKI OTOK
sv. Katarina
sv. Andrej
ZAGON
sv. Notburga
ZALOG
sv. Danijel


PREDLOKA
sv. Janez Krstnik
BEZOVICA
sv. Apolonija
ČRNI KAL
sv. Lovrenc
ČRNOTIČI
sv. Pavel
DOL
sv. Janez Evangelist
GABROVICA
sv. Miklavž
GRADIŠČE
Marija Snežna

HRASTOVLJE
sv. Trojica
sv. Marko
LOKA
sv. Cecilija
OSP
sv. Peter

PODGORJE
sv. Saba, opat

PODPEČ
sv. Helena
RAKITOVEC
sv. Jakob
ROŽAR
sv. Jurij
SLOPE
sv. Križ
SOCERB
sv. Vid

STEPANI
sv. Jakob
VZORČEK
Vnebovzetje Device Marije
ZANIGRAD
sv. Štefan
ZAZID
sv. Martin


PRVAČINA
sv. Andrej, apostol
pokopališče - sv. Križ


RENČE
sv. Mohor in Fortunat, mučenca


SEČOVLJE
sv. Martin, škof
SEČA
sv. Jernej
PARECAG
sv. Križ


SENOŽEČE
sv. Jernej, apostol
DOLENJA VAS
Žalostna Mati Božja
GABRČE
sv. Anton Padovanski
GRIŽE
sv. Martin
LAŽE
sv. Urh
MAHNIČI
sv. Kancijan in sv. Anton puščavnik
POTOČE
sv. Jurij
RAZGURI
sv. Ana
SENADOLE
sv. Duh
ŠTJAK
sv. Jakob st., apostol
STOMAŽ
sv. Stomaž
ŠTORJE
sv. Janez Krstnik

TABOR
sv. Katarina Aleksandrijska
VRABČE
Gospodovo darovanje - svečnica


SEŽANA
sv. Martin iz Toursa
GURA
Marija Vnebovzeta
MERČE
sv. Andrej

POVIR
sv. Peter
sv. Jakob

ŠMARJE
sv. Marija


SLAVINA
Marija vnebovzeta
KOŽE
sv. Marjeta
SELCE
sv. Križ
ŽEJE
sv. Jurij


SOČERGA
sv. Just in sv. Evfemija
sv. Kvirin
GRAČIŠČE
sv. Nikolaj

GRADIN
sv. Križ
sv. Martin, škof
KUBED
sv. Florijan, mučenec
sv. Mihael

MOVRAŽ
Marijino vnebovzetje

PREGARA
Karmelska mati božja
SMOKVICA
sv. Marija Magdalena

TOPOLOVEC
sv. Trojica
TREBEŠE
sv. Martin
TOPOLOVEC (KAPLANIJA)
sv. Zenon


SOLKAN
sv. Štefan


SAMOSTAN NA SVETI GORI
Romarska cerkev / bazilika Svetogorska Mati Božja
samostanska kapela


SPODNJA IDRIJA
Marijino vnebovzetje
IDRIJSKE KRNICE
sv. Florijan


STRUNJAN
Marijino prikazanje


STUDENO
sv. Jakob st., apostol
BELSKO
sv. Just
GORENJE
sv. Lenart
PREDJAMA
Žalostna Mati Božja
STRMCA
Marija Snežna
SVETI LOVRENC
sv. Lovrenc


SVETI ANTON
sv. Anton


ŠEBRELJE
sv. Jurij, mučenec
sv. Janez Krstnik


ŠEMPAS
sv. Silvester
OZELJAN
sv. Jakob starejši
ŠMIHEL
sv. Mihael


ŠEMPETER
sv. Peter, apostol


ŠENTVIŠKA GORA
sv. Vid, mučenec
PEČINE
sv. Mohor in Fortunat, mučenca

POLICE
Marijino rojstvo
PONIKVE
Marijino obiskanje
sv. Ana


ŠKOFIJE
Srce Jezusovo
PLAVJE
sv. Lucija
ZGORNJE ŠKOFIJE
Kristus Kralj


ŠLOVRENC
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
GRADNO
sv. Jurij, mučenec
GLUHO VRHOVLJE
sv. Andrej

HRUŠEVJE
sv. Marjeta
KOŽBANA
sv. Jurij, mučenec

KRASNO
sv. Marija Magdalena
NEBLO
sv. Nikolaj
NOZNO
sv. Peter in Pavel
SENIK
sv. Marija MagdalenaŠMARJE PRI KOPRU

Brezmadežna Devica Marija
GAŽON
sv. Peter in Pavel
POMJAN
sv. Jurij, mučenec


ŠMIHEL
sv. Mihael, nadangel
MALA PRSITAVA
Lurška Mati Božja
NARIN
sv. Jakob


ŠTANJEL
sv. Danijel, prerok
BRANICA
sv. Katarina

HRUŠEVICA
sv. Jožef
KOBDILJ
sv. Gregor Veliki
KOBJEGLAVA
sv. Mihael, nadangel


ŠTURJE
sv. Jurij, mučenec
šolske sestre
FUŽINE
sv. Anton Padovanski
ŽAPUŽE
sv. Martin


TOLMIN
Marijino vnebovzetje
sv. Urh
JAVORCA
sv. Duh
KAMNO
Sveta Trojica

LJUBINJ
sv. Mihael
VOLARJE
sv. Briksij
ZATOLMIN
sv. Peter
ŽABČE
sv. Marko


TOMAJ
sv. Peter in Pavel, apostola
sv. Peter in Pavel, apostola
Marija Devica
AVBER
sv. Nikolaj, škof

KAZLJE
sv. Lovrenc
KRIŽ
sv. Križ
ŠEPULJE
sv. Anton Puščavnik
UTOVLJE
sv. Just


TRNJE
sv. Trojica
JURIŠČE
sv. Jurij
KLENIK
sv. Lenart
PALČJE
sv. Nikolaj


VIPAVA
sv. Štefan
sv. Jožef
GRADIŠČE
sv. Križ
LOG PRI VIPAVI
Marija Tolažnica žalostnih
SLAP
sv. Matija, apostolVIPAVSKI KRIŽ
Povišanje sv. Križa
sv. Frančišek Asiški
DOBRAVLJE
sv. Peter
STOMAŽ
sv. Tomaž, apostol
VELIKE ŽABLJE
sv. Florijan, mučenec


VOGRSKO
sv. Just


VOLČE
sv. Lenart, opat
MENGORE
Ime Marijino
SELA PRI VOLČAH
sv. Marija Magdalena
VOLČANSKI RUTI
sv. Florijan
VOLČE
sv. Danijel


VREME
Marija vnebovzeta
BARKA
sv. Kancijan
FAMLJE
sv. Tomaž
GORNJE VREME
sv. Jošt
PODGRAD
sv. Janez Krstnik

ŠKAFLJE
sv. Križ
VATOVLJE
sv. Jurij, mučenec
VREMSKI BRITOF
sv. Lovrenc


VRHPOLJE
sv. Primož in Felicijan, mučenca
Povišanje sv. Križa


VRTOJBA
Srce Jezusovo


ZAGORJE
sv. Helena, cesarica
sv. Pavel
DRSKOVČE
Žalostna Mati Božja
PARJE
sv. Just
RATEČEVO BRDO
Marija Pomočnica
ŠILENTABOR
sv. MartinŠKOFIJA NOVO MESTO


ADLEŠIČI
sv. Nikolaj, škof
TRIBUČE
sv. Janez Krstnik
VELIKA PLEŠIVICA
sv. Marija Magdalena
DOLENJCI
Devica Marija Pomočnica


AJDOVEC
Presveta Trojica
SELA
sv. Miklavž, škof


AMBRUS
sv. Jernej, apostol
BREZOV DOL
Marijino Brezmadežno srce
KAL
sv. Lucija, mučenka
KAMNI VRH
sv. Peter, apostol
VIŠNJE
sv. Filip in Jakob, apostola


BANJA LOKA
sv. Jakob st., apostol
AJBEL
Božji Odrešenik
BOROVEC
sv. Mihael, nadangel
DOLNJA BRIGA
sv. Valentin, mučenec
GORA PRI RAVNAH
Žalostna Mati Božja
PODSTENE
sv. Duh
RAVNE
Ime Jezusovo
ROŽNI DOL
sv. Kozma in Damijan, mučenca


BELA CERKEV
sv. Andrej, apostol
DRAGA sv. Helena
DOLENJE KRONOVO
sv. Miklavž, škof
MALI VINJI VRH
sv. Janez Krstnik
TOMAŽJA VAS
sv. Štefan, mučenec


BOŠTANJ
Povišanje sv. Križa
sv. Miklavž, ruševine
LOG
Povišanje Sv. Križa
LUKOVEC
sv. Marija Magdalena
KOMPOLJE
sv. Mihael, nadangel
ŠMARČINA
Marija Pomočnica
TOPOLOVEC
Marijino vnebovzetje
VRH NAD BOŠTANJEM
sv. Ana


BRUSNICE
Povišanje sv. Križa
GABRJE
sv. Janez Krstnik
VELIKE BRUSNICE
sv. Družina


BUČKA
sv. Matija, apostol
sv. Martin, škof
DOLENJE RADULJE
sv. Mihael, nadangel
MOČVIRJE
sv. Jurij, mučenec


CERKLJE OB KRKI
sv. Marko, evangelist
ČREŠNJICA
Srce Jezusovo
DOLENJE STOPICE
Brezmadežna Devica Marija
KRŠKA VAS
sv. Mohorj in Fortunat, mučenca


ČATEŽ - ZAPLAZ
sv. Mihael, nadangel
OKROG
sv. Urh, škof
TREBANJSKI VRH
sv. Jernej, apostol
ZAPLAZ
Marijino vnebovzetje


ČATEŽ OB SAVI
sv. Jurij, mučenec
sv. Vid, mučenec
CERINA
sv. Mihael, nadangel
MRZLAVA VAS
sv. Duh
SOBENJA VAS
Žalostna Mati Božja
STANKOVO
sv. Peter, apostol
VELIKI MALENCI
sv. Martin, škof


ČRMOŠNJICE
Marija vnebovzeta
BLATNIK
sv. Križ
BREZJE
sv. Florijan, mučenec
KOMARNA VAS
Devica Marija Kraljica vseh svetnikov
NOVA GORA
sv. Mihael, nadangel
NOVI TABOR
sv. Križa v Novem Taboru
RIBNIK
sv. Jožef
SREDNJA VAS
sv. Filip in Jakob, apostola
TOPLI VRH
sv. Peter in Pavel, apostola
VIMOL
sv. Ana


ČRNOMELJ
sv. Peter, apostol
sv. Sebastijan, mučenec
sv. Duh
Žalostna Mati Božja v župnišču
BUTORAJ
sv. Marko, evangelist
DESINEC
sv. Mihael, nadangel
DOBLIČE
sv. Janez, evangelist
DOBLIČKA GORA
sv. Vid, mučenec
JELŠEVNIK
Lurška Mati Božja
NAKLO
sv. Jakob st., apostol
OTOVEC
sv. Jernej, apostol
PETROVA VAS
sv. Janez Krstnik
RODINE
Marija Pomočnica
ROŽANEC
sv. Jurij, mučenec
ROŽIČ VRH
sv. Rok, spokornik
STRAŽNJI VRH
sv. Miklavž, škof
TUŠEV DOL
sv. Marija Magdalena
Lurška Mati Božja
pokopališka kapela
VOJNA VAS
Marijino rojstvo


DOBRNIČ
sv. Jurij, mučenec
DOBRAVA
Mati Boža
DOLENJE SELCE
sv. Anton Puščavnik
KNEŽJA VAS
sv. Neža
KORTE
sv. Peter
LISEC
sv. Križ
ŠAHOVEC
sv. Duh
ŠMAVER
sv. Ana
sv. Mavricij


DOLE PRI LITIJI
Marija vnebovzeta
DOBOVICA
sv. Katarina, mučenka
GORENJE JELENJE
sv. Janez in Pavel, mučenca
PRELESJE
sv. Lovrenc, mučenec
VELIKA GOBA
sv. Mihael, nadangel


DRAGATUŠ
sv. Janez Krstnik
BELČJI VRH
sv. Helena, kraljica
DRAGOVANJA VAS
sv. Ožbolt, mučenec
GOLEK
sv. Anton Puščavnik
OBRH
sv. Lovrenc, mučenec
PUSTI GRADEC
Vsi svetniki
TANČA GORA
sv. Ana
sv. Tomaž, apostol
VELIKI NERAJC
sv. Družina
ZAPUDJE
sv. Peter, apostol


FARA PRI KOČEVJU
Marija vnebovzeta
KLANEC
sv. Štefan, mučenec
KOSTEL
sv. Trije Kralji
KRKOVO
sv. Lenart, opat
PIRČE
Marija, Mati dobrega sveta
SLAVSKI LAZ
Presveta Trojica
VRH
sv. Miklavž, škof


HINJE
Gospodovo oznanjenje Mariji
DOLNJA TOPLA REBER
sv. Vid, mučenec
GORNJA TOPLA REBER
sv. Matija, apostol
KUKOVO
sv. Anton Padovanski
LOPATA
sv. Neža
POLOM
sv. Mihael, nadangel
PREVOLE
sv. Križ
RATNJE
sv. Primož in Felicijan, mučenca
SEČ
sv. Neža
SELA
sv. Jurij, mučenec
SMUKA
sv. Rok
VISEJEC
Marija Pomagaj
VELIKO LIPJE
sv. Martin, škof
VRBOVEC
Marija Snežna
VRH PRI HINJAH
sv. Tomaž, apostol
ŽVIRČE
sv. Maksimilijan Kolbe, mučenec


KOČEVJE
sv. Jernej, apostol
Devica Marija v Marijinem domu
sv. Frančišek Ksaverij
sv. Križ na pokopališču
CVIŠLJERJI
sv. Janez Krstnik
ČRNI POTOK
sv. Trije kralji
DOLGA VAS
Presveto Ime Jezusovo
GOLOBINJEK
sv. Florijan
GRADEC
Sveti Križ
HRIB
sv. Ana
sv. Martin, škof
KLINJA VAS
sv. Marija Magdalena
KOPRIVNIK
sv. Ana
sv. Jakob st., apostol
KUMROVA GORA
Presveto Ime Jezusovo
KUMROVA VAS
Presveta Kri Jezusova
LAZE
sv. Jožef
LIVOD
Vsi svetniki
MAČKOVEC
Presvete rane Kristusove
ONEK
sv. Kozm in Damijan
PODSTENE
sv. Frančišek Serafinski
RAJHENAV
sv. Marija Magdalena
sv. Elija
ROGATI HRIB
sv. Urh, škof
SREDNJA BUKOVA GORA
sv. Peter, apostol
STARO BREZJE
Vnebovzetje Device Marije
STAROLOŠKI GRIČ
sv. Urh, škof
SVETLI POTOK
Vnebovzetje Device Marije
ŠALKA VAS
sv. Rok, spokornik
TANČI HRIB
sv. Marjeta
TRATA
Sveto Rešnje Telo
ZAJČJE POLJE
sv. Valentin in Andrej
ŽELJNE
sv. Lovrenc, mučenec


KOČEVSKA REKA
sv. Janez Krstnik
sv. Andrej
sv. Frančišek Ksaverij
GORA
sv. Lenart, opat
GOTENICA
sv. Ožbolt, kralj
sv. Marjeta, mučenka
HANDLERJI
Lurška Mati Boža
Presveto Srce Jezusovo
KOČE
Devica Marija
MLAKA
sv. Rok
MOKRI POTOK
sv. Ana
MORAVA
Presveta Trojica
NOVE LAZE
sv. Jurij, mučenec
PREŽA
sv. Jožef
ŠKRILJE
sv. Križ
ŠTALCERJI
sv. Anton Puščavnik
ZDIVOVO
Žalostna Mati Božja


KOSTANJEVICA NA KRKI
sv. Jakob st., apostol
nekdanja samostanska cerkev
sv. Miklavž
sv. Ana v starem župnišču
ČRNEČA VAS
sv. Mohor in Fortunat
GORJANCI
Žalostna Mati božja
MALE VODENICE
Marija Tolažnica
OREHOVEC
Rožnovenska kraljica
OŠTRC
sv. Marija Magdalena
RŽIŠČE
sv. Marija Magdalena
SLINOVICE
Mati dobrega sveta


KRKA
sv. Kozma in Damijan, mučenca
LAZE
sv. Valentin in Ignacij
LEŠČEVJE
sv. Janez Krstnik
LUČARJEV KAL
Marija
MALO KORINJE
sv. Jurij, mučenec
MULJAVA
Devica Marija vnebovzeta
SUŠICA
sv. Štefan, mučenec
VELIKE LESE
sv. Jakob, apostol
VRHE
sv. Duh


KRŠKO
sv. Janez, evangelist
sv. Duh
sv. Križ na pokopališču
sv. Rozalija
GORA PRI KRŠKEM
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
TRŠKA GORA
sv. Jožef


LESKOVEC PRI KRŠKEM
Žalostna Mati Božja
sv. Ane v Leskovcu
Mati Božja
DRNOVO
sv. Janez Krstnik
GORICA
sv. Pavel, apostol
NEMŠKA VAS
sv. Štefan, mučenec
SENUŠE
sv. Lucija, mučenka
STRAŽA
sv. Valentin, mučenec
VELIKA VAS
sv. Martin, škof
VELIKI PODLOG
sv. Miklavž, škof
VIHRE
sv. Urh, škof


METLIKA

Grkokatoliška
sv. Nikolaj, škof
sv. Martin, škof
sv. Rok, spokornik, na pokopališču
BOŽAKOVO
sv. Marija Magdalena
DRAŠICE
sv. Peter
GABROVEC
sv. Urban, papež, mučenec
GORNJA LOKOVCA
sv. Janez Krstnik
KAMENIVI
Lurška Mati božja
RADOVIČE
Karmelska Mati božja
ROSALNICE - TRI FARE
Lurška Devica Marija
Glej človek
Žalostna Mati božje
SLAMNA VAS
Povišanje sv. Križa
TRNOVEC
sv. Anton Padovanski, duhovnik
VIDOŠIČE
sv. Ana


MIRNA
sv. Janez Krstnik
sv. Helena, cesarica, na pokopališču
DEBENEC
sv. Ana
ŠEVNICA
Naša ljuba Gospa - Ime Marijino
ŽUNOVEC
sv. Peter, apostol


MIRNA PEČ
sv. Kancijan in tovariši, mučenci
sv. Križ na pokopališču
DOLENJI GLOBODOL
sv. Marija Magdalena
DOLENJI PODBORŠT
sv. Pavel, apostol
GOLOBINJEK
sv. Uršula, mučenka
GORNJE KAMENJE
sv. Duh
GORENJE KARTELJEVO
sv. Primož in Felicijan, mučenca
HMELJČIČ
Devica Marija Vnebovzeta
MALI VRH
sv. Matej, apostol
ŠENTJURIJ
sv. Jurij


MOKRONOG
sv. Egidij, opat
BELI GRIČ
Povišanje sv. Križa
GORENJE LAKNICE
sv. Jošt, opat
HRASTOVCA
sv. Rok
MARTINJA VAS
sv. Miklavž, škof
SLEPŠEK
sv. Martin, škof
ŠEGINKE
sv. Florijan, mučenec
VRH
Marijino vnebovzetje
ŽALOSTNA GORA
Žalostna Mati Božja
sv. Križ


MOZELJ
sv. Lenart, opat
Presveta Kri Jezusova
KAČJI POTOK
sv. Štefan
KOČARJI
sv. Ambrož
RAJNDOL
Presveta Trojica
sv. Angeli varuhi
SUHI POTOK
sv. Andrej, apostol
VERDRENG
sv. Janez Krstnik
Devica Marija
ZGORNJI POKŠTAJN
Devica Marija Pomočnica


NOVO MESTO - KAPITELJ
sv. Nikolaj, škof
samostanska
LOČNA
Žalostna Mati Božja na pokopališču


NOVO MESTO - SV. JANEZ
sv. Janez Evangelist
GORENJE KAMENICE
Povišanje sv. Križa


NOVO MESTO - SV. LENART
sv. Lenart, opat
GOTNA VAS
sv. Lenart, opat
GRABEN
sv. Ana
POTOV VRH
sv. Trojica
SMOLEJNA VAS
Marija Vnebovzeta
VELIKI SLATNIK
Žalostna Mati Božje


NOVO MESTO - ŠMIHEL
sv. Mihael, nadangel
sv. Jožef v Domu ostarelih občanov
Devica Marija Kraljica sv. rožnega venca na pokopališču
CEROVEC
sv. Florijan, mučenec
LJUBNO
sv. Vid, mučenec
STRANSKA VAS
sv. Miklavž, škof


OSILNICA
sv. Peter in Pavel, apostola
BOSLJEVA LOKA
sv. Vid
PAPEŽI
sv. Mihael, nadangel
PEŠČENEC
sv. Joahim in Ana
RIBJEK
sv. Egidij, opat
SPODNJI ČAČIČ
sv. Miklavž, škof
ŽURGE
sv. Duh


PODGRAD
Devica Marija, mati dobrega sveta
JURNA VAS
sv. Marjeta, mučenka
VINJA VAS
Marija Pomočnica


PODZEMELJ
sv. Martin, škof
DOBRAVICE
Devica Marija rožnega venca
GRIBLJE
sv. Vid, mučenec
KLOŠTER
Žalostna Mati božja
KRASINEC
sv. Anton Puščavnik
ZEMELJ
sv. Helena, kraljica


POLJANE - DOLENJSKE TOPLICE
sv. Andrej, apostol
GORICA
Marija Pomočnica kristjanov
MALI RIGELJ
sv. Uršula, mučenka
NOVA GORA
sv. Mihael, nadangel
PODSTENICE
sv. Urh, škof


PREČNA
sv. Anton Padovanski, redovnik
STRAŽA
Marija vnebovzeta
ZALOG
sv. Martin, škof


PRELOKA
Presveta Trojica
GRDUNI
Rožnovenska Mati Božja
ZILJE
sv. Anton Padovanski
ŽUNIČI
sv. Miklavž, škof


RADOVICA
Marija vnebovzeta
BOJANJA VAS
sv. Marjet, mučenka
BOLDRAŽ
sv. Neža, mučenka
KRAŠNJI VRH
Presveta Trojica


RAKA
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
KORITNICA
sv. Peter, apostol
PODULCE
sv. Marjeta, mučenka
RAVNO
sv. Lenart, opat
VRH
sv. Neža, mučenka


SELA PRI ŠUMBERKU
sv. Janez Krstnik
ARČELCI
sv. Marije Magdalene v Arčelci
ŠUMBERK
sv. Katarine, mučenke, na Šumberku


SEMIČ
sv. Štefan, mučenec
sv. Elija, prerok
BREZOVA REBER
sv. Katarina, mučenka
GABER
sv. Primož in Felicijan, mučenec
GORENCI
sv. Jožef
GRADNIK
sv. Miklavž, škof
KAL
sv. Lenart, opat
KLEČ
sv. Anton Puščavnik
KRVAVČJI VRH
sv. Florijan, mučenec
MIRNA GORA
sv. Frančišek Ksaverij
NESTOPLJA VAS
sv. Rok, spokornik
PLANINA
Rožnovenska Mati Božja
PONIKVE
Presveta Trojica
ROŽNI DOL
sv. Marija Magdalena
SELA
sv. Duh
SMUK
sv. Lovrenc, mučenec
SREDGORA
sv. Marija Magdalena
ŠTREKLEJEC
Marijino Vnebovzetje
TOPLIČICA
sv. Martin
VAVPČA VAS
sv. Mihael, nadangel
VINJI VRH
Presveta Trojica
VRČICE
Marijino rojstvo


SINJI VRH
sv. Janez, evangelist
sv. Janez Krstnik na pokopališču
DALNJE NJIVE
sv. Marko, evangelist
ŠPEHARJI
Presveta Trojica


SOTESKA
sv. Erazem, škof, mučenec


STARA CERKEV
Marija vnebovzeta
sv. Marjeta, mučenka
BELI KAMEN
sv. Ana
GORENJE
sv. Jožef
GORNJE LOŽINE
sv. Peter in Pavel, apostola
KLEČE
sv. Andrej, apostol
KOBLARJI
sv. Štefan in Anton Padovanski
MALA GORA
sv. Miklavž, škof
MLAKA
sv. Filip in Jakob, apostola
PUGLED
sv. Peter in Pavel, apostola
SLOVENSKA VAS
Devica Marija dobrega sveta
STARI BREG
sv. Uršula
STARI LOG
Devica Marija Pomočnica
TRNOVEC
Devica Marija


STARI TRG OB KOLPI
sv. Jožef
sv. Andrej, apostol - Kalvarija
DOL PRI PREDGRADU
sv. Jurij, mučenec
GORENJI RADENCI
sv. Marija Magdalena
KOVAČA VAS
sv. Anton Padovanski
LAZI PRI PREDGRADU
sv. Vid
PREGRAD
sv. Fabijan in Boštjan, mučenca
ZAGOZDAC
Marijino vnebovzetje


STOPIČE
Devica Marija, tolažnica žalostnih
BREZOVICA
sv. Peter in Pavel
ČRMOŠNJICE
sv. Marija Magdalena
DOLŽ
sv. Kozma in Damijan, mučenca
GORNJA TEŽKA VODA
sv. Urban, papež
HRUŠICA
sv. Jakob st., apostol
MALI OREHEK
sv. Andrej, apostol
PANGRČ GRM
sv. Miklavž, škof
ŠENTJOŠT
sv. Jošt, opat
ZAJČJI VRH
sv. Matija, apostol
VELIKI CEROVEC
sv. Primož in Felicijan, mučenca


STUDENEC
Marijino brezmadežno spočetje
sv. Primož in Felicijan, mučenca
IGRIŠČE
Mati Božja
ROVIŠČE
sv. Urh


SUHOR
sv. Jožef
BERIČA VAS
sv. Jakob, apostol
BUŠINJA VAS
sv. Marko, evangelist
JUGORJE
sv. Vid, mučenec


SV. DUH - VELIKI TRN
Sveti Duh
ČREŠNJICE
sv. Križ
DALCE
sv. Andrej, apostol
GORNJA LEPA VAS
sv. Primož in Felicijan, mučenca
RAVNE
sv. Vid, mučenec


SV. KRIŽ - GABROVKA
Povišanje sv. Križa
BREZOVO
sv. Miklavž, škof
GARBRSKA GORA
Marijino vnebovzetje
JAVORJE
sv. Jernej, apostol
MORAVČE
sv. Mohor, mučenec
PODPEČ
sv. Pavel
TIHABOJ
sv. Marko, evangelist
VODICE
sv. Neža, mučenka


SV. KRIŽ - PODBOČJE
Sveti Križ
BUŠEČA VAS
Žalostna Mati Boža
FRLUGA
sv. Katarina
GRADEC
sv. Miklavž, škof
MALO MRAŠEVO
Lurška Mati Božja
VELIKO MRAŠEVO
sv. Peter in Pavel, apostola


ŠENTJANŽ
sv. Janez Krstnik
Mati Božja na pokopališču
BUDNA VAS
sv. Miklavž, škof
KAL
sv. Martin, škof
KAMENICA
sv. Marjeta, mučenka
LESKOVEC
Žalostna Mati Božja
OSREDEK
sv. Primož in Felicijan, mučenca


ŠENTJERNEJ
sv. Jernej, apostol
sv. Jožef
ČADRAŽE
sv. Urh, škof
DOLENJA STARA VAS
sv. Frančišek Ksaverij, duhovnik
GORENJE GRADIŠČE
sv. Kozma in Damijan, mučenca
GORENJE MOKRO POLJE
sv. Vid, mučenec
GORENJA STARA VAS
sv. Tomaž, apostol
GORENJE VRHPOLJE
sv. Urban, papež
GORJANCI
sv. Miklavž, škof
GROBLJAH
sv. Martin, škof
JAVOROVCI
sv. Ožbolt
LEDEČA VAS
sv. Ana
OREHOVICA
sv. Jurij, mučenec
PLETERJE
Presveta Trojica
sv. Križ
POLHOVICA
sv. Žig (Sigismund)
PRISTAVICA
sv. Jožef
RAKOVNIK
Lurška Mati božja
ŠMARJE
Marijino rojsto
TOLSTI VRH
sv. Rok
TRDINOV VRH
sv. Jera


ŠENTLOVRENC
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
DOLGA NJIVA
Povišanjea sv. Križa
KORENITKA
sv. Ana
MARTINJA VAS
sv. Marija Magdalena
STEHANJA VAS
Povišanjaesv. Križa
VELIKA LOKA
sv. Jakob st., apostol


ŠENTRUPERT
sv. Rupert, škof
sv. Križ na pokopališču
CIRNIK
sv. Križ
JESENICE
sv. Kancijan, mučenec
OKROG
sv. Barbara, mučenka
VESELA GORA
sv. Frančišek Ksaverij, redovnik
Žalostna Mati Božja na Križevem potu
VIHER
sv. Duh
ZALOKA
sv. Neža, mučenka


ŠKOCJAN PRI NOVEM MESTU
sv. Kancijan in tovariši, mučenci
DOBRUŠKA VAS
Brezmadežna
DOLNJA STARA VAS
Presveta Trojica
DRUŠČE
sv. Barbara, mučenka
GORIŠKA VAS
sv. Mohor in Fortunat, mučenca
GORNJE DOLE
sv. Križ
GRMOVLJE
sv. Jurij, mučenec
OSREČJE
Marija Pomočnica
OTOK
sv. Miklavž, škof
STOPNO
Kraljica presvetega rožnega venca
TELČE
sv. Jakob st., apostol
VELIKE POLJANE;
sv. Tomaž
ZLOGANJE
Marijino obiskanje


ŠMARJETA
sv. Marjeta, mučenka
CEROVEC
sv. Jakob st., apostol
SELA PRI ZBURAH
sv. Lenart, opat
SLAPE
Karmelska Mati Božja
VINICA
sv. Martin, škof
VINIVRH
sv. Jožef
TOPLICE
sv. Štefan, mučenec
ŽALOVIČE
sv. Urh, škof


ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU
sv. Mihael, nadangel
PLEŠIVCA
sv Katarina, mučenka
VRH PRI KRIŽU NAD POLJANAMI
sv. Marjeta, mučenka


ŠT. PETER - OTOČEC
sv. Peter, apostol
GRČEVJE
sv. Jurij, mučenec
MAČKOVEC
sv. Janez Krstnik
TRŠKA GORA
Marijino rojstvo
ŽDINJA VAS
sv. Jakob st., apostol


TOPLICE
sv. Ana
Žalostna Mati Božja na pokopališču
CEROVEC
Presveta Trojica
GORENJi SUŠICI
sv. Rok
LAZI
sv. Matija, apostol
LOŠKA VAS
sv. Martin, škof
MENIŠKA VAS
sv. Anton Padovanski
PLEŠ
kapela
PODTURN
sv. Miklavž, škof
URŠNA SELA
sv. Križ


TREBELNO
Sveti Križ
BLEČJI VRH
sv. Anton Padovanski
CEROVEC
sv. Urh, škof
GORNJI MOKRONOG
sv. Peter, apostol
ŠTATENBERK
sv. Martin, škof
TREBELNO
sv. Rozalija, devica


TREBNJE
Marija vnebovzeta
sv. Frančišek Asiški
v samostanu ŠS Sv. Rešnje telo in kri
BREZA
sv. Janez Krstnik
DEČJA VAS
sv. Mihael, nadangel
GRADIŠČE NAD VRHPEČJO
sv. Ana
sv. Jožef
GRM
sv. Marjeta, mučenka
JEZERO
sv. Peter, apostol
LUKOVEK
sv. Jurij, mučenec
RAČJE SELO
sv. Florijan, mučenec
ŠKOVEC
sv. Jedrt, devica
ŠTEFAN
sv. Štefan, mučenec
VINIGORICA
Žalostna Mati Božja
VRHTREBNJE
sv. Jakob st., apostol


TRŽIŠČE
Presveta Trojica
Marijino vnebovzetje
sv. Jurij, mučenec
PAVLA VAS
sv. Jakob st., apostol
GABRIJELE
sv. Lenart, opat
KOVAČEV HRIB
Marija Pomočnica
SLANČJI VRH
sv. Urh, škof


VAVTA VAS
sv. Jakob st., apostol
DRGANJA SELA
Marij, Tolažnica žalostnih
GORENJA STRAŽA
sv. Tomaž, apostol


VELIKA DOLINA
Marija vnebovzeta
CIRNIK
sv. Križ
JESENICE NA DOLENJSKEM
sv. Marija Magdalena
MOKRICE
sv. Ana
PONIKVA
sv. Jakob, apostol


VELIKI GABER
sv. Urh, škof
BIČ
sv. Martin, škof
GOMBIŠČE
sv. Jernej, apostol
MALI GABER
sv. Mihael, nadangel
ŠENTJUR
sv. Jurij, mučenec
ŽUBINA
sv. Duh


VINICA
Povišanje sv. Križa
DAMELJ
sv. Mihael, nadangel
GORNJI SUHOR
sv. Fabijan in Boštjan, mučenca
HRAST
sv. Rok, spokornik
NOVA LIPA
sv. Duh
PODKLANEC
sv. Jožef
ŽEŽELJ
Ime Marijino


ZAGRADEC
Marija Brezmadežna
GABROVKA
sv. Primož in Felicijan, mučenca
KUŽELJEVEC
sv. Anton Padovanski
VALIČNA VAS
sv. Martin, škof
VALIŠKA GORA
sv. Jožef


ŽUŽEMBERK
sv. Mohor in Fortunat, mučenca
sv. Jakob, apostol
sv. Miklavž, škof
BUDGANJA VAS
Marija Snežna
DOLNJI KOT
sv. Anton Padovanski
DVOR
sv. Jurij, mučenec
GOLI VRH - CVIBELJ
sv. Lenart
GRADENEC
sv. Miklavž, škof
KOČEVSKA GORA
sv. Peter, apostol
LAŠČE
sv. Primož in Felicijan, mučenca
MAČKOVEC
sv. Janez Evangelist
REBER
sv. Marija Magdalena
STAVLEVA VAS
sv. Kancijan, mučenec
STRANSKA VAS
sv. Rok, spokornik
TREBČA VAS
sv. Ahacij, mučenec
VINKOV VRH
sv. Pavel, apostol
VRHOVO
sv. Križ


NADŠKOFIJA MARIBOR


BREZNO
sv. Marija Vnebovzeta


CIRKOVCE
sv. Marija Vnebovzeta
MIHOVCE
sv. Anton Padovanski
STAROŠINCE
sv. Marija Pomočnica
sv. Marija


ČADRAM - OPLOTNICA
sv. Janez Krstnik
KORITNO
sv. Miklavž
LAČNA GORA
sv. Mohor in Fortunat
MALAHORNA
sv. Barbara


ČREŠNJEVEC
sv. Mihael, nadangel
JEŠOVEC
sv. Trije kralji


ČRNA NA KOROŠKEM
sv. Ožbalt, kralj
PODPECA
sv. Helena


ČRNEČE
sv. Andrej in Jakob, apostola
DRAVOGRAD sv. Križ


DORNAVA
sv. Doroteja, mučenka


DRAVOGRAD
sv. Janez Evangelist
sv. Vid
SVETI BOŠTJAN
sv. Boštjan
sv. Rok
VIČ
sv. Lenart, Vič
VRATA
sv. Magdalena, Vrata


FRAM
sv. Ana
sv. Mihael - na pokopališču
sv. Neža
PLANICA
sv. Križ


GORNJA POLSKAVA
sv. Trojica
BUKOVEC
sv. Janez Nepomuk


GORNJA SVETA KUNGOTA
sv. Kunigunda, cesarica
KOZJAK
sv. Barbara


HAJDINA
sv. Martin, škof
KUNGOTA
sv. Kunigunda
SLOVENJA VAS
sv. Marija Vnebovzeta


HOČE
sv. Jurij, mučenec
GLIVNIK
sv. Križ
PIVOLA
sv. Lenart
RAZVANJE
sv. Mihael


JARENINA
sv. Marija Vnebovzeta
sv. Mihael, kostnica


JAVORJE
sv. Marija Magdalena, spokornica
SPODNJE JAVORJE
sv. Jošt


JERNEJ NAD MUTO
sv. Jernej, apostol


KAMNICA
sv. Martin, škof
ŠOBER
sv. Urban


KAPLA NA KOZJAKU
sv. Katarina Aleksandrijska


KEBELJ
sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
KORITNO
sv. Lenart


KIDRIČEVO
sv. Družina
sv. Družina, vojaško pokopališče


KOG
sv. Bolfenk, škof


KOPRIVNA
sv. Jakob st., apostol
sv. Ana


KOTLJE
sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
PODGORA
sv. Mohor in Fortunat


LAPORJE
sv. Filip in Jakob, apostola
KOČNO PRI LOŽNICI
sv. Egidij
ŽABLJEK
Srce Jezusovo


LIBELIČE
sv. Martin, škof
sv. Mihael


LIMBUŠ
sv. Jakob st., apostol
SLOVENSKA KALVARIJA - PEKRE
sv. Marija sedem žalosti


LOČE PRI POLJČANAH
sv. Duh


LOVRENC NA POHORJU
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
sv. Marija sedem žalosti, na pokopališču
RDEČI BREG
sv. Ignacij
SVETI LOVRENC
sv. Križ
sv. Radegunda


MAJŠPERK
sv. Miklavž, škof
JELOVICE
sv. Bolfenk


MAKOLE
sv. Andrej, apostol
sv. Lenart
sv. Jožef na pokopališču
STARI GRAD
sv. Ana


MARIBOR - BREZJE
sv. Marija Vnebovzeta


MARIBOR - KOŠAKI
bl. Anton Martin Slomšek


MARIBOR - POBREŽJE
sv. Marija mati Cerkve
sv. Marija Pomagaj, na pokopališču


MARIBOR - RADVANJE
sv. Frančišek Asiški


MARIBOR - SV. JANEZ BOSKO
sv. Janez Bosko


MARIBOR - SV. JANEZ KRSTNIK (stolnica)
sv. Janez Krstnik
Poljančeva ulica
Hiša sester uršulink
Hiša šolskih sester
sv. Marija Brezmadežna, Marijine sestre
KALVARIJA
sv. Barbara
GRAJSKI TRG
sv. Marija Loretska


MARIBOR - SV. JOŽEF
sv. Jožef, mož Device Marije


MARIBOR - SV. KRIŽ
sv. Križ


MARIBOR - SV. MAGDALENA
sv. Magdalena
Srce Jezusovo


MARIBOR - SV. MARIJA
sv. Marija - Mati usmiljenja
RIBNIŠKO SELO
sv. Ana


MARIBOR - SV. REŠNJE TELO
sv. Rešnje telo


MARIBOR - TEZNO
sv. Ciril in Metod, slovanska apostola


MARIJA SNEŽNA
sv. Marija Snežna


MEŽICA
sv. Jakob st., apostol
PLAT
sv. Lenart
PECA
sv. Ciril in Metod


MUTA
sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
sv. Primož in Felicijan, nad Muto
GORTINA
sv. Štefan, mučeništvo
MARIJA OB BISTRICI sv. Marija - Marijino obiskanje
sv. Frančišek Asiški
RIBIČJE
sv. Peter, apostol
SPODNJA MUTA
sv. Janez Krstnik, rojstvo


NEGOVA
sv. Marija - Marijino rojstvo


OJSTRICA
sv. Janez Krstnik, rojstvo
GORIŠKI VRH
sv. Trojica
SVETI DUH
sv. Duh


ORMOŽ
sv. Jakob st., apostol
HUM
sv. Janez Krstnik, rojstvo


PAMEČE
sv. Jakob st., apostol
sv. Ana, Pameče
TROBLJE
sv. Marija Vnebovzeta


PERNICE
sv. Simon in Juda Tadej, apostola
PLANINA
sv. Urban


PESNICA
sv. Jožef, delavec


PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
sv. Urh, škof
SUHI DOL
sv. Duh


POLENŠAK
sv. Marija - Marijno obiskanje
DOLENJI BREG
sv. Marija


PREVALJE
sv. Marija Vnebovzeta
LEŠE
sv. Ana
sv. Bolfenk
POLJANA
sv. Janez
STRAŽIŠČE
sv. Kozma in Damijan
ZAGRAD
sv. Barbara


PRIHOVA
sv. Marija Vnebovzeta
VINARJE
sv. Jošt


PTUJ - SV. JURIJ
sv. Jurij, mučenec


PTUJ - SV. OŽBALT
sv. Ožbalt, kralj


PTUJ - SV. PETER IN PAVEL
sv. Peter in Pavel, apostola
sv. Rok
ROGOZNICA
sv. Marija - Žalostna Mati božja


PTUJSKA GORA
sv. Marija - Ptujskogorska Mati Božja
sv. Lenart, na pokopališču
HALOZE - JANŠKI VRH
sv. Janez Krstnik


RAČE
sv. Jožef, delavec


RADLJE OB DRAVI
sv. Mihael, nadangel
RADELJ
sv. Trije kralji
SPODNJA VIŽINGA
sv. Martin, škof
ŠENTJANŽ NAD RADLJAMI
sv. Janez Nepomuk
ZGORNJA VIŽUNGA
sv. Egidij


RAVNE NA KOROŠKEM
sv. Egidij, opat
sv. Anton Puščavnik
TOLSTI VRH
sv. Marija Pomočnica


RAZBOR PRI SLOVENJ GRADCU
sv. Danijel, prerok


REMŠNIK
sv. Jurij, mučenec
RADELCA
sv. Pankracij
sv. Urban


RIBNICA NA POHORJU
sv. Jernej, apostol
sv. Lenart
HUDI KOT
sv. Bolfenk
JANŽEVSKI VRH
sv. Janez Krstnik, mučeništvo
sv. Marija Vnebovzeta in sv. Maksimilijan Kolbe
JOSIPDOL
sv. Jožef, delavec


RUŠE
Ime Marijino
Bičani Zveličar
SMOLNIK
sv. Marija


SELE
sv. Rok, spokornik
sv. Miklavž
VRHE
sv. Neža


SELNICA OB DRAVI
sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
sv. Križ, pokopališče
JANŽEVA GORA
sv. Janez Krstnik


SKOMARJE
sv. Lambert Ardenski, škof in mučenec


SLIVNICA PRI MARIBORU
sv. Marija - Marijino rojstvo
DOBROVCE
sv. Marija Vnebovzeta


SLOVENJ GRADEC
sv. Elizabeta Ogrska
sv. Duh
sv. Križ, bolnišnica


SLOVENSKA BISTRICA
sv. Jernej, apostol
sv. Jožef, mož Device Marije
Žalostna Mati božja
KOVAČA VAS
sv. Rok
sv. Marija
RITOZNOJ
sv. Marjeta dm.


SLOVENSKE KONJICE
sv. Jurij, mučenec
sv. Ana
TEPANJE
sv. Družina


SPODNJA POLSKAVA
sv. Štefan, mučenec
PRAGERSKO
sv. Križ


SPODNJA SVETA KUNGOTA
sv. Kunigunda, cesarica


SREDIŠČE OB DRAVI
sv. Duh
Žalostna Mati božja


STARI TRG PRI SLOVENJ GRADCU
sv. Pankracij, mučenec
STARI TRG
sv. Radegunda
URŠLJA GORA
sv. Uršula
VRHE
sv. Urban


STOPERCE
sv. Anton, puščavnik, opat


STRANICE
sv. Lovrenc, diakon, mučenec


STROJNA
sv. Urh, škof


STUDENICE
sv. Trije kralji
Sv. Lucija


SV. ANA V SLOVENSKIH GORICAH
sv. Ana
ROŽENGRUNT
Obiskanje Device Marije


SV. ANDRAŽ V HALOZAH
sv. Andrej, apostol


SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
sv. Andrej, apostol


SV. ANTON NA POHORJU
sv. Anton Padovanski, redovnik


SV. ANTON V SLOV. GORICAH
sv. Anton, puščavnik, opat


SV. BARBARA V HALOZAH - CIRKULANE
sv. Barbara, mučenka
CIRKULANE
sv. Katarina Aleksandrijska
sv. Viljem, na pokopališču
DOLANE
sv. Trojica
POHORJE
sv. Elizabeta, Ogrska
VELIKI VRH
sv. Ana


SV. BARBARA V SLOV. GORICAH
sv. Barbara, mučenka
Božji Zveličar, na pokopališču


SV. BENEDIKT V SLOV. GORICAH
sv. Benedikt, opat
sv. Trije kralji


SV. BOLFENK V SLOVENSKIH GORICAH
sv. Bolfenk, škof
BIŠ
sv. Križ
TRNOVSKA VAS
sv. Štefan Ogrski


SV. DANIJEL NAD PREVALJAMI
sv. Danijel, prerok
ŠENTANE
sv. Uršula


SV. DUH NA OSTREM VRHU
sv. Duh
sv. Avguštin


SV. FLORIJAN V DOLIČU
sv. Florijan, mučenec
KOZJAK
sv. Mohor in Fortunat


SV. JAKOB V SLOVENSKIH GORICAH
sv. Jakob st., apostol


SV. JERNEJ PRI LOČAH
sv. Jernej, apostol


SV. JURIJ OB PESNICI
sv. Jurij, mučenec


SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
sv. Jurij, mučenec


SV. KRIŽ NAD MARIBOROM
sv. Križ
sv. Janez Nepomuk


SV. KUNIGUNDA NA POHORJU
sv. Kunigunda, cesarica
BOŽJE
Mati božja
RESNIK
sv. Jakob st., apostol


SV. LENART V SLOVENSKIH GORICAH
sv. Lenart, opat


SV. LENART - PODGORCI
sv. Lenart, opat


SV. LOVRENC - JURŠINCI
sv. Lovrenc, diakon, mučenec


SV. LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
ŽUPEČJA VAS
sv. Anton Puščavnik


SV. MARIJA V PUŠČAVI
sv. Marija Pomočnica
FALSKI GRAD
sv. Miklavž
ORLICA
sv. Ana Grič


SV. MARJETA NIŽE PTUJA
sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
na pokopališču


SV. MARJETA OB PESNICI
sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
KUŠERNIK
Karmelska Mati božja
VOSEK
Žalostna Mati božja


SV. MARKO NIŽE PTUJA
sv. Marko, evangelist
sv. Marija Vnebovzeta, na pokopališču


SV. MARTIN NA POHORJU
sv. Martin, škof
BOJTINE
sv. Uršula
POHORJE
sv. Henrik


SV. MARTIN PRI VURBERKU
sv. Martin, škof


SV. MIKLAVŽ OB DRAVI
sv. Miklavž, škof


SV. MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
sv. Miklavž, škof
JERUZALEM
Žalostna Mati božja
VELIKI BREBROVNIK
Lurška Mati božja


SV. OŽBALT OB DRAVI
sv. Ožbalt, kralj


SV. PETER NA KRONSKI GORI
sv. Peter, apostol
OŽBALTSKI VRH
sv. Ožbalt


SV. PETER PRI MARIBORU
sv. Peter, apostol
GORCA
sv. Marije na Gorci
GRUŠEVA sv. Križ


SV. PRIMOŽ NA POHORJU
sv. Primož, mučenec


SV. RUPERT V SLOV. GORICAH
sv. Rupert, škof


SV. TOMAŽ
sv. Tomaž, apostol


SV. TROJICA- PODLEHNIK
sv. Trojica
PODLEHNIK
Devica Marija
RODNI VRH
sv. Duh
STANOŠINA
Žalostna mati Božja


SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
sv. Trojica
GORENJE VERJANE
žalostna Mati božja
SPODNJA SENARSKA
sv. Marija Brezmadežna
ZGORNJI PORČIČ
sv. Križ


SV. URBAN - DESTRNIK
sv. Urban, papež


SV. VENČESL
sv. Venčeslav, mučenec


SV. VID NAD VALDEKOM
sv. Vid, mučenec
sv. Rupert


SV. VID PRI PTUJU
sv. Vid, mučenec
SELA
sv. Družina
DRAVINJSKI CRH
sv. Janez


SVEČINA
sv. Andrej, apostol


SVETINJE
vsi svetniki


ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
sv. Martin, škof
BRDA
sv. Andrej, apostol
sv. Magdalena
GOLAVABUKA
sv. Filip in Jakob
GRADIŠČE
sv. Barbara
HOMEC
sv. Marija Vnebovzeta
LEGEN
sv. Jurij
TOMAŠKA VAS
sv. Tomaž, apostol


ŠMIKLAVŽ PRI SLOVENJ GRADCU
sv. Miklavž, škof
GRAŠKA GORA
sv. Helena


ŠPITALIČ
sv. Marija - Marijino obiskanje


ŠT. ILJ POD TURJAKOM
sv. Egidij, opat
DOVŽE
sv. Ulrik
MISLINJA
sv. Lenart
PUNGART NA POHORJU
sv. Ana
STRAŽE
sv. Ahac


ŠT. ILJ V SLOVENSKIH GORICAH
sv. Egidij, opat
ŠTRIHOVEC
Žalostna Mati božja


ŠT. JANŽ NA DRAVSKEM POLJU STARŠE
sv. Janez Krstnik, rojstvo
BRUNŠVIK
Devica Marija
DRAVSKO POLJE
sv. Marjeta dm.
LOKA
Mati božja
MARJETA NA DRAVSKEM POLJU
Marijino srce
PREPOLJE
sv. Uršula
STARŠE
Devica Marija
sv. Marija
Srce Jezusovo
TRNIČE
Devica Marija
ZLATOLIČJE
sv. Družina


ŠT. JANŽ PRI DRAVOGRADU
sv. Janez Krstnik
BUKOVSKA VAS
sv. Jedrt Nivelska


TINJE
sv. Peter in Pavel, apostola
POHORJE
sv. Trije kralji
SVETI URH
sv. Ulrik


TRBONJE
Povišanje sv. Križa
SVETI DANIJEL
sv. Danijel


VELIKA NEDELJA
sv. Trojica
DRAKŠL
sv. Ana
RUNEČ
sv. Družina


VUHRED
sv. Lovrenc, diakon, mučenec


VURBERK
sv. Marija Vnebovzeta


VUZENICA
sv. Miklavž, škof
Devica Marija
SPODNJI TRG
sv. Florijan
SVETI VID
Sv. Vid
ŠENTJANŽ NAD DRAVČAMI
sv. Janez Krstnik


ZAVRČ
sv. Miklavž, škof
sv. Marija Vnebovzeta
GORENJSKI VRH
sv. Janez Krstnik, rojstvo
TURŠKI VRH
sv Mohor in Fortunat


ZREČE
sv. Egidij, opat
sv. Martin, škof
Sv. Križ, na pokopališču
BRINJEVA GORA
Mati božja
GOLIKA
sv. Neža


ŽETALE
sv. Mihael, nadangel
BREZJE
sv. Marija Tolažnica
KUPČINJI VRH sv. Mohor in Fortunat
ROGATNICA
sv. Boštjan


ŽIČE
sv. Peter, apostolŠKOFIJA CELJE


ARTIČE
sv. Duh


BELE VODE
sv. Andrej, apostol
sv. Križ
sv. stopnice, sv. Križ


BIZELJSKO
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
DRAMLJA
sv. Andrej
DRENOVEC
sv. Anton
JANEŽEV VRH
sv. Vid
OREŠJE
sv. Magdalena
VITNA VAS
sv. Duh


BOČNA
sv. Peter, apostol


BRASLOVČE
sv. Marija Vnebovzeta
DOBROVLJE
sv. Janez Krstnik in Pavel
LETUŠ
sv. Janez Krstnik, rojstvo


BRESTANICA
Romarska cerkev / bazilika sv. Marija Lurška
sv. Boštjan
sv. Peter in Pavel, apostola
sv. Mohor
ARMEŠKO
sv. Križ
GORNJI LESKOVEC
sv. Anton Puščavnik
GORICA
sv. Duh
POKLEK
Vsi Svetniki
ROŽNO
sv. Kancijan
STRANJE
sv. Ahac


BREŽICE
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
sv. Rok
sv. Lenart


BUČE
sv. Peter, apostol


CELJE - SV. CECILIJA
sv. Cecilija, devica, mučenka
sv. Miklavž
TREMERJE
sv. Luka


CELJE - SV. DANIJEL
sv. Danijel, prerok
sv. Maksimilijan
sv. Marija vnebovzeta


CELJE - SV. DUH
sv. Duh


CELJE - SV. JOŽEF
sv. Jožef, mož Device Marije
ZVODNO
Lurška Mati božja


CELJE - BL. ANTON MARTIN SLOMŠEK
bl. Anton Martin Slomšek


ČREŠNJICE
Naša ljuba Gospa rožnovenska
GRUŠOVEC
Fatimska Mati božja


DOBJE PRI PLANINI
sv. Marija - Karmelska Mati Božja


DOBOVA
Ime Marijino
MOSTEC
sv. Fabijan in Boštjan


DOBRNA
sv. Marija Vnebovzeta
VRBA
sv. Miklavž


DOL PRI HRASTNIKU
sv. Jakob st., apostol
GORE
sv. Jurij
TURJE
sv. Štefan (mučeništvo)


DRAMLJE
sv. Marija Magdalena, spokornica
sv. Uršula
DOBJE
sv. Marija Vnebovzeta
ŠENTILJ
sv. Egidij


FRANKOLOVO
sv. Jožef, delavec
DOL POD GOJSKO
sv. Trojica


GALICIJA
sv. Jakob st., apostol
ŠENTJUNGERT
sv. Kunigunda
PERNOVO
sv. Ožbalt


GOMILSKO
sv. Štefan, mučenec
GRAJSKA VAS
sv. Krištof
ŠMATEVŽ
sv. Matevž
ŠENTRUPERT
sv. Rupert


GORNJA PONIKVA
sv. Pankracij, mučenec


GORNJI GRAD
sv. Mohor in Fortunat, mučenca
sv. Lenart
sv. Marija Magdalena
sv. Primož, sv. Felicijan in sv. Florijan


GOTOVLJE
sv. Jurij, mučenec
sv. Jedrt Nivelska


GRIŽE
sv. Pankracij, mučenec
LIBOJE
sv. Neža
MIGOJNICE
Lurška Mati božja


HRASTNIK
Kristus Kralj
DRAGA
Karmelska Mati božja


JURKLOŠTER
sv. Mavricij, mučenec
TROJIŠKI VRH
sv. Trojica


KALOBJE
Ime Marijino
sv. Filip in Jakob


KAPELE PRI BREŽICAH
sv. Marija Vnebovzeta
sv. Trojica
sv. Križ
-- ŽUPELEVEC
sv. Družina


KOPRIVNICA
sv. Marija Vnebovzeta
Lurška Mati božja
MALI KAMEN
sv. Jožef
REŠTANJ
sv. Jošt
VELIKI KAMEN
sv. Martin, škof


KOSTRIVNICA
sv. Marija - Čenstohovska Mati Božja
ČAČJA VAS
sv. Marjeta dm.
DREVNIK
sv. Lenart
sv. Miklavž, Drevenik
GABRNIK
sv. Rozalija


KOZJE
sv. Marija Vnebovzeta
sv. Ema, pokopališče


LAŠKO
sv. Martin, škof
GRAMEN
sv. Krištof
JAVORNIK
sv. Mohor
KURENTO
sv. Katarina Aleksandrijska
MARIJA GRADEC
Karmelska Mati božja
REČICA
bl. Anton M. Slomšek
ŠMIHEL
sv. Mihael


LJUBEČNA
sv. Jožef, delavec


LJUBNO OB SAVINJI
sv. Elizabeta Ogrska
ROSULJE
Mati božja
PLANINA
sv. Miklavž
PRIMOŽ PRI LJUBNEM
sv. Primož in Felicijan


LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
sv. Helena, cesarica
ČELOVNIK
sv. Duh
POLANA
sv. Fabijan in Boštjan
POLJE
sv. Jurij


LUČE OB SAVINJI
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
LOKA POD RADUHO
sv. Križ
MOLIČKA PEČ
sv. Ciril in Metod
PODVOLOVLJEK
sv. Anton, puščavnik
ŠPEHOV VRH
Kraljica miru


MARIJA REKA
sv. Marija Vnebovzeta


MARIJA ŠIRJE
Brezmadežno spočetje Device Marije
ŠAVNA PEČ
Marija Pomočnica kristjanov
ZIDANI MOST
Srce Jezusovo


MOZIRJE
sv. Jurij, mučenec
Kristus - Kristusovo vstajenje
BREZJE
sv. Marija - Mati božja in sv. Rok
LEPA NJIVA
sv. Marija - Mati božja
LJUBIJA
sv. Miklavž
SAVINJSKI GAJ
sv. Valentin


NAZARJE
sv. Marija - Marijino oznanenje
DOBROVLJE
sv. Urban


NOVA CERKEV
sv. Lenart, opat
LEMBERG
sv. Katarina Aleksandrijska


NOVA ŠTIFTA
sv. Marija Zvezda
ŠMIKLAVŽ
sv. Miklavž
ŠTAJNGROB
sv. Marija - Marijino darovanje


OLIMLJE
sv. Marija Vnebovzeta
sv. Andrej, apostol
SELA
sv. Filip in Jakob


PETROVČE
sv. Marija - Marijino obiskanje
Gospa Sveta, hiša šolskih sester
redovna hiša dominikancev


PILŠTANJ
sv. Mihael, nadangel
DOBLEŽICE
sv. Trojica
GUBNO
sv. Primož in Felicijan
LESNIČNO
sv. Ulrik


PIŠECE
sv. Mihael, nadangel
sv. Marija - Žalostna Mati Božja
ARTIŠKI VRH
sv. Jedrt
DEDNJA VAS
sv. Križ
MALI VRH
sv. Jakob st., apostol
PAVLOVA VAS
sv. Jedrt Nivelska
sv. Pavel
ROVIŠČE
sv. Barbara
SLOPNO
sv. Ulrik


PLANINA PRI SEVNICI
sv. Marjeta Antiohijska, mučenka


PODČETRTEK
sv. Lovrenc, diakon, mučenec
SLAKE
Devica Marija
IMENSKA GORCA
sv. Križ


PODSREDA
sv. Janez Krstnik
STARE GORE
sv. Marija - Žalostna Mati božja
PEČICE
sv. Ožbalt


POLJE OB SOTLI
sv. Miklavž, škof


POLZELA
sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
sv. Križ, na pokopališču
sv. Florijan, Polzela
GORA OLJKA
sv. Križ
PODVIN
sv. Miklavž


PONIKVA
sv. Martin, škof
UNIŠE
sv. Ožbalt


PREBOLD
sv. Pavel, apostol
sv. Lovrenc
HOM
sv. Magdalena


PREVORJE
sv. Ana
DOBOJE PRI LESIČNEM
sv. Ožbalt


RADMIRJE
sv. Frančišek Ksaverij
sv. Mihael
OKONINA
sv. Jakob st., apostol


RAZBOR POD LISCO
sv. Janez Krstnik
GORA
sv. Lovrenc
KREMEN
sv. Kancijan
LISCA
sv. Jošt


REČICA OB SAVINJI
sv. Kancijan, mučenec
KOKARJE
sv. Marija - Mati božja
LAČJA VAS
sv. Katarina
POLJE
sv. Janez Krstnik


ROGAŠKA SLATINA
sv. Križ
sv. Ana, zdravilišče
MALE RODNE
sv. Mohor in Fortunat
PERNEK
sv. Trojica
TRŽIŠČE
sv. Marija Vnebovzeta


ROGATEC
sv. Jernej, apostol
sv. Hijacinta Marescotti
DONAČKA GORA
sv. Donat
SVETI JURIJ
sv. Jurij


SENOVO
Vstali Odrešenik
sv. Janez Krstnik
ŠEDEM
sv. Jakob
BREZJE
sv. Pavel - spreobrnjenje


SEVNICA
sv. Miklavž, škof
sv. Florijan
Božji grob na pokopališču
DROŽANJE
sv. Rok
GORNJE BREZOVO
sv. Ulrik
GRAČKA GORA
sv. Marija Vnebovzeta
LAMPERČE
sv. Martin, škof
PEČJE
sv. Marjeta dm
SPODNJE BREZOVO
sv. Janez Krstnik, rojstvo
ŠMARJE
sv. Ana
sv. Marija Vnebovzeta
VRANJE
sv. Štefan, mučeništvo
ZAGRADEC
sv. Neža
ŽABJEK
sv. Lovrenc
ŽIGRSKI VRH
sv. Benedikt


SLADKA GORA
sv. Marija - Čudodelna Mati Božja in sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
sv. Mihael
MESTINJE
sv. Benedikt
LEMBERG
sv. Miklavž
sv. Pankracij


SLIVNICA PRI CELJU
sv. Marija Magdalena, spokornica
sv. Janez Krstnik, rojstvo
GORICA
sv. Urban
JAVORJE
sv. Helena
VINARJE
sv. Miklavž


SOLČAVA
sv. Marija Snežna
sv. Marija Snežna, h. sester Kristusa Odrešenika
sv. Ana, na pokopališču
LOGARSKA DOLINA
Kristus Kralj
OLŠEVA
sv. Duh
ROBANOV KOT
sv. Družina, pri Knezu


SROMLJE
sv. Martin, škof
VOLČJE
sv. Janez Nepomuk


SV. ANDRAŽ NAD POLZELO
sv. Andrej, apostol
SV. EMA
sv. Ema Krška
CMEREŠKA GORCA
sv. Urban
NEZBIŠE
sv. Katarina
VIDOVICA
sv. Vid
VONARJE
sv. Henrik


SV. FLORJAN OB BOČU
sv. Florijan, mučenec
LOŽNO
sv. Marija Loretska


SV. JEDRT NAD LAŠKIM
sv. Jedert Nivelsa, devica
sv. Magdalena


SV. JOŠT NA KOZJAKU
sv. Jošt, puščavnik


SV. JURIJ OB TABORU
sv. Jurij, mučenec
KAPLA
sv. Radegunda
TISOVA GORA
sv. Miklavž


SV. LENART NAD LAŠKIM
sv. Lenart, opat


SV. LOVRENC NAD ŠTORAMI
sv. Lovrenc, diakon, mučenec


SV. MARJETA PRI RIMSKIH TOPLICAH
sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
OGEČE
Lurška Mati božja


SV. MIKLAVŽ NAD LAŠKIM
sv. Miklavž, škof
LOKAVEC
sv. Koloman


SV. PETER NA KRISTAN VRHU
sv. Peter, apostol


SV. PETER POD SVETIMI GORAMI
sv. Peter, apostol
VINJA GORA
sv. Križ
SVETE GORE
Mati božja
Kraljica miru
sv Jurij
sv. Martin
sv. Sebastijan
sv. Fabijan
Lurška Mati Božja


SV. ROK OB SOTLI
sv. Rok, spokornik


SV. RUPERT NAD LAŠKIM
sv. Rupert, škof
OLEŠE
sv. Peter
TROBNI DOL
sv. Barbara


SV. ŠTEFAN PRI ŽUSMU
sv. Štefan, mučenec
BABNA GORA
sv. Ana
OREHOVEC
sv. Janez Krstnik, rojstvo


SV. VID NA PLANINI
sv. Vid, mučenec
LIPICA
sv. Križ
PLANINSKA VAS
sv. Miklavž
PODLOG POD BOHOVJEM
Lurška Mati božja


SVETINA
sv. Marija Snežna
sv. Križ
SVETLI DOL
sv. Florijan


ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
sv. Peter, apostol
sv. Alojzij


ŠENTJANŽ NA VINSKI GORI
sv. Janez Krstnik, rojstvo


ŠENTJUR PRI CELJU
sv. Jurij, mučenec
BLAGOVNA
Sv. Ciril in Metod
BOTRIČNICA
sv. Marija sedem žalosti
PRIMOŽ
sv. Primož
STOPČE
sv. Aha
SVETA ROZALIJA sv. Rozalija


ŠENTVID PRI GROBELNEM
sv. Vid, mučenec
ZAVRŠE
Mati dobrega sveta


ŠMARJE PRI JELŠAH
sv. Marija Vnebovzeta
BRECLJEVO sv. Tomaž, apostol
MOČLE
sv. Lovrenc
PREDENCA
sv. Rok
SOTESKO
sv. Miklavž
VINSKI VRH
sv. Barbara


ŠMARTNO OB DRETI
sv. Martin, škof
sv. Gervazij in Protazij
ROVT POD MENINO
sv. Jošt


ŠMARTNO OB PAKI
sv. Martin, škof
GORENJE
sv. Janez Krstnik, rojstvo


ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
sv. Martin, škof


ŠMIHEL NAD MOZIRJEM
sv. Mihael, nadangel
sv. Radegunda
MOZIRSKA PLANINA
Jezus dobri pastir


ŠOŠTANJ
sv. Mihael, nadangel
sv. Mohor in Fortunat
FLORJAN sv. Florijan
GABERKE
sv. Ulrik
RAVNE
sv. Duh
SKORNO
sv. Anton Puščavnik
TOPOLŠČICA
sv. Jakob st., apostol


ŠT. ILJ PRI VELENJU
sv. Egidij, opat


TEHARJE
sv. Martin, škof
sv. Štefan, mučeništvo
VRHE
sv. Ana
PROŽIN
sv. Janez Krstnik


TRBOVLJE - SV.MARIJA
sv. Marija


TRBOVLJE - SV. MARTIN
sv. Martin, škof
sv. Marija Mati Cerkve
ČEČE
sv. Katarina Aleksandrijska
LOKE
sv. Miklavž
OSTENEK
sv. Marko Evang.
RETJE
sv. Križ


VELENJE - BL. ANTON MARTIN SLOMŠEK
bl. Anton Martin Slomšek


VELENJE – SV. MARIJA
sv. Marija - Karmelska Mati Božja
ZABRDO
sv. Jakob


VELENJE – SV. MARTIN
sv. Martin, škof
CIRKOVCE
sv. Ožbalt
PLEŠIVEC
sv. Miklavž
ŠALEK
sv. Andrej, apostol
ŠENBRIC
sv. Brikcij
ŠKALE
sv. Jožef


VIDEM - KRŠKO
sv. Rupert, škof
DOLENJA VAS
Marija pomočnica kristjanov
KREMEN
sv. Primož in Felicijan
LIBNA
sv. Marjeta
MARIJA RESA
sv. Jožef, mož Device
SREMIČ
sv. Janez Krstnik, rojstvo in sv. Pavel
STARA VAS
sv. Mihael
STARI GRAD
sv. Miklavž


VITANJE
sv. Peter in Pavel, apostola
BREZEN
sv. Jernej
HRIBERCA
sv. Marija vnebovzeta
HUDINJA
sv. Vid
SPODNJI DOLIČ
sv. Marjeta dm.


VOJNIK
sv. Jernej, apostol
sv. Florijan
sv Marija sedem žalosti
sv. Tomaž, apostol


VRANSKO
sv. Mihael, nadangel
ČRETA
sv. Katarina Aleksandrijska
Mati božja
LOČICA
sv. Magdalena
PODVRH
sv. Martin, škof
STOPNIK
sv. Mohor in Fortunat
TABOR
sv. Jeronim


ZABUKOVJE
sv. Lenart, opat
TRNOVEC
sv. Jurij
PODGORJE
sv. Marija Rožnovenska
POKOJNI VRH
sv. Primož in Felicijan


ZAGORJE
Marija pomočnica kristjanov
sv. Magdalena
BISTRICA
sv. Andrej, apostol


ZAVODNJE
sv. Peter in Pavel, apostola
ŠENTVID PRI ZAVODNJU
Sv. Vid


ZDOLE
sv. Jurij, mučenec
KOSTANJEK
sv. Vid


ZIBIKA
sv. Jernej, apostol
TINSKO
sv. Ana
Mati božja


ŽALEC
sv. Miklavž, škof
sv. Kancijan


ŽUSEM
sv. Valentin, mučenec
sv. Jakob
LOKA PRI ŽUSMU
sv. Leopold


ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA


APAČE
sv. Marija Vnebovzeta
ČRNCI
sv. Bernard
ŽEPOVCI
sv. Marije Pomagaj


BAKOVCI
sv. Ana


BELTINCI
sv. Ladislav, kralj
Lurška Mati Božja
BRATONCI
sv. Marija Pomagaj
GANČANI
Srce Jezusovo
IŽAKOVCI
Karmelska Mati Božja
LIPOVCI
sv. Peter in Pavel
MELINCI
sv. Marija Snežna


BOGOJINA
Gospodov vnebohod
sv. Urban
BUKOVNICA
sv. Križ
FILOVCI
sv. Marija Pomočnica
IVANCI
sv. Janez Krstnik, rojstvo
STREHOVCI
sv. Vid
sv. Jožef, delavec


CANKOVA
sv. Jožef, mož Device Marije
BEZNOVCI
sv. Florija
DOMANJCI
sv. Marjeta
KOROVCI
sv. Duh
LEMARJE
sv. Križ
SKAKOVCI
sv. Trojica


CEZANJEVCI
sv. Rok in sv. Sebastijan
sv. Družina
BRANOSLAVCI
sv. Družina
DESNJAK
Devica Marija
SPODNJI KAMENŠČAK
sv. Trojica
STARA CESTA
Srce Jezusovo

Devica Marija
VOGRIČEVCI
Devica Marija
ZGORNJI KAMENŠČAK
Devica Marija


ČRENSOVCI
Povišanje sv. Križa
DOLNJA BISTRICA
Srce Jezusovo
GORNJA BISTRICA
sv. Anton Padovanski
SREDNJA BISTRICA
sv. Marija Pomočnica
TRNJE
sv. Janez Krstnik
ŽIŽKI
sv. Florijan


DOBROVNIK
sv. Jakob st., apostol
Gospodovo spremenjenje
GENTEROVCI
sv. Marija Snežna
RADMOŽANCI
Marijino obiskanje
ŽITKOVCI
sv. Florijan


DOKLEŽOVJE
sv. Štefan Ogrski


DOLENCI
sv. Miklavž, škof
BUDINCI
Žalostna Mati božja


GORNJA RADGONA
sv. Peter, apostol
sv. Marija sedem žalosti na pokopališču
ČREŠNJEVCI

SPODNJA ŠČAVNICA
sv. Marija Brezmadežna
STAVEŠINSKI VRH

ŠČAVNICA
sv. Marija Pomočnica


GORNJI PETROVCI
sv. Trojica
BOREČA
sv. Ana
MARTINJE
Marijino srce


GRAD
sv. Marija Vnebovzeta
MOTOVILCI
Srce Jezusovo
VIDONCI
sv. Anton Padovanski


HOTIZA
sv. Peter in Pavel, apostola


KANČEVCI
sv. Benedikt, opat
ANDREJCI
ekumenska
DOMANJŠEVCI
sv. Marija Vnebovzeta
PROSENJAKOVCI
sv. Jožef, delavec
SELO
sv. Miklavž


KAPELA PRI RADENCIH
sv. Marija Magdalena, spokornica
HRASTJE - MOTI
sv. Janez Nepomuk


KOBILJE
sv. Martin, škof, sv. Anton Padovanski in sv. Rok, spokornik


KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Povišanje sv. Križa
BANOVCI
sv. Marija Pomočnica
BORECI
sv. Marija Kraljica
BUČEČOVCI
sv. Marija Brezmadežna
BUNČANI
sv. Marija
DOBRAVA
sv. Marija Brezmadežna
GRABE
sv. Družina
GRLAVA
Žalostna Mati božja
ILJAŠEVCI
sv. Marija
KLJUČAROVCI
Fatimska Mati božja
KOKORIČI
sv. Marija
KRIŠTANCI
sv. Marija Kraljica
LOGAROVCI
Rožnovenska Mati božja
LUKAVCI
sv. Marija Pomočnica
STARA VAS
sv. Marija
VUČJA VAS
Trpeči Kristus
ZASADI
Kristus Kralj


KUZMA
sv. Kozma in Damijan, mučenca
TRDKOVA
sv. Ciril in Metod


LENDAVA
sv. Katarina Aleksandrijska
sv. Trojica
ČENTIBA
Marijino rojstvo
DOLENJI LAKOŠ
sv. Križ
GABERJE
Karmelska Mati božja
GORNJI LAKOŠ
sv. Štefan
KACA
sv. Jakob
KOT
sv. Anton Padovanski
PETIŠOVCILJUTOMER
sv. Janez Krstnik
BABINCI
sv. Marija Vnebovzeta
CVEN
sv. Jožef
MOTA
sv. Janez Nepomu
NORŠINCI
Brezmadežno spočeta Devica Marija
PODGRADJE
sv. Ana
PRESIKA
sv. Križ
PRISTAVA
sv. Marija
SPODNJE KRAPJE
sv. Janez Krstnik - rojstvo
STROČJA VAS
sv. Trojica
ZGORNJE KRAPJE
Povišanje sv. Križa


MALA NEDELJA
sv. Trojica
Žalostna Mati božja
MORAVCI
Mati božja
SITAROVCI
Rožnovenska Mati božja


MARKOVCI
Marijino obiskanje


MARTJANCI
sv. Martin, škof
TEŠANOVCI
sv. Trojica


MURSKA SOBOTA
sv. Miklavž, škof
Na pokopališču
KROG
sv. Florijan
LUKAČEVCI
sv. Peter in Pavel
MURSKI ČRNCI
sv. Marija Vnebovzeta
RAKIČAN
sv. Marija - Začetek našega veselja
SATAHOVCI
sv. Duh


ODRANCI
sv. Trojica


PEČAROVCI
sv. Boštjan, mučenec
ŠALAMENCI
sv. Peter, apostol


PERTOČA
sv. Helena, cesarica
GERLINCI
sv. Anton Padovanski
ROPOČA
Srce Jezusovo
VENČESLAVCI
sv. Duh


RADENCI
sv. Ciril in Metod, slovanska apostola
Boračeva


RAZKRIŽJE
sv. Janez Nepomuk, mučenec


SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
sv. Jurij, mučenec
STARA GORA sv. Duh


SV. JURIJ V PREKMURJU
sv. Jurij, mučenec
FIKŠONCI
sv. Marija Snežna
GORENJI SLAVEČI
Srce Jezusovo
KRAMAROVCI
sv. Florijan
NUSKOVA
sv. Trojica
ROGAŠOVCI
Devica Marija Kraljica


TIŠINA
sv. Marija - Marijino rojstvo
DOLNJI PETANJCI
sv. Marija Pomočnica
GEDEROVCI
Srce Jezusovo
SODIŠINCI
sv. Janez Krstnik
SREDNJI PETANJCI
sv. Florijan
RANKOVCI
Karmelska Mati božja


TURNIŠČE
sv. Marija Vnebovzeta
sv. Anton Padovanski
RENKOVCI
Srce Jezusovo
GOMILICA
sv. Ana
BREZOVICA
sv. Jožef, delavec
LIPA
Marijino obiskanje
NEDELICA
sv. Marija pomočnica


VELIKA POLANA
Srce Jezusovo
MALA POLANA
Škapulirska Mati božja


VERŽEJ
sv. Mihael, nadangel
hiša Frančiškank Brezmadežne