www.NaIzletu.Si ™

TEKOČI IZLETI po DATUMUMESTA, KRAJI, VASI, POKRAJINEBAZILIKE, SAMOSTANI, CERKVE, KAPELE, ZNAMENJA, ...GRADOVI, GRAŠČINE, DVORCI, MUZEJI ...PARKI, REZERVATI, ZOO ...ŽIVALI (SESALCI, PTICE, ŽUŽELKE ...)RASTLINE (TRAVE, ROŽE, GOBE, DREVESA)VODE (REKE, JEZERA, SLAPOVI, MORJA ...)POSEBNOSTI - ZANIMIVOSTIJASLICE
SLOVENIJAŠKOFLJICA
VRH NAD ŽELIMLJAMI

 

 

 

   
Pri cerkvi sv. Petra leži starejše železnodobno gradišče z vidnimi obrambnimi terasami in nasipi. Odkrite so bile drobne starejše železnodobne najdbe.
Mimo je vodila rimska cesta.
 
Vrh nad Želimljami

347 prebivalcev

 

Vrh nad Želimljami se nahaja na skrajnem južnem delu občine Škofljica in je najvišje ležeča vas v občini. Spada v območje ljubljanskega barja, čeprav se nahaja v hribovitem južnem zaledju barja. Struktura zemljišča in favne je tipično dinarsko-kraška, z enim zanimivim naravnim vodnim virom. Skupno število prebivalcev šteje okoli 347 ljudi. Vas zaradi svoje specifične nadmorske višine (580 m) nima vpliva samo na ljubljansko barje, temveč vpliva tudi na širšo dolenjsko področje. Po analizi ima odvajanje padavinskih voda iz vasi Vrh nad Želimljami celo vpliv na porečje reke Krke.

Vrh nad Želimljami je gručasto naselje ob vznožju hriba Zakopa nad cesto Kočevje-Škofljica v občini Škofljica. Na hribu nad vasjo je umetnostni spomenik cerkev sv. Petra. Cerkev je srednjeveška stavba s tristrano sklenjenim križno rebrasto obokanim prezbiterijem iz 1. pol. 15 stoletja; ladjo so pozneje obokali. Poslikava iz okoli 1450-60 se po bogastvu motivike, kvaliteti in ohranjenosti uvršča med pomembnejše primerke kranjskega prezbiterija. Kraj je bil med nemško ofenzivo jeseni 1943 močno poškodovan in delno požgan. V vasi se je rodil slovenski prevajalec Ivan Bavdek (1875-1910).

 


 
 
 
 
 
 

 

           
           
           
           
         
 
INFORMACIJE