www.NaIzletu.Si ™

TEKOČI IZLETI po DATUMUMESTA, KRAJI, VASI, POKRAJINEBAZILIKE, SAMOSTANI, CERKVE, KAPELE, ZNAMENJA, ...GRADOVI, GRAŠČINE, DVORCI, MUZEJI ...PARKI, REZERVATI, ZOO ...ŽIVALI (SESALCI, PTICE, ŽUŽELKE ...)RASTLINE (TRAVE, ROŽE, GOBE, DREVESA)VODE (REKE, JEZERA, SLAPOVI, MORJA ...)POSEBNOSTI - ZANIMIVOSTIJASLICE
SLOVENIJAŠKOFLJICA
PIJAVA GORICA

 

 

 

   
 
PIJAVA GORICA

790 prebivalcev

 

Pijava Gorica je razpotegnjeno gručasto naselje, ki se prvič omenja leta 1356 z imenom Pieczpuechel. Iz krajevne zgodovine pa je zanimiv podatek, da je 23. maja 1898 nastal požar, ki ga je močan veter tako razbesnel, da je večji del vasi popolnoma pogorel.

Vaško jedro Pijave Gorice je varovano z varstvenim režimom za naselbinsko dediščino, ki predvideva ohranjanje zgodovinskih značilnosti naselij. Historično jedro vasi tvorijo cerkev sv. Simona in Jude, skedenj in starejša stanovanjska hiša.

Osrednja vaška znamenitost je gotska cerkev sv. Simona in Jude, katere začetki naj bi domnevno segali v prvo polovico 15. stoletja; cerkvica z gotskim prezbiterijem, barokizirano ladjo, leta 1898 zvišanim zvonikom in zakristijo ima nad portalom letnico 1677. Znotraj so freske Janeza Ljubljanskega.


 
 
 
 
 
 

 

           
           
           
           
         
 
INFORMACIJE