www.NaIzletu.Si ™

TEKOČI IZLETI po DATUMUMESTA, KRAJI, VASI, POKRAJINEBAZILIKE, SAMOSTANI, CERKVE, KAPELE, ZNAMENJA, ...GRADOVI, GRAŠČINE, DVORCI, MUZEJI ...PARKI, REZERVATI, ZOO ...ŽIVALI (SESALCI, PTICE, ŽUŽELKE ...)RASTLINE (TRAVE, ROŽE, GOBE, DREVESA)VODE (REKE, JEZERA, SLAPOVI, MORJA ...)POSEBNOSTI - ZANIMIVOSTIJASLICE
SLOVENIJALOŠKA DOLINAKozarišče
GRAD SNEŽNIK (Schneeberg)

   
11. stol
 
GRAD SNEŽNIK (Schneeberg)
Schneberg, Rauber, Lamberg, Eggenberg, Auersperg, Lichtenberg, Schönburg-Waldenburg
 

Zgodovina gradu Snežnik sega že v 11. stoletje, ko so oblast v Loški dolini prevzeli Oglejski patriarhi.

Grad Snežnik stoji na majhni skalni vzpetini na skrajnem jugozahodu Loške doline, kjer se začenjajo širni gozdovi, nad katerimi kraljuje gora Snežnik. Graščina in gospostvo Snežnik sta bila vedno tesno povezana z dogajanji v Loški dolini.

Loška dolina je stičišče prometnih poti in je bila poseljena že v pradavnini, o čemer pričajo bogata arheološka najdišča. Do prihoda Rimljanov je to ozemlje obvladovalo pleme Japodov, ki so izhajali iz Like in Kvarnerja. Sredi Loške doline je stalo regionalno japodsko središče. Imena, vklesana na nagrobnikih, najdenih pred več kot sto leti v vasi Šmarata, in vzidanih v spodnji veži snežniške graščine, so posebna zanimivost. Nagrobniki so verjetno nastali v 1. stol našega štetja. Imena sodijo v tako imenovano severno jadransko jezikovno skupino, ki obsega območja Liburnov, Histrov in Venetov. Dokazujejo, da je na tem območju živela manjša venetska plemenska skupnost, ki je v poimenovanju obdržala avtohtonost, sama formula sestavitve imena pa je bila že pod močnim vplivom rimske kulture.'' Kajti tudi Rimljani so pustili sledi na tem ozemlju, ko so po podjarmljenju Japodov v času Oktavijana Avgusta prodirali preko snežniškega pogorja (Möns Albius) naprej proti severu. Skozi Loško dolino je potekal en od rimskih zapornih obrambnih zidov (claustra alpium iuliarum), s katerimi so imeli Rimljani pod političnim in vojaškim nadzorom vse kopne prehode z Balkanskega na Apeninski polotok.

 
 
 
 
 
 

 

        19. 11. 2011 549. izlet
        31. 10. 2010 393. izlet
        21. 06. 2008 193. izlet
        01. 07. 2006 91. izlet
/
/
/
  31. 10. 2005 1. izlet
 
INFORMACIJE