www.NaIzletu.Si ™

IZLETIZNAMENITOSTIŽIVALI in RASTLINEPOSEBNOSTI in JASLICE
         
   
- 2882. IZLET - sobota, 31. 07. 2021
   
         
   

- 31. 07. 2021 -

Trebnje – Mirna – Vesela Gora – Šentrupert – Gorenje Jesenice – Hrastovica – Gabrijele – Krmelj – Šentjanž – Brunk – Budna Vas – Vrhovo – Boštanj – Sevnica – Planina pri Sevnici – Sveti Križ – Šentvid pri Planini – Zagorje – Lesično – Dobležiče – Virštanj: Banovina – Olimje – Podčetrtek – Svet Ema – Vidovica – Prnek – Rogaška Slatina – Šmarje pri Jelšah: Predenca

   
         
   

Na pot se odpravimo precej pozno, in sicer v Olimje in Šmarje pri Jelšah, vmes pa si še kaj ogledati. Ob doma ob 9:00, najprej še na bencinsko črpalko, potem pa do Rudnika in na dolenjsko AC do izvoza za Trebnje. Prvi postanek naredimo v TREBNJEM, kjer si ogledamo obnovljeno cerkev Marijinega vnebovzetja. Pot nadaljujemo v MIRNO, najprej si ogledamo cerkev Sv. Janeza Krstnika, potem pa se ustavimo še pri Sv. Heleni na pokopališču, pot nadaljujemo na VESELO GORO k Sv. Frančišku Ksaveriju, potem pa še do Kalvarije in cerkev Žalostne Matere Božje na križevem potu. Že smo v ŠENTRUPERTU, a je cerkev žal zaprta. Spustimo se v GORENJE JESENICE do Sv. Kancijana in do HRASTOVICE do Sv. Roka, vzpnemo se do Sv. Lenarta na GABRIJELE, potem pa čez KRMELJ levo v ŠENTJANŽ. Župnik si je ravno prinesel pizzo in ni imel časa, da nam bi odprl cerkev. Nadaljujemo na BRUNK do Svetih treh kraljev in mimo Sv. Milavža v BUDNI VASI, spust v Radeče in že smo VRHOVEM pri Sv. Miklavžu, vzpon do Sv. Križa v BOŠTANJU in čez Savo v SEVNICO do Sv. Miklavža. Pot nadaljujemo na PLANINO PRI SEVNICI do Sv. Marjete Antiohijske, potem na SVETI KRIŽ, kjer je čudovit razgled na Planino, Pohorje … Že si ogledujemo cerkev Sv. Vida v ŠENTVIDU PRI PLANINI, ki jo je kar precej prizadel potres v Petrinji. Nadaljujemo do Marije Pomočnice v ZAGORJE in mimo Sv. Urha v LESIČNEM, do kapelice Sv. Antona Martina Slomška v DOBLEŽIČE in v VIRŠTANJ, gostilno BANOVINA na kosilo (2 pizzi za 14 EUR), po zaprti cesti v OLIMJE do cerkve Marijinega vnebovzetja in samostana. Tu je bilo ravno po poroki, in na dvorišču je bilo slišati ubrano zborovsko petje. Ogled cerkve Sv. Lovrenca v PODČETRTKU in že smo pri SVETI EMI. Še do Sv. Vida na VIDOVICE in že smo na PRNEK pri Sv. Trojici, spust v ROGAŠKO SLATINO do Sv. Križa. Zadnji postanek v ŠMARJU PRI JELŠAH: PREDENCA in ogled znane romarske cerkve Sv. Roka. Vračamo se Šentjur in Štore v Celje, potem pa po štajerski AC proti domu, kamor srečno prispemo ob 21:20. Za nami pa je zelo lep dan.

med potjo po dolenjski AC

 

LJUBLJANA
Ljubljana
Rakovnik
Marija Pomočnica
Lurška votlina
don Boskov park
grad Rakovnik

28-11-18

   
   


TREBNJE

MIRNASv. Helena na pokopališčuVESELA GORA
Žalostna Mati Božja pri križevem potuŠENTRUPERT


KREMEN
GORENJE JESENICEHRASTOVICA
GABRIJELEKRMELJ

ŠENTJANŽ
BRUNK
kačja stara garderoba
BUDNA VAS


VRHOVO
BOŠTANJ


SEVNICA


PLANINA PRI SEVNICI
SVETI KRIŽŠENTVID PRI PLANINI

ZAGORJE


LESIČNO
DOBLEŽIČEVIRŠTANJ - Banovina
OLIMJE

PODČETRTEK
SVETA EMA
VIDOVICA


PRNEK


ROGAŠKA SLATINA

PREDANCA (Šmarje pri Jelšah)

cerkev Sv. Rokaob poti

potem pa proti domu.

   
   

2 udeleženca tega izleta: Mirko (Sony DSC HX-400V, 50x optični zoom, 4x digitalni zoom) in Lucija (Canon SX70, 65x optični zoom, 4x digitalni zoom)

 
avto: Kia Sportage