- 23. 04. 2006 -
Nežica (Kočevska reka, Slap in izvir Nežica, Fara, Kolpa, (proti Vinici, Črnomelj, Žužemberk ...))

 
Na Rakovniku smo se dobili ob 11.15 in se odpravili po Dolenjski cesti, čez Turjak, Velike Lašče, Ribnico, Dolenjo Vas, Rakitnico, Grčaric, mimo Gotenice in prispeli na našo prvo točko - v Kočevsko reko, kjer smo si ogledali cerkev in okolico le-te.

Pot smo nadaljevali prot Štalcarjem in nato zavili proti Petrini; mimo Brige, grada Kostel ter se zaustavili pri slapu Nežica in se podali do izvira


Pot smo nadaljevali, in iz glavne ceste pri kraju Fara, kjer smo si tudi od zunaj ogledali cerkev, zavili levo proti Kolpi, ob kateri smo prevozli velik del poti


Zaustavili smo se pri Mihovi jami, (izviri Kotnice) en pritok k Kolpi ter nadaljevali mimo Grgelja do Bilpe


Pot je zelo zanimiva, ves čas ob Kolpi, na eni strani Kolpa na drugi pa jame / izviri in pritoki

Cesta ob Kolpi je zelo primerna za KOLESARJENJE


V Bilpi smo se tudi zaustavili in imeli malico, družbo pa nam je delala psička Barbara;


ogledali smo si tudi jamo in kovačijo ter čez Vrt nadaljevali do Dola, Kota, Radence, Brega, mimo Daljnjih Njiv v Vinico; vmes smo se ob pogledu na prečudovito pokrajino in Kolpo zelo zabavali ob postavlijenih prometnih tablah ... saj večinoma služijo le temu, da so postavljene, ne pa, da bi imele kakšen pomen ... (Npr. kraj in 40 ... čez 5 m pa konec vseh omejitev)

Iz Vinice smo se obrnili proti domu; čez Drenovec, Staro Lipo, Dragatuš, Črmomelj, Lokve, Semič, Črmošnjice, Kočevske Poljane, Podturn, Obrh, Podhosto, čez Krko v Sotesko;


Potem ob Krki čez Dvor v Žužemberk, ter prek Dobrave, Dobrniča, Knežje vasi, mimo Luže in Občin čez Štefana v Trebnje in potem po AC v Ljubljano

Spodaj Mavrica pri kraju LUŽA pred Trebnjim


Ob 18.45 smo se vrnili domov.