- 20. 06. 2006 -
Ljubljanski grad - "Ljubljana iz 'zraka'"